Skip to content

Nuoret mukaan vapaaehtoistoimintaan

Järjestöopas
Järjestöopas

Haluaisitko enemmän nuoria mukaan organisaatiosi vapaaehtoistoimintaan? Hienoa! Nuoret saavat vapaaehtoistoiminnasta hyvinvointia ja osallisuutta, parempia opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä osaamista, verkostoja ja osallisuutta. Organisaatiosi saa nuorista motivoituneita tekijöitä, jotka antavat uutta näkökulmaa organisaatiosi toimintaan.

Mikä motivoi nuoria mukaan vapaaehtoistoimintaan?

Jokaisella nuorella on omat syynsä hakeutua vapaaehtoistoimintaan. Monia nuoria motivoi hyvin pitkälle samat asiat kuin aikuisiakin: halu tehdä hyvää, mielenkiintoiset tehtävät ja uusien ihmisten tapaaminen. Toisaalta nuorilla saattaa korostua muita ikäryhmiä enemmän halu oppia uutta ja saada hyvää kokemusta esimerkiksi työelämää varten.

 • Halu auttaa ja tehdä merkityksellisiä asioita on tärkeää jokaiselle. Nuori haluaa kuulla, mihin vapaaehtoistoiminnalla voi vaikuttaa ja mitä hyötyä siitä on.
 • Vapaaehtoistoiminnan tulee olla mielenkiintoista ja kivaa. Mielekäs ja kiinnostava tekeminen tuo vastapainoa opinnoille.
 • Nuori kaipaa mahdollisuuksia oppia uutta, mutta saattaa olla epävarma omasta osaamisestaan. Tarjoa perehdytys ja vakuuta, että tekeminen opettaa.
 • Vapaaehtoistyön mahdollistamat kokeilut auttavat nuorta pohtimaan mielenkiinnon kohteitaan ja rakentamaan identiteettiään. Jos mahdollista, tarjoa mahdollisuuksia kokeilla ilman sitoutumista.

Mikä estää?

Vaikka motivaatio olisi kohdillaan, voivat erilaiset asiat estää nuoria osallistumasta vapaaehtoistoimintaan. Tutkimusten mukaan esteiden top 3 ovat ajanpuute, se, ettei ole pyydetty mukaan ja se, että ei tiedä, miten voi osallistua.

Näin voit helpottaa osallistumista:

 • Tarjoa vapaaehtoistehtäviä paikassa, johon nuorten on helppo tulla
 • Tarjoa tehtäviä koulupäivän jälkeen, viikonloppuna tai kesäloma-aikaan
 • Tarjoa pop up -tehtäviä
 • Tarjoa mahdollisuus osallistua ilman pitkiä koulutuksia
 • Viesti tarjolla olevista tehtävistä nuorten suosimissa kanavissa ja jalkaudu paikkoihin, joissa nuoret liikkuvat
 • Reagoi nuorten yhteydenottoihin ripeästi ja ystävällisesti
 • Ole helposti tavoitettavissa esimerkiksi WhatsAppin kautta
 • Kerro, että vapaaehtoistehtävänne sopivat kaikenikäisille
 • Jos joissakin tehtävissä on ikäraja, kerro se selkeästi
 • Järjestä tutustumistilaisuuksia, joihin nuoret voivat tulla isommalla porukalla

Vapaaehtoistehtävien tarjoaminen nuorille

Nuorille on tärkeää, että vapaaehtoistehtävä on kuvattu selkeästi ja konkreettisesti. Tehtävään on helpompi tarttua, kun tietää jo etukäteen, mitä kaikkea se pitää sisällään. Monet myös haluavat tietä, mihin he voivat vapaaehtoistyöllä vaikuttaa.

Tarkista nämä asiat, kun laadit tehtäväkuvausta:

 • Onko tehtävällä mielenkiintoinen otsikko? Onko tehtävä kuvattu houkuttelevasti? Mihin vapaaehtoistoiminnalla voi vaikuttaa?
 • Saako kuvauksesta selkeän käsityksen tehtävästä ja sen sisällöstä? Onko aika ja paikka kerrottu selkeästi?
 • Onko tehtävä keikkaluonteinen vai vaatiiko se sitoutumista?
 • Muistitko kertoa, että vapaaehtoinen saa tehtävään perehdytyksen?
 • Onko ilmoituksessa kerrottu selkeästi keneen, miten ja milloin voi olla yhteydessä, jos tehtävä kiinnostaa?
 • Voiko yhteyttä ottaa muutenkin kuin soittamalla (esimerkiksi sähköpostilla tai WhatsAppilla)?
 • Muistitko kertoa, että vapaaehtoistyöstä saa halutessaan todistuksen?
 • Voisiko ilmoituksessa kertoa myös, mitä tehtävässä voi oppia?

Tässä artikkelissa on kerrottu, millaisia asioita kannattaa ottaa huomioon, kun nuoria halutaan mukaan vapaaehtoistoimintaan. Kun nuoret on saatu kiinnostumaan vapaaehtoistehtävistä, kannattaa myös valmistautua ottamaan nuoret hyvin vastaan ja tukemaan heitä vapaaehtoistehtävissään. Kansalaisareenan Nuorten vapaaehtoistyön käsikirjassa kerrotaan tarkemmin siitä, mitä kannattaa huomioida, kun nuoret on saatu mukaan vapaaehtoistoimintaan sekä millaisia laki- ja vastuukysymyksiä nuorten vapaaehtoistoimintaan liittyy. Kansalaisareenan julkaisuista löydät runsaasti muutakin materiaalia nuorten vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun. Materiaalit on tuotettu Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa -hankkeen (2017–2019) aikana.

Lue lisää

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Hyvät kokouskäytännöt yhdistystoiminnassa

Järjestöopas Yhdistyksessä toimitaan yhdessä toisten samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. Päätösvalta yhdistyksen toiminnasta kuuluu jäsenille. Erilaiset kokoukset ovat välineitä tehdä päätöksiä yhteisistä linjauksista, valinnoista, tavoitteista, taloudesta ja jäseniä kiinnostavan toiminnan organisoimisessa. Yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset ovat päätöksentekopaikkoja, joissa jäsenet pääsevät kertomaan oman mielipiteensä ja kuulemaan muiden mielipiteitä yhdessä päätettävistä asioista. Vuosikokousten lisäksi yhdistyksissä on myös muita kokouksia, esimerkiksi […]

Artikkeli

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen valtionavustukset

Avustusjärjestelmä Sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille voidaan myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia Veikkaus Oy:n tuotoista hakemusten perusteella. Valtion budjetissa olevaa määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin. Tarkoituksia ovat Urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistäminen Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen (STEA-avustus) Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen. Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen avustuksia […]

Uutinen

24.11.2020 12:00

Sote-järjestöjen työntekijöille suunnatussa Järjestöopaassa nyt myös vapaaehtoistoiminta

Järjestöopas Jatkuvasti päivitettävästä Järjestöoppaasta löytyy jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Sisällöt on jaettu seitsemään osioon, joista löydät tietopaketit, blogit ja tapahtumat sekä uusimpana myös videomateriaalit ja podcastit. Uutena osiona oppaaseen on lisätty vapaaehtoistoiminta. Palvelua on päivitetty myös ilmeen ja käytettävyyden osalta. SOSTEn kumppaneina Järjestöoppaan sisällön tuotannossa ovat Kansalaisareena ja Opintokeskus Sivis. Järjestöoppaasta on tullut […]