Skip to content

Saavutettavuuslaki ja järjestöjen verkkopalvelut

Järjestöopas
Järjestöopas

Digipalvelulain saavutettavuusdirektiivin mukaan kaikkien viranomaisten ja lähes kaikkien sote-järjestöjen on tarjottava verkkosivuillaan ja mobiilisovelluksissa sellaista sisältöä, että kuka tahansa voi käyttää niitä ja ymmärtää, mitä niissä sanotaan. STEA on käytännössä katsonut kaikkien avustamiensa järjestöjen täyttävän julkisoikeudellisen laitoksen määritelmän, jos yli puolet niiden rahoituksesta koostuu julkisista tuista.

Mitä saavutettavuudesta edellytetään järjestöjen verkkopalveluissa?

Saavutettavuudella tarkoitetaan digitaalisten palvelujen esteettömyyttä​. Verkkosivustojen ja mobiilisovellusten toiminnallisuudet ja sisällöt tulee tehdä sellaisiksi, että kaikki pystyvät niitä käyttämään mahdollisista aisti- tai toimintarajoitteista riippumatta​.

Laki vaatii, että palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset, että palvelun saavutettavuuden tila esitellään saavutettavuusselosteessa ja että palvelu sisältää sähköisen palautekanavan saavutettavuuspalautteelle.

Verkkosivujen, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018, pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020. Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021.

Saavutettavuuden varmistaminen edellyttää riittävää osaamista ja resurssointia

Vaikka digipalvelulain toinen siirtymäaika päättyy nyt syyskuussa, työ saavutettavuuden eteen ei ole valmis. Saavutettavuuden parantaminen on pitkäjänteistä digipalvelujen kehittämistä, uudenlaista ajattelutapaa ja yhteistyötä useiden toimijoiden kesken.

Tietoa ja ohjeita on tarjolla

Suomessa saavutettavuutta valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto, jonka ylläpitämästä Saavutettavuusvaatimukset-sivustosta löydät tietoa ja ohjeita saavutettavuuden kehittämiseen.

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston Saavutettavuusvaatimukset-verkkopalvelu

Myös lukuisat kaupalliset ja voittoa tavoittelelmattomat organisaatiot tarjoavat palveluita saavutettavuuden parantamiseen. Sote-järjestöille näistä tutuimpia lienevät Kehitysvammaliiton Papunet-hanke ja Näkövammaisten liiton Annanpura-yhtiö, joka tekee muun muassa auditointeja.

Lue lisää SOSTEn materiaaleista

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

24.11.2020 12:00

Sote-järjestöjen työntekijöille suunnatussa Järjestöopaassa nyt myös vapaaehtoistoiminta

Järjestöopas Jatkuvasti päivitettävästä Järjestöoppaasta löytyy jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Sisällöt on jaettu seitsemään osioon, joista löydät tietopaketit, blogit ja tapahtumat sekä uusimpana myös videomateriaalit ja podcastit. Uutena osiona oppaaseen on lisätty vapaaehtoistoiminta. Palvelua on päivitetty myös ilmeen ja käytettävyyden osalta. SOSTEn kumppaneina Järjestöoppaan sisällön tuotannossa ovat Kansalaisareena ja Opintokeskus Sivis. Järjestöoppaasta on tullut […]

Artikkeli

Laadukas yhdistystoiminta edellyttää perusasioiden tuntemista

Järjestöopas Yhdistystoiminnassa tarvitaan monenlaista osaamista, joka syntyy sen toiminnassa mukana olevien ihmisten ‒ työntekijöiden, luottamustoimijoiden ja vapaaehtoisten ‒ osaamisesta. Ilman ihmisiä ei synny yhdistystoiminnan osaamista ja ilman osaavia ihmisiä ei ole laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa. Yhdistystoimijoiden osaaminen tulee olla riittävällä tasolla. Perusasioiden hallinta lisää turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta ja vapauttaa energiaa varsinaiseen toimintaan. Muutostilanteissa riittävä osaaminen […]

Artikkeli

Strategia tarvitaan takaamaan toiminnan jatkuvuus

Järjestöopas Eräässä järjestöille ja yhdistyksille suunnatussa koulutustilaisuudessa kuvattiin strategian tekemisen ennakkoehtoja, keskeisiä välineitä strategian laatimiseksi sekä käytännön vinkkejä strategian toteuttamiseksi. Tilaisuuteen osallistunut kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja huudahti kesken esityksen: ”Mutta kun me haluamme vain pitää hauskaa!”. Mielekäs tekeminen, mukava yhdessäolo ja innostavat tapahtumat ovat järjestöjen toiminnan suola. Tämä ei välttämättä riitä. Jotta hauskanpito voisi jatkua tulevaisuudessakin, on varmistettava […]