Skip to content

Tukea johtamiseen

Järjestöopas
Järjestöopas

Johtamisen ja esimiestyön tukena voidaan hyödyntää monenlaisia menetelmiä. Johtamisen ja esimiestyön koulutukset antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia johtamistehtävään. Lisäksi käytettävissä on erilaisia ohjauksellisia menetelmiä oman johtamisen kehittämiseen.

Työnohjaus on työhön liittyvien kysymysten, tunteiden ja kokemusten tarkastelua ja jäsentämistä yksilö- tai pienryhmäohjauksessa. Työnohjausprosessi voi olla muutaman tapaamiskerran lyhyt prosessi tai pitkäkestoisempi tutkiva prosessi. Työnohjauksen juuret ovat sosiaalityössä ja sitä käytetäänkin erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Lue lisää: Suomen Työnohjaat ry.

Mentorointi tarjoaa kokonaisvaltaista, henkilökohtaista ammatillista tukea johtamisosaamisen kehittämiseen. Mentorointi voi toteutua parimentorointina, jolloin keskeistä on mentorin substanssiosaaminen tai se voi toteutua vertaisryhmämentorointina, jolloin keskeistä on ryhmässä jaettu osaaminen ja kokemukset. Onnistunut mentorointiprosessi edellyttää luottamusta ja halua reflektoivaan työskentelyyn.  Mentoroinnin juuret ovat kisälli-oppipoika -mallissa. Lue lisää: Suomen Mentorit.

Coaching keskittyy usein rajatun tavoitteen tai suorituksen kehittämiseen. Valmentaja pyrkii sparraustapaamisissa nostamaan esiin ja vahvistamaan asiakkaan voimavaroja. Coachingin juuret ovat urheiluvalmennuksessa. Lue lisää: Suomen Coaching-yhdistys.

Miksi johtaja tarvitsee tukea?

SOSTEn toteuttamassa ryhmämentoroinnin prosessissa osallistujat kokivat prosessin tärkeimpinä hyötyinä sen, että

  • oma osaaminen tulee näkyväksi
  • omaa johtajuutta voi peilata muiden kautta
  • kaikille on samat haasteet ja niihin voi myös yhteisesti hakea ratkaisuja
  • ryhmä helpottaa johtajan yksinäisyyttä ja
  • mahdollistaa asioista puhumisen avoimesti ja luottamuksella.

Järjestöjohtaminen on muuttuvassa ympäristössä entistä haastavampaa, joten itselle sopivaa johtamisen tukea kannattaa etsiä.

Lähteet

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

17.6.2020 11:30

Onneksi on joku – kampanja tekee järjestöt näkyväksi

Järjestöille SOSTE kutsuu kaikki sosiaali- ja terveysalan järjestöt mukaan viestimään yhteisen Onneksi on joku -sateenvarjon alla. Tavoitteena on, että Onneksi on joku -viesti tavoittaa kaikki Suomessa tämän vuoden aikana. Poikkeuksellinen kevät 2020 on heikentänyt sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoituspohjaa. Samaan aikaan sote-järjestöjä ja niiden tarjoamaa tukea ja apua tarvitaan jopa entistä kipeämmin. Juuri nyt pitää tehdä […]

Artikkeli

Strategia tarvitaan takaamaan toiminnan jatkuvuus

Järjestöopas Eräässä järjestöille ja yhdistyksille suunnatussa koulutustilaisuudessa kuvattiin strategian tekemisen ennakkoehtoja, keskeisiä välineitä strategian laatimiseksi sekä käytännön vinkkejä strategian toteuttamiseksi. Tilaisuuteen osallistunut kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja huudahti kesken esityksen: ”Mutta kun me haluamme vain pitää hauskaa!”. Mielekäs tekeminen, mukava yhdessäolo ja innostavat tapahtumat ovat järjestöjen toiminnan suola. Tämä ei välttämättä riitä. Jotta hauskanpito voisi jatkua tulevaisuudessakin, on varmistettava […]

Uutinen

12.2.2020 09:00

Uusi ohjeistus yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotuksesta

Järjestöille Verohallinto antoi 4.2.2020 ensimmäisen erillisen ohjeistuksensa koskien yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotusta. Uusi ohjeistus on tarkoitettu luettavaksi yhdessä yleishyödyllisille yhteisöille annetun verotusohjeen kanssa. Arvonlisäverolain 4 §:n mukaan yleishyödyllisen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain siltä osin kuin sen toiminnasta saatuja tuloja pidetään tuloverotuksessa elinkeinotulona. Yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen myös ravintola- tai ateriapalvelujen, sekä tietyin edellytyksin kiinteistöhallintopalvelujen, omaan käyttöön ottamisesta. Vaikka […]