Skip to content

Nuoret mukaan vapaaehtoistoimintaan

Järjestöopas
Järjestöopas

Haluaisitko enemmän nuoria mukaan organisaatiosi vapaaehtoistoimintaan? Hienoa! Nuoret saavat vapaaehtoistoiminnasta hyvinvointia ja osallisuutta, parempia opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä osaamista, verkostoja ja osallisuutta. Organisaatiosi saa nuorista motivoituneita tekijöitä, jotka antavat uutta näkökulmaa organisaatiosi toimintaan.

Mikä motivoi nuoria mukaan vapaaehtoistoimintaan?

Jokaisella nuorella on omat syynsä hakeutua vapaaehtoistoimintaan. Monia nuoria motivoi hyvin pitkälle samat asiat kuin aikuisiakin: halu tehdä hyvää, mielenkiintoiset tehtävät ja uusien ihmisten tapaaminen. Toisaalta nuorilla saattaa korostua muita ikäryhmiä enemmän halu oppia uutta ja saada hyvää kokemusta esimerkiksi työelämää varten.

 • Halu auttaa ja tehdä merkityksellisiä asioita on tärkeää jokaiselle. Nuori haluaa kuulla, mihin vapaaehtoistoiminnalla voi vaikuttaa ja mitä hyötyä siitä on.
 • Vapaaehtoistoiminnan tulee olla mielenkiintoista ja kivaa. Mielekäs ja kiinnostava tekeminen tuo vastapainoa opinnoille.
 • Nuori kaipaa mahdollisuuksia oppia uutta, mutta saattaa olla epävarma omasta osaamisestaan. Tarjoa perehdytys ja vakuuta, että tekeminen opettaa.
 • Vapaaehtoistyön mahdollistamat kokeilut auttavat nuorta pohtimaan mielenkiinnon kohteitaan ja rakentamaan identiteettiään. Jos mahdollista, tarjoa mahdollisuuksia kokeilla ilman sitoutumista.

Mikä estää?

Vaikka motivaatio olisi kohdillaan, voivat erilaiset asiat estää nuoria osallistumasta vapaaehtoistoimintaan. Tutkimusten mukaan esteiden top 3 ovat ajanpuute, se, ettei ole pyydetty mukaan ja se, että ei tiedä, miten voi osallistua.

Näin voit helpottaa osallistumista:

 • Tarjoa vapaaehtoistehtäviä paikassa, johon nuorten on helppo tulla
 • Tarjoa tehtäviä koulupäivän jälkeen, viikonloppuna tai kesäloma-aikaan
 • Tarjoa pop up -tehtäviä
 • Tarjoa mahdollisuus osallistua ilman pitkiä koulutuksia
 • Viesti tarjolla olevista tehtävistä nuorten suosimissa kanavissa ja jalkaudu paikkoihin, joissa nuoret liikkuvat
 • Reagoi nuorten yhteydenottoihin ripeästi ja ystävällisesti
 • Ole helposti tavoitettavissa esimerkiksi WhatsAppin kautta
 • Kerro, että vapaaehtoistehtävänne sopivat kaikenikäisille
 • Jos joissakin tehtävissä on ikäraja, kerro se selkeästi
 • Järjestä tutustumistilaisuuksia, joihin nuoret voivat tulla isommalla porukalla

Vapaaehtoistehtävien tarjoaminen nuorille

Nuorille on tärkeää, että vapaaehtoistehtävä on kuvattu selkeästi ja konkreettisesti. Tehtävään on helpompi tarttua, kun tietää jo etukäteen, mitä kaikkea se pitää sisällään. Monet myös haluavat tietä, mihin he voivat vapaaehtoistyöllä vaikuttaa.

Tarkista nämä asiat, kun laadit tehtäväkuvausta:

 • Onko tehtävällä mielenkiintoinen otsikko? Onko tehtävä kuvattu houkuttelevasti? Mihin vapaaehtoistoiminnalla voi vaikuttaa?
 • Saako kuvauksesta selkeän käsityksen tehtävästä ja sen sisällöstä? Onko aika ja paikka kerrottu selkeästi?
 • Onko tehtävä keikkaluonteinen vai vaatiiko se sitoutumista?
 • Muistitko kertoa, että vapaaehtoinen saa tehtävään perehdytyksen?
 • Onko ilmoituksessa kerrottu selkeästi keneen, miten ja milloin voi olla yhteydessä, jos tehtävä kiinnostaa?
 • Voiko yhteyttä ottaa muutenkin kuin soittamalla (esimerkiksi sähköpostilla tai WhatsAppilla)?
 • Muistitko kertoa, että vapaaehtoistyöstä saa halutessaan todistuksen?
 • Voisiko ilmoituksessa kertoa myös, mitä tehtävässä voi oppia?

Tässä artikkelissa on kerrottu, millaisia asioita kannattaa ottaa huomioon, kun nuoria halutaan mukaan vapaaehtoistoimintaan. Kun nuoret on saatu kiinnostumaan vapaaehtoistehtävistä, kannattaa myös valmistautua ottamaan nuoret hyvin vastaan ja tukemaan heitä vapaaehtoistehtävissään. Kansalaisareenan Nuorten vapaaehtoistyön käsikirjassa kerrotaan tarkemmin siitä, mitä kannattaa huomioida, kun nuoret on saatu mukaan vapaaehtoistoimintaan sekä millaisia laki- ja vastuukysymyksiä nuorten vapaaehtoistoimintaan liittyy. Kansalaisareenan julkaisuista löydät runsaasti muutakin materiaalia nuorten vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun. Materiaalit on tuotettu Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa -hankkeen (2017–2019) aikana.

Lue lisää

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoitusohjelma

Järjestöopas Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoitusohjelma koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä rahastosta Euroopan sosiaalirahastosta (ESR+), Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Rahoitusohjelmassa on kuusi teemaa: Innovatiivinen Suomi (EAKR), Hiilineutraali Suomi (EAKR), Saavutettavampi Suomi (EAKR), Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (ESR+), Sosiaalisten innovaatioiden Suomi (ESR+) ja Aineellista puutetta torjuva Suomi […]

Artikkeli

Varainhankinnan kolmas askel

Järjestöopas Tämä artikkeli on osa kolmen artikkelin sarjaa. Ensimmäisessä artikkelissa käsiteltiin lahjoittamisen perusasioita, toisessa artikkelissa syvennettiin suhdetta lahjoittajaan ja varainhankinnan toteutukseen. Keskusliiton rahankeräysluvan hyödyntäminen paikallisesti Toisinaan sekä keskusliitto että itsenäiset paikallisyhdistykset suorittavat rahankeräystä. Huonoimmassa tapauksessa kaikilla on oma keräyslupansa ja erilaiset tekniset välineet sekä työnkulut varainhankinnassa. On hyvä harkita, kannattaisiko keskusliiton ja alueellisen yhteistyötä edistävän järjestön […]

Artikkeli

Varainhankinnan toinen askel

Järjestöopas Tämä artikkeli on osa kolmen artikkelin sarjaa. Ensimmäisessä artikkelissa käsiteltiin varainhankinnan ja lahjoittamisen perusasioita. Nykyisen suunnitelman tarkastelu Ennen kuin ryhdyt käymää läpi toista vaihetta, niin vielä läpi seuraava tarkistuslista: Löytyyhän lahjoita-nappi etusivulta eikä valikoiden uumenista? Entä potentiaalisimmat lahjoittajat, ollaanko edelleen samaa mieltä, että kohderyhmä on oikein hahmotettu? Lahjoituskohteet, sopivatko ne järjestön luonteeseen ja kyseiselle kohderyhmälle? […]