Skip to content

Järjestöopas

Talous ja hankinnat

Järjestöoppaasta löydät jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Opasta päivitetään ja laajennetaan jatkuvasti.

Koulutus
4.3.2020 9.00 - 16.00

Ammattimainen varainhankinta – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Rastor, Espoo

SOSTE ja VaLa järjestävät yhteistyössä Rastorin kanssa varainhankinnan koulutusohjelman järjestöille ja yleishyödyllisille yhteisöille.

Artikkeli

Hankintalaki

Julkisten hankintojen tavoitteena on julkisten varojen tehokas ja taloudellinen käyttö sekä tarjousmenettelyihin osallistuvien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Tähän pyritään erityisesti kilpailuttamisen kautta. Myös sosiaali- ja terveyspalvelut ovat julkisten hankintojen ja kilpailutusten kohteina. Hankintalainsäädäntö koskettaa SOSTEn jäsenjärjestöjä: sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien edustajina, palveluntuottajina ja hankintayksikköinä. SOSTEn jäsenet edustavat laajaa sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien joukkoa. Järjestöt ovat, […]

Artikkeli

Kilpailuttamisvelvollisuus

Kun valmistaudut tekemään hankintaa, selvitä, onko järjestösi velvollinen soveltamaan hankintalakia kyseisessä hankinnassa: ylittyykö kynnysarvo ja täyttääkö järjestösi hankintalain julkisoikeudellisen laitoksen määritelmän tai onko järjestösi saanut hankinnan tekemistä varten julkista tukea yli puolet hankinnan arvosta. Jos hankinnan ennakoitu arvo on vähintään kynnysarvon suuruinen ja julkisoikeudellisen laitoksen määritelmä täyttyy tai hankintaan on saatu julkista tukea yli puolet […]

Artikkeli

Rahankeräyslaki

Julkista rahankeräystä voi harjoittaa yleishyödyllinen yhteisö, jolla on voimassa oleva rahankeräyslupa. Julkista rahankeräystä säätelee Suomessa rahankeräyslaki. Rahankeräyslaki on juuri uudistumassa. Lisätietoa tulossa vuoden 2019 aikana.

Artikkeli

Varainhankinta

Varainhankinta tarkoittaa rahoituksen keräämistä järjestön toimintaan eri lähteistä. Järjestöjen toimintaan voi saada julkisia avustuksia, yksityisiä lahjoituksia tai tukea yritysyhteistyöstä. Asiakas- ja palvelumaksut ja jäsenmaksut ovat myös yksi keskeinen järjestön varainhankinnan muoto. Usein varainhankinnalla viitataan kuitenkin erityisesti lahjoitusten keräämistä yksityisiltä henkilöiltä ja yrityksiltä. Varainhankintaa harjoittavien järjestöjen yhteistyöjärjestö Suomessa on Vastuullinen lahjoittaminen (VaLa) ry. Lahjoittamisen muotoja ja […]

Koulutus
6.3.2019 9.00 - 16.00

Ammattimainen varainhankinta – tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Rastor, Espoo

SOSTE ja VaLa järjestävät yhteistyössä Rastorin kanssa viidennen varainhankinnan koulutusohjelman järjestöille ja yleishyödyllisille yhteisöille.