Skip to content

På svenska

Artikkelit

Artikkeli

Material till organisationer, offentliga aktörer och beslutsfattare

Sosiaali- ja terveyspalvelut ”Järjestöjen sote-muutostuki” gör material för att stöda organisationerna i verkställandet av social- och hälsovårdens och räddningsväsendets reform. Dessutom producerar vi information om social- och hälsovårdsorganisationsfältet till användning för organisationer, offentliga aktörer och beslutsfattare. Du kommer till vårt material via länkarna här nere. Största delen av materialet finns på webbtjänsten Innokylä som en del av helheten […]

Artikkeli

Information om vårdreformen och organisationerna i reformens verkställighet

Sosiaali- ja terveyspalvelut Hur är organisationerna med i vårdreformens verkställighet i välfärdsområdena? Social- och hälsovårdens och räddningsväsendets reform görs nu i välfärdsområdena och i Helsingfors. På denna sida hittar du allmän information om vårdreformen och tjänsternas utvecklingsprojekt. Dessutom hittar du på sidan regional information kring vilka organisationer som är med i vårdreformens beredningsgrupper i varje välfärdsområde. På sidan […]

Artikkeli

Järjestöjen sote-muutostuki:s målsättningar och uppgifter

Sosiaali- ja terveyspalvelut Social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets reform förnyar också social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhetsomgivning, när ansvaret för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet flyttas från början av 2023 från kommunerna till välfärdsområdena, frånsett Helsingfors. ”Järjestöjen sote-muutostuki” hjälper organisationerna på väg mot Finland efter vårdreformen. Våra målsättningar är: Att organisationernas roll som kommunernas och välfärdsområdenas partner i […]

Artikkeli

SOSTEs teser i kommunalvalet: Framtidens välfärd kommer att födas av investeringar

Kuntavaalit Ladda ner ett utskrivbart pdf-abstrakt Framtidens välfärdssamhälle kommer inte att födas av sig självt. För att bygga upp det behövs kommunala beslutsfattare som vill förbättra lokalinvånares hälsa och välbefinnande och se bortom de närmaste åren i beslutsfattandet. Välfärdsekonomin Kommunerna måste luta sig starkare mot en strategi för välfärdsekonomin, där bedömningen av välfärdseffekter och mål för […]

Artikkeli

SOSTEs teser i kommunalvalet: Det aktiva medborgarsamhället är kommunens hjärta

Kuntavaalit Ladda ner ett utskrivbart abstrakt Organisationerna fungerar som en plattform för medborgaråtgärder och inkludering och ger expertstöd till människor i olika livssituationer. Det finns människor i varje kommun som behöver hjälp och stöd. Inkludering Utgångspunkten för den organisationsvänliga kommunens verksamhet är att kommuninvånare och medborgarorganisationer är involverade. Detta inbegriper hörande av organisationer och kommuninvånare, partnerskap, […]

Artikkeli

Organisationsbarometer 2020: Slutsatser och rekommendationer

Järjestöbaro Slutsats 1: Föreningarnas rådgivning når särskilt sårbara grupper SOSTE rekommenderar: Social- och hälsovårdsföreningarna känner till sina målgruppers livssitu- ationer och särskilda behov, de lösningar som kan hjälpa upp situationen och de kanaler och tjänster som på bästa sätt svarar mot hjälpbehovet. Föreningarna ger experthjälp och kamratstöd, de kan rekommendera de rätta tjänsterna och ge personlig […]

Artikkeli

Organisationsbarometer 2020 förord: Smidiga organisationer har skänkt lindring i coronakrisen

Järjestöbaro Helsingfors, den 28 augusti 2020 Då mathjälpen måste omorganiseras på grund av coronaviruset var många organisationer beredda att gripa in. Då gratis ansiktsmasker skulle fås ut till småinkomsttagare kom organisationerna till kommunernas undsättning. Då någon vill prata om sin coronaångest lyssnar organisationerna. Coronakrisen har synliggjort social- och hälsovårdsorganisationernas mångsidiga arbete. Mitt i krisen har också […]

