M/S SOSTE -risteily on syrjinnästä ja häirinnästä vapaa alue.

Haluamme, että tapahtumassa kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja nauttia olostaan taustastaan riippumatta. Vasta, kun tapahtuman ympäristö ja ilmapiiri on jokaiselle turvallinen, on avoin vuorovaikutus, oppiminen ja aito kohtaaminen mahdollista.

1. Ole avoin.

Kohtaa uudet aiheet ja henkilö ennakkoluulottomasti. Ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

2. Keskustele.

Yhteistyössä on voimaa. Käytä M/S SOSTE -tapahtumaa tilaisuutena tutustua toisiin sote-alan toimijoihin ja löydä uutta inspiraatiota. Etsi uusia yhteistyöverkostoja ja suunnittele yhteisiä hankkeita.

3. Kunnioita.

Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus. Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia.

4. Puutu.

Mikäli todistat häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi.

5. Kannusta.

Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele, ja kannusta, aktivoi ja auta.

6. Nauti.

Hyödynnä tapahtumaa oppimisen lisäksi rentoutumiseen, irtaudu arjesta ja voimaannu uusista kohtaamisista ja opeista!