Skip to content

SOSTEn edustajat sosiaaliturvakomiteassa

Perusturva
Perusturva

SOSTEa edustaa komiteassa pysyvänä asiantuntijana SOSTEn hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Eija Koivuranta sekä asumisen jaostossa erityisasiantuntija Anna Järvinen. SOSTEn hallitus on asettanut taustaryhmät tukemaan komiteaedustajiensa työtä. Ryhmien edustajien kautta saadaan koottua laajasti näkemyksiä ja tietoa järjestökentältä komiteatyöskentelyn tueksi.

Komiteapaikan taustaryhmä

 • Taustaryhmän puheenjohtaja: Viveca Hagmark, johtaja, Folkhälsans Förbund rf
 • Edustaja komiteassa: Eija Koivuranta, toimitusjohtaja, Väestöliitto
 • Sihteeri: Anna Järvinen, erityisasiantuntija, SOSTE
 • Jäsen: Hanna Heinonen, toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto
 • Jäsen: Sari Kokko, puheenjohtaja, Vammaisfoorumi
 • Jäsen: Riikka Mettälä, sosiaalityön asiantuntija, Mielenterveyden keskusliitto ry
 • Jäsen: Sari Mäki, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Hengitysliitto ry
 • Jäsen: Laura Tuominen-Lociz, sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija, Suomen Diabetesliitto ry
 • Jäsen: Leena Valkonen, viestinnän asiantuntija, Työttömien keskusjärjestö

Asumisen jaoston taustaryhmä

 • Taustaryhmän puheenjohtaja: Pauliina Lampinen, toiminnanjohtaja, Vamlas
 • Sihteeri ja edustaja jaostossa: Anna Järvinen, erityisasiantuntija, SOSTE
 • Jäsen: Päivi Huuskonen, kehitysjohtaja, Aspa-säätiö
 • Jäsen: Esa Iivonen, johtava asiantuntija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 • Jäsen: Marjatta Kaurala, kriminaaliasiamies, Kriminaalihuollon tukisäätiö
 • Jäsen: Sara Mäkäräinen, erityisasiantuntija, Monimuotoiset perheet -verkosto
 • Jäsen: Kalle Häkkinen, viestinnän ja vaikuttamisen asiantuntija, Nuorisoasuntoliitto ry
 • Jäsen: Sari Timonen, kehittämispäällikkö, Y-Säätiö
 • Jäsen: Anne Viita,  toiminnanjohtaja, Vuokralaiset ry
 • Jäsen: Irene Vuorisalo, vanhusasiamies, EETU ry

Lue lisää SOSTEn työstä sosiaaliturvauudistuksessa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

18.2.2021 00:01

SOSTEn selvitys: Koronakriisi lisäsi peruspäivärahalla olevien työttömien määrää

Toimeentulo Koronakriisi on lisännyt erityisesti työttömyysturvaa saavien määrää ja työttömyysturvamenoja. Sairausvakuutuksen päivärahamenoissa, asumistuessa ja toimeentulotuessa muutokset ovat olleet vähäisempiä. VTT Pertti Honkasen SOSTElle tekemässä selvityksessä Koronakriisin vaikutukset sosiaaliturvaan tarkastellaan koronakriisin aikana tehtyjä muutoksia etuusjärjestelmään sekä etuuksien saajien määrän kehitystä. Verrattuna edellisvuoteen 2020 työttömyysturvan ansiopäivärahan saajien määrä ja ansiopäivärahamenot kasvoivat yli 50 prosenttia. Suhteellisesti vielä enemmän on […]

Uutinen

22.9.2020 10:00

Suomessa on edelleen useita ihmisoikeusongelmia – 24 järjestöä jätti yhteisen raportin YK:lle taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien lukuisista puutteista

Perusturva Yhteensä 24 suomalaista kansalaisjärjestöä on jättänyt kaikkien aikojen ensimmäisen yhteisen varjoraportin YK:n taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien (TSS)* komitealle. Varjoraportti välittää komitealle kansalaisjärjestöjen keräämiä tietoja siitä, että monet taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet jäävät Suomessa toteutumatta. Tällaisia ovat esimerkiksi puutteet sosiaaliturvan tasossa ja yhdenvertaisessa pääsyssä terveydenhuoltoon. Monet järjestöjen nyt esiin nostamista epäkohdista ovat sellaisia, joista YK […]

Uutinen

18.9.2020 10:12

SOSTE: Rahoitusratkaisu sumensi sote-järjestöjen tulevaisuutta, työllisyyden hoidossa merkittäviä linjauksia, terveysverossa ei vieläkään edistytty

Kansalaisyhteiskunta Oli tärkeää, että ensi vuotta uhannut järjestötoiminnan avustamisen merkittävä alasajo ei toteutunut, vaan työ ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi voi jatkua.   Hallituksen budjettiriihen viestinnästä on kuitenkin saattanut syntyä käsitys, että hallitus kompensoi sote-järjestöille Veikkauksen tuoton aleneman budjettivaroin. Näin ei kuitenkaan ole. Sote-järjestöjen osalta kyse ei ole kompensaatiosta, koska tuottojen alenema paikataan valtaosin rahapelifuusion yhteydessä säästyneillä […]