Skip to content

Työyhteisön johtaminen

Järjestöopas
Järjestöopas

Työyhteisöjen johtaminen sisältää monia eri tehtäväkokonaisuuksia: henkilöstövoimavarojen hallinnointia ja suunnittelua, henkilöstön rekrytointi, työsuhdeasioita, työn organisointia ja arviointia, henkilöstön ja osaamisen kehittämistä sekä työympäristöstä, työhyvinvoinnista ja työsuojelusta huolehtimista. Työn tekemistä säätelevät lisäksi useat lait kuten työaikalaki, työsopimuslaki, työehtosopimuslaki, työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, vuosilomalaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä.

Järjestötyöyhteisöt ovat usein melko pieniä, joten tästä kokonaisuudesta vastaa monessa järjestössä suoraan toiminnanjohtaja. Isoimmissa työyhteisöissä on mahdollista eriyttää työyhteisön johtamiseen liittyvien kysymysten johtaminen talous-, hallinto tai henkilöstöjohtajalle.  Järjestötyöyhteisöille on tyypillistä pienuuden lisäksi tiivis yhteys kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan, osaamisalueiden moninaisuus, vahva työn omistajuus ja hoivan ja auttamisen eetos. Ne tuovat omat erityispiirteensä ja haasteensa järjestöjen työyhteisöihin.

Jo yhden työntekijän palkkaaminen tuo järjestöille useita velvoitteita kuten verohallinnon työnantajarekisteriin ilmoittautuminen​, työantajan lakisääteiset vakuutukset​, työterveyshuollon järjestäminen​ sekä työturvallisuudesta ja työsuojelusta huolehtiminen. Työnantajan vastuiden ja velvoitteiden hallinta rajallisilla resursseilla on usein haaste pienimmille järjestöille.

Yli ​10 työntekijän työyhteisössä pitää tämän lisäksi nimetä työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettu. Työpaikan suullisten käytäntöjen kirjaaminen tulee yhä tärkeämmäksi, kun työntekijöiden määrä kasvaa, sillä pelisääntöjen pitää olla tasapuoliset ja yhdenmukaiset kaikille. Kaikkea ei voi enää sopia kahvipöydän ääressä.

Yli 20 työntekijä työyhteisössä tulee soveltaa yhteistoimintalakia ja perustaa työsuojelutoimikunta. Tässä vaiheessa tarvitaan lisää erityisosaamista työpaikan yhteistoimintaa ja yhteistoimintaprosessien hallintaan. Yli 30 työntekijän työyhteisöiltä edellytetään edellä mainittujen asioiden lisäksi suunnitelmaa yhdenvertaisuuden edistämisestä.

Lisätietoa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

17.6.2020 11:30

Onneksi on joku – kampanja tekee järjestöt näkyväksi

Järjestöille SOSTE kutsuu kaikki sosiaali- ja terveysalan järjestöt mukaan viestimään yhteisen Onneksi on joku -sateenvarjon alla. Tavoitteena on, että Onneksi on joku -viesti tavoittaa kaikki Suomessa tämän vuoden aikana. Poikkeuksellinen kevät 2020 on heikentänyt sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoituspohjaa. Samaan aikaan sote-järjestöjä ja niiden tarjoamaa tukea ja apua tarvitaan jopa entistä kipeämmin. Juuri nyt pitää tehdä […]

Artikkeli

Strategia tarvitaan takaamaan toiminnan jatkuvuus

Järjestöopas Eräässä järjestöille ja yhdistyksille suunnatussa koulutustilaisuudessa kuvattiin strategian tekemisen ennakkoehtoja, keskeisiä välineitä strategian laatimiseksi sekä käytännön vinkkejä strategian toteuttamiseksi. Tilaisuuteen osallistunut kulttuuriyhdistyksen puheenjohtaja huudahti kesken esityksen: ”Mutta kun me haluamme vain pitää hauskaa!”. Mielekäs tekeminen, mukava yhdessäolo ja innostavat tapahtumat ovat järjestöjen toiminnan suola. Tämä ei välttämättä riitä. Jotta hauskanpito voisi jatkua tulevaisuudessakin, on varmistettava […]

Uutinen

12.2.2020 09:00

Uusi ohjeistus yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotuksesta

Järjestöille Verohallinto antoi 4.2.2020 ensimmäisen erillisen ohjeistuksensa koskien yleishyödyllisten yhteisöjen arvonlisäverotusta. Uusi ohjeistus on tarkoitettu luettavaksi yhdessä yleishyödyllisille yhteisöille annetun verotusohjeen kanssa. Arvonlisäverolain 4 §:n mukaan yleishyödyllisen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen vain siltä osin kuin sen toiminnasta saatuja tuloja pidetään tuloverotuksessa elinkeinotulona. Yleishyödyllinen yhteisö on arvonlisäverovelvollinen myös ravintola- tai ateriapalvelujen, sekä tietyin edellytyksin kiinteistöhallintopalvelujen, omaan käyttöön ottamisesta. Vaikka […]