Skip to content

Sosiaalibarometri 2019

Eriarvoisuus ja perusturvan kehittäminen

Sosiaalibarometri kuvaa hyvinvoinnin, julkisten palvelujen ja palvelujärjestelmän tilaa ja kehityssuuntia. Tämän vuoden tutkimuksen yhtenä teemana on eriarvoisuus ja perusturva, jossa vastaajia eniten huolestuttavat tukea tarvitsevat nuoret ja lapsiperheet sekä ihmiset, joilla on useita ongelmia.

Koko julkaisu maksutta verkossa: Sosiaalibarometri 2019

Vaikka hyvinvoinnin arvioidaan parantuneen viime vuosina, kohennukset ovat kohdentuneet alueellisesti vaihtelevasti tai tuki on ollut riittämätöntä haasteisiin nähden, sillä edelleen eniten huolta kannetaan tukea tarvitsevista nuorista ja lapsiperheistä sekä monia ongelmia kokevista. Viiden viime vuoden aikana monia palveluja tarvitsevien hyvinvointi ei ole juuri kohentunut.

Johtopäätös: Yhä huolta eriarvoistumisesta | Johtopäätös: Kun yksi palvelu tai etuus ei riitä

SOSTE suosittelee

Eriarvoistumiskehitystä katkaistava määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti

Lue suositus eriarvoisuuden vähentämiseksi

Monia palveluja ja etuuksia tarvitsevien tuki koottava asiakkaalle järkeväksi kokonaisuudeksi

Lue suositus palveluiden parantamiseksi

Ihmisten hyvinvointia ja työllisyyttä tuettava järjestöjen osaamisella ja toiminnalla

Lue suositus työllisyyden tukemiseksi

Infograafit tuloksista

Sosiaalibarometri 2019 sisältää useita havainnollistavia infograafeja. Jaa niitä sosiaalisessa mediassa ja hyödynnä esitysmateriaaleissasi.

Katso kaikki eriarvoisuus ja perusturva -teeman infograafit

Tutkimuksen mukaan 61 % sosiaalityöntekijöistä:

”Riittämättömät hyvinvinvoinnin ja terveyden edistämisen resurssit lisäävät eriarvoisuutta.”

Kun nuorta tuetaan asumisen arjessa, muutkin tuen tarpeet nousevat luontevasti esiin

Koko elämä kriisiytyy, jos asumisessa on haasteita, toteaa Nuorisoasuntoliiton toiminnanjohtaja Ville Savilampi.

Lue asiantuntijahaastattelu

Joustava perusturva

Oikeudenmukainen perusturva takaa riittävän toimeentulon erilaisissa elämäntilanteissa ja vastaa työmarkkinoiden muutokseen. Perusturvan uudistaminen ei saa johtaa vähimmäisturvan tason laskuun. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat laatineet periaatteet perusturvan uudistamiseksi.

Muualla SOSTEn sivuilla: lue millainen on joustava perusturva

Ajankohtaista perusturvasta

Blogi

25.4.2022 10:40

Toimeentulotuen ongelmat asettavat paineita kohta lausunnolle tulevalle toimeentulolain uudistukselle

Sosiaaliturvauudistus Toimeentulotukea uudistetaan. Kun hallituksen lakiesitys tulee lausuntokierrokselle huhtikuun lopulla, SOSTEn jäsenjärjestöjen kannattaa siitä lausua. Sosiaali- ja terveysministeriö järjestää lain uudistamisesta kaikille avoimen kuulemistilaisuuden keskiviikkona 27.4.2022. Tilaisuudessa esitellään lausunnolle lähtevän lain keskeistä sisältöä. Lue lisää: STM: Kuulemistilaisuus toimeentulotukilain uudistamisesta 27.4. Kela vastasi järjestöjen kehittämisehdotuksiin toimeentulotuesta Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Viimesijaisen turvaverkon ihmisille takaavana tukena sen […]

Seminaari
7.6.2022 14.15 - 15.45

Miten elinkustannusten nousu vaikuttaa köyhän arkeen?

Sosiaaliturvauudistus

Blogi
erityisasiantuntija

21.4.2022 13:00

Etuuksien hakeminen muutettava helpommaksi ja selkeämmäksi

Sosiaaliturvauudistus Yksi SOSTEn ja sen jäsenjärjestöjen näkökulmasta tärkeä tavoite sosiaaliturvan uudistamisessa on, että etuusjärjestelmää saadaan muutettua ihmisten näkökulmasta selkeämmäksi ja ymmärrettäväksi. Perusturvaetuuksien myöntämisestä vastaavana tahona Kela on keskeinen toimija, joka omaa toimintaansa kehittämällä pystyy vaikuttamaan asiaan. SOSTE kokosi loppuvuonna 2021 jäsenjärjestöiltään ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi ja toimitti ne Kelan johdolle. Kehitysehdotukset avasivat hyvän keskustelun Kelan kanssa. […]