SOSTE ei kannata vammais­palvelu­lain voimaantulon siirtoa


Etusivu / Lausunnot / SOSTE ei kannata vammais­palvelu­lain voimaantulon siirtoa

Eduskunnan juuri yksimielisesti hyväksymän lain uudelleen avaaminen ei ole hyvää hallintoa. SOSTE ei kannata voimaantulon siirtämistä. Mikäli siirtoon päädytään, tulee lakiin tehtävät mahdolliset muutokset valmistella huolellisesti yhteistyössä laajasti lain kohderyhmiä edustavien järjestöjen kanssa.