Skip to content

Sosiaalibarometri 2019

Perustoimeentulotuen nykytila

Sosiaalibarometri kuvaa hyvinvoinnin, julkisten palvelujen ja palvelujärjestelmän tilaa ja kehityssuuntia. Tämän vuoden tutkimuksen yhtenä teemana on perustoimeentulotuki, jonka haasteena on edelleen etenkin Kelan valtakunnallisen ja tiukasti normitetun etuuskäsittelyn ja kuntien sosiaalityön harkinnanvaraisen työotteen yhteensovittaminen.

Koko julkaisu maksutta verkossa: Sosiaalibarometri 2019

Perustoimeentulon Kela-siirto tehtiin vuoden 2017 alussa. Kynnys hakea toimeentulotukea on ennakoidusti madaltunut ja kansalaiset ovat suhteellisen yhdenvertaisia perustoimeentulotuen saannissa, joskin sosiaalityöntekijöistä noin puolet kyseenalaistaa yhdenvertaisuuden.

Johtopäätös: Toimeentulotuki – kahden luukun viimesijainen turva

SOSTE suosittelee

Asiakaslähtöinen neuvonta ja palveluohjaus varmistettava kaikille

Lue suositus palveluohjauksen varmistamiseksi

Toimeentulotuen kehittämistä jatkettava asiakkaan sujuvan palvelun takaamiseksi

Lue suositus toimeentulotuen kehittämiseksi

Infograafit tuloksista

Sosiaalibarometri 2019 sisältää useita havainnollistavia infograafeja. Jaa niitä sosiaalisessa mediassa ja hyödynnä esitysmateriaaleissasi.

Katso kaikki perustoimeentulotuen infograafit

Kelan toimihenkilö:

”Tiedonkulun pitäisi olla kaksisuuntaista. Meillä pitäisi olla sama käsitys asiakkaan tilanteesta totun osalta.”

Haavoittuvassa asemassa olevat tarvitsevat toisen ihmisen tueksi sähköiseen asiointiin

Kela-siirto teki tuen hakemisesta suoraviivaista, toteaa Kalliolan Setlementin Naapurituottajat-hankkeen ohjaava koordinaattori Raisa Saraniemi.

Lue asiantuntijahaastattelu

Ajankohtaista toimeentulosta

Seminaari
27.11.2019 12.00 - 13.50

Miten hallitusohjelma vastaa köyhyyden haasteeseen?

Eduskunta, Kansalaisinfo, Helsinki

Tilaisuudessa keskustellaan siitä, miten hallitusohjelman kirjaukset vaikuttavat köyhyyteen. Miten hallitusohjelma vaikuttaa perusturvaan? Miltä kirjