Nuoret mukaan vapaaehtoistoimintaan


Etusivu / Artikkelit / Nuoret mukaan vapaaehtoistoimintaan

Haluaisitko enemmän nuoria mukaan organisaatiosi vapaaehtoistoimintaan? Hienoa! Nuoret saavat vapaaehtoistoiminnasta hyvinvointia ja osallisuutta, parempia opiskelu- ja työelämävalmiuksia sekä osaamista, verkostoja ja osallisuutta. Organisaatiosi saa nuorista motivoituneita tekijöitä, jotka antavat uutta näkökulmaa organisaatiosi toimintaan.

Mikä motivoi nuoria mukaan vapaaehtoistoimintaan?

Jokaisella nuorella on omat syynsä hakeutua vapaaehtoistoimintaan. Monia nuoria motivoi hyvin pitkälle samat asiat kuin aikuisiakin: halu tehdä hyvää, mielenkiintoiset tehtävät ja uusien ihmisten tapaaminen. Toisaalta nuorilla saattaa korostua muita ikäryhmiä enemmän halu oppia uutta ja saada hyvää kokemusta esimerkiksi työelämää varten.

Mikä estää?

Vaikka motivaatio olisi kohdillaan, voivat erilaiset asiat estää nuoria osallistumasta vapaaehtoistoimintaan. Tutkimusten mukaan esteiden top 3 ovat ajanpuute, se, ettei ole pyydetty mukaan ja se, että ei tiedä, miten voi osallistua.

Näin voit helpottaa osallistumista:

Vapaaehtoistehtävien tarjoaminen nuorille

Nuorille on tärkeää, että vapaaehtoistehtävä on kuvattu selkeästi ja konkreettisesti. Tehtävään on helpompi tarttua, kun tietää jo etukäteen, mitä kaikkea se pitää sisällään. Monet myös haluavat tietä, mihin he voivat vapaaehtoistyöllä vaikuttaa.

Tarkista nämä asiat, kun laadit tehtäväkuvausta:

Tässä artikkelissa on kerrottu, millaisia asioita kannattaa ottaa huomioon, kun nuoria halutaan mukaan vapaaehtoistoimintaan. Kun nuoret on saatu kiinnostumaan vapaaehtoistehtävistä, kannattaa myös valmistautua ottamaan nuoret hyvin vastaan ja tukemaan heitä vapaaehtoistehtävissään. Kansalaisareenan Nuorten vapaaehtoistyön käsikirjassa kerrotaan tarkemmin siitä, mitä kannattaa huomioida, kun nuoret on saatu mukaan vapaaehtoistoimintaan sekä millaisia laki- ja vastuukysymyksiä nuorten vapaaehtoistoimintaan liittyy. Kansalaisareenan julkaisuista löydät runsaasti muutakin materiaalia nuorten vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun. Materiaalit on tuotettu Jeesaan – Nuori vapaaehtoistoiminnassa -hankkeen (2017–2019) aikana.

Lue lisää