Artikkeli

Serviceproduktion som en del av allmännyttig verksamhet

Kansalaisyhteiskunta Pia Sundell, verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen r.f   Barnavårdsföreningen i Finland r.f. har producerat service som en del av Helsingfors stads servicenätverk sedan början av 1900 talet. Barnavårdsföreningen har i över hundra år bedrivit både småbarnspedagogik och vård utom hemmet. Genom så gott som hela föreningens 127-åriga historia har man producerat tjänster för Helsingfors stad. Under de senaste […]

Artikkeli

Smidigt grundskydd – Social- och hälsovårdsorganisationernas riktlinjer för revidering av grundskyddet

Sosiaaliturvauudistus Selkokielellä Suomeksi In English Läs hela boken på finska: Smidigt grundskydd – Social- och hälsovårdsorganisationernas riktlinjer för revidering av grundskyddet. Resumé Grundskyddets uppgift är att garantera alla människor rätten till ett gott och människovärdigt liv. Tryggandet av de grundläggande förutsättningarna för livet hör till samhällets basuppgifter på samma sätt som t.ex. tryggandet av äganderätten. Människorna vill […]

Artikkeli

Riksdagsval teser: fokus på att förebygga problem och främja hälsa

På svenska Social- och hälsopolitikens tyngdpunkt bör ligga på främjande av välstånd och hälsa, samt att minska ojämlikheter i hälsa. Att reducera tunga och kostsamma åtgärder är även ekonomiskt lönsamt. De rätta skattemässiga lösningarna kan främja folkhälsan, utjämna inkomstskillnader och balansera statsfinanserna. Till regeringsprogrammet Fortsatta skattehöjningar för tobak och nikotinprodukter, alkohol, introducera punktskatter för alkoläsk. Tillskott till skatteintäkterna […]

Uusimmat kirjoitukset

Uutinen

12.5.2022 05:58

Socialbarometern: Arbetet som främjar välfärd och hälsa i fara i välfärdsområdena – en del människor hamnar i skuggan

Sosiaalibaro Enligt den färska Socialbarometern 2022 ser upp till en tredjedel av de kommunala social- och hälsovårdscheferna samt koordinatorerna för främjande av välfärd och hälsa, en risk för att arbete som främjar vissa befolkningsgruppers välfärd och hälsa försämras när välfärdsområdena kommer i gång.  I början av 2023 fördelas ansvaret för arbete som främjar välfärd och hälsa […]

Uutinen

11.5.2022 06:59

SOSTE:s riksdagsvalsmålsättningar: Med tillit och jämlikhet mot hållbar tillväxt

Eduskuntavaalit SOSTE:s valmålsättningar har publicerats. De betonar välfärdsekonomi: investeringar i socialskyddet, byggnad av ekonomisk tillväxt genom att förbättra sysselsättningen för alla, klientavgifternas rimlighet och den sociala rättvisan i klimatåtgärderna. Det är också viktigt att trygga organisationernas självständighet och verksamhetsförutsättningar, för att stärka nationens motståndskraft. SOSTE föreslår att man främjar folkhälsan genom att införa en hälsoskatt, för […]

Uutinen

6.4.2022 07:13

SOSTE kräver att regeringen påskyndar indexöversynen av socialskyddsförmånerna

Toimeentulo Finlands regering förberedde ekonomin för de kommande åren under mycket exceptionella omständigheter. Rysslands invasionskrig i Ukraina påverkar också Finland genom högre levnadskostnader, såsom energi, mat och rörlighet, samt ökad mental belastning och prövning av kristoleransen. Utöver förra årets nedskärningar och nedskärningarna i de offentliga finanserna på 370 miljoner euro, kommer man att blåsa nytt liv […]

Uutinen

22.3.2022 09:15

Social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet stöder välfärdsområdena – nytt introduktionsmaterial berättar vad en välfärdsområdesfullmäktigeledamot bör veta om organisationer

Sote-uudistus Hur stort är antalet människor i social- och hälsovårdsorganisationerna? Hur kan organisationer stöda välfärdsområdena i sina viktiga uppgifter? Bland annat de här frågorna besvaras i introduktionsmaterialet som riktar sig till de nya välfärdsområdesfullmäktigena. Materialet har utarbetats av projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki”, som grundats av paraplyorganisationen SOSTE och regionala organisationspartners. Organisationers kompetens och verksamhet till nytta för […]

Uutinen

21.3.2022 08:17

SOSTE kräver av ramförhandlingarna en extra indexökning av socialskyddet

Toimeentulo Regeringen förbereder ekonomin för de kommande åren under mycket exceptionella omständigheter. Rysslands invasionskrig i Ukraina påverkar också Finland genom högre levnadskostnader, såsom energi, mat och rörlighet, samt ökade mentala belastningar och prövningar av kristolerans. ”Nu behövs det snabba åtgärder av regeringen för att hjälpa människor, vars fattigdom fördjupas på grund av stigande priser. Vi väntar […]

Uutinen

10.3.2022 13:45

Människonära tjänster är det viktigaste för ett framgångsrikt samarbete mellan organisationer och välfärdsområdet, anser de organisationer som svarade på brainstormingen

Sote-uudistus Människonära tjänster, kontinuiteten i organisationernas verksamhetsförutsättningar och organisationers genuina deltagande som en del av välfärdsområdets verksamhet. Dessa är enligt organisationerna de viktigaste åtgärderna, för att uppnå bästa möjliga samarbete mellan organisationer och välfärdsområden. Detta framgår av resultatet av den brainstorming som ordnades i februari av SOSTE och konsultföretaget Fountain Park Oy. Brainstormingen samlade totalt 464 […]

Blogi
hankepäällikkö

8.3.2022 08:35

En milstolpe i mars för ”Järjestöjen sote-muutostuki”: välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet och ”muutostuki” fyller ett år

Sote-uudistus ”Järjestöjen sote-muutostuki”:s verksamhet inleddes på allvar i mars förra året. Det har varit ett arbetsdrygt år. I början organiserade projektet sig och gjorde sin verksamhet känd och då vårdreformens lagpaket godkändes på sommaren flyttades verksamhetens tyngdpunkt ut till regionerna. Historiens första välfärdsområdesfullmäktige inledde sin verksamhet tisdagen den 1 mars. ”Muutostuki” har förberett ett introduktionsmaterial till […]

Uutinen

7.2.2022 09:15

Organisationerna med i välfärdsområdenas strategier – kom med och berätta hur organisationerna borde beaktas i välfärdsområdenas planer

Sote-uudistus De allra första välfärdsområdesfullmäktigena påbörjar snart sin verksamhet. Fullmäktigena, som börjar sin verksamhet i mars, beslutar i sina områden om välfärdsområdesstrategin och servicestrategin, som ur invånarnas synvinkel är de viktigaste styrdokumenten gällande ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna. ”Det är viktigt för social- och hälsovårdsorganisationerna samt räddningsväsendets frivilligorganisationer att komma med i både välfärdsområdesstrategin och servicestrategin […]

Uutinen

19.1.2022 07:00

SOSTE:s handbok för EU-påverkan för organisationer

På svenska SOSTE har samlat ihop en EU-guide för organisationer, som är en kortfattad handbok om EU-påverkan. I guiden finns basuppgifter om EU:s verksamhetsorgan, beslutsfattandesystem samt tips för hur man inleder påverkansarbete och uppföljning av EU-ärenden. På basis av en enkät som SOSTE gjorde bland sina medlemmar så har organisationerna en stark internationell dimension i sin verksamhet […]

Blogi
hankepäällikkö

20.12.2021 09:05

Slutet av året för ”Järjestöjen sote-muutostuki” färgas av frågor om verksamhetsförutsättningar, början av året tillsammans mot välfärdsområdesvalet

Sote-uudistus Organisationernas verksamhetsförutsättningar, välfärdsområdesvalet och samarbete med olika intressentgrupper. Dessa är de teman som har präglat slutet av året för ”Järjestöjen sote-muutostuki”. I november inledde projektet de regionala diskussionerna med beredningsorganen i välfärdsområdena. Målsättningen för den regionala turnén är att stärka organisationernas dialog mellan den nationella och regionala nivån. På grund av coronaläget har en del […]

Lausunnot

14.11.2018

Asiakas- ja potilaslaki

asiakas-ja-potilaslaki-stm-074-00-2018
Vastaanottaja: Sosiaali- ja terveysministeriö
5.11.2018

SOHÄ-lagstiftningen och valfrihetslagen

Organisering och produktion av svenskspråkiga social- och hälsovårdstjänster
Vastaanottaja:
14.9.2018

Asiakas- ja potilaslaki

Vastaanottaja: