Skip to content

Järjestöopas

Viestintä järjestöissä

Järjestöoppaasta löydät jäsennellysti tietoa sekä ohjeita ja vinkkejä järjestötoimintaan. Opasta päivitetään ja laajennetaan jatkuvasti.

Verkostotapaaminen
7.2.2020 9.00 - 11.30

Pienjärjestöt-verkoston tapaaminen: Pienen järjestön viestintä

Opintokeskus Sivis, Helsinki

Vuoden ensimmäisessä Pienjärjestöt-verkoston tapaamisessa aiheena on pienen järjestön viestintä.

Maksuton
Koulutus
11.3.2019 12.00 - 15.00

Verkkopalvelut saavutettaviksi

SOSTE, Helsinki

Tuleva saavutettavuuslaki koskee myös järjestöjä. Mitä niiltä edellytetään ja miten siihen päästään?

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla
Koulutus
11.3.2019 12.00 - 15.00

Tillgängliga digitala tjänster

SOSTE, Helsingfors

Webbdirektivet och den kommande lagen berör också organisationerna. Vad krävs av dem och hur uppnås det?

Maksuton
Verkkoluento
Tallenne saatavilla
Artikkeli

Viestinnän tehtävät

Viestintä on olennainen osa sote-yhdistysten ja -järjestöjen työtä. Se on yksinkertaisimmillaan ja vaikeimmillaan kommunikointia. – Kaikki osaavat kommunikoida tavallaan, mutta ihmisten välinen vuorovaikutus ei aina ole helppoa. Tulkitsemme viestejä ja ympäröivää maailmaa oman kokemuksemme kautta. Organisaatiot, kuten sote-järjestöt ja yhdistykset tarvitsevat itselleen ihmisen viestimään puolestaan. Suuremmissa organisaatioissa viestintää on suunnittelemassa ja toteuttamassa viestintätiimit asiantuntijoineen, pienemmissä vastuu viestinnästä voi kuulua […]

Artikkeli

Viestinnän johtaminen

Viestinnän johtamisen tehtävänä on edistää organisaation strategisia päämääriä. Yksinkertaista ja selkeytä organisaation ydinviestit ja pidä huoli, että ne ovat kaikille kirkkaat. Tässä kohderyhmänä on median ja sidosryhmien lisäksi myös oman organisaation henkilöstö. ”Johtaminen on asioiden havainnollistamista, fiksua esiintymistä, kuuntelemista, dialogia, läsnäoloa, innostamista ja motivointia. Siina Repo, Viesti ry” Reagoi Viestintä on nykyään todella nopeaa ja […]

Artikkeli

Käytännön viestintävinkkejä

Tässä on koottuna lyhyitä vinkkejä viestinnän käytännön toteutukseen. Oma verkkopalvelu Organisaation omat verkkosivut on usein tärkein yksittäinen mielikuvaa muokkaava viesti. Ne tulee pitää aina ajan tasalla ja niiden yläpito tulee resursoida ja suunnitella huolella. Usein organisaation tärkeimmät tehtävät tulee löytyä verkkopalvelusta helposti. SOSTE uusi verkkopalvelunsa 12/2018 ja esitteli uuden palvelun periaatteita bloggauksessa. Verkossa sisältö on […]