Skip to content

Saavutettavuuslaki ja järjestöjen verkkopalvelut

Järjestöopas
Järjestöopas

Digipalvelulain saavutettavuusdirektiivin mukaan kaikkien viranomaisten ja lähes kaikkien sote-järjestöjen on tarjottava verkkosivuillaan ja mobiilisovelluksissa sellaista sisältöä, että kuka tahansa voi käyttää niitä ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. STEA on käytännössä katsonut kaikkien avustamiensa järjestöjen täyttävän julkisoikeudellisen laitoksen määritelmän, jos yli puolet niiden rahoituksesta koostuu julkisista tuista.

Mitä saavutettavuudesta edellytetään järjestöjen verkkopalveluissa?

Saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalisten palvelujen esteettömyyttä​. Verkkosivustojen ja mobiilisovellusten toiminnallisuudet ja sisällöt tulee tehdä sellaisiksi, että kaikki pystyvät niitä käyttämään mahdollisista aisti- tai toimintarajoitteista riippumatta​.

Laki vaatii, että palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset, että palvelun saavutettavuuden tila esitellään saavutettavuusselosteessa ja että palvelu sisältää sähköisen palautekanavan saavutettavuuspalautteelle.

Verkkosivujen, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020. Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021.

Saavutettavuuden varmistaminen edellyttää riittävää osaamista ja resurssointia

Vaikka digipalvelulain toinen siirtymäaika päättyy nyt syyskuussa, työ saavutettavuuden eteen ei ole valmis. Saavutettavuuden parantaminen on pitkäjänteistä digipalvelujen kehittämistä, uudenlaista ajattelutapaa ja yhteistyötä useiden toimijoiden kesken.

Tietoa ja ohjeita on tarjolla

Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jonka ylläpitämästä Saavutettavuusvaatimukset-sivustosta löydät tietoa ja ohjeita saavutettavuuden kehittämiseen.

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu

Myös lukuisat kaupalliset ja voittoa tavoittelelmattomat organisaatiot tarjoavat palveluita saavutettavuuden parantamiseen. Sote-järjestöille näistä tutuimpia lienevät Kehitysvammaliiton Papunet-hanke ja Näkövammaisten liiton Annanpura-yhtiö, joka tekee muun muassa auditointeja.

Lue lisää SOSTEn materiaaleista

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Artikkeli

Hyvät kokouskäytännöt yhdistystoiminnassa

Järjestöopas Yhdistyksessä toimitaan yhdessä toisten samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. Päätösvalta yhdistyksen toiminnasta kuuluu jäsenille. Erilaiset kokoukset ovat välineitä tehdä päätöksiä yhteisistä linjauksista, valinnoista, tavoitteista, taloudesta ja jäseniä kiinnostavan toiminnan organisoimisessa. Yhdistyksen sääntömääräiset vuosikokoukset ovat päätöksentekopaikkoja, joissa jäsenet pääsevät kertomaan oman mielipiteensä ja kuulemaan muiden mielipiteitä yhdessä päätettävistä asioista. Vuosikokousten lisäksi yhdistyksissä on myös muita kokouksia, esimerkiksi […]

Artikkeli

Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen valtionavustukset

Avustusjärjestelmä Sosiaali- ja terveysalalla toimiville järjestöille voidaan myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia Veikkaus Oy:n tuotoista hakemusten perusteella. Valtion budjetissa olevaa määrärahaa saa käyttää arpajaislain (1047/2001) 17 b §:n 1 momentissa mainittuihin tarkoituksiin. Tarkoituksia ovat Urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistäminen Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen (STEA-avustus) Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistäminen. Terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen avustuksia […]

Uutinen

24.11.2020 12:00

Sote-järjestöjen työntekijöille suunnatussa Järjestöopaassa nyt myös vapaaehtoistoiminta

Järjestöopas Jatkuvasti päivitettävästä Järjestöoppaasta löytyy jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Sisällöt on jaettu seitsemään osioon, joista löydät tietopaketit, blogit ja tapahtumat sekä uusimpana myös videomateriaalit ja podcastit. Uutena osiona oppaaseen on lisätty vapaaehtoistoiminta. Palvelua on päivitetty myös ilmeen ja käytettävyyden osalta. SOSTEn kumppaneina Järjestöoppaan sisällön tuotannossa ovat Kansalaisareena ja Opintokeskus Sivis. Järjestöoppaasta on tullut […]