Skip to content

Järjestöjen palvelutuotanto

Artikkelit

Artikkeli

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat merkittäviä palveluntuottajia

Yleishyödyllisyys, voittoa tavoittelemattomuus, pitkät perinteet sekä vahva erityisasiantuntijuus omasta asiakasryhmästä ovat järjestöjen palvelujen erityispiirteitä. Järjestöjen tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut numeroina SOSTEn vuonna 2018 tekemän selvityksen mukaan Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 1 029 sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavaa järjestöä. Sosiaalipalveluja tuottavia järjestöjä oli yhteensä 860 ja niillä 1646 toimintayksikköä. Terveyspalveluja tuottavia järjestöjä oli yhteensä 204 ja niillä […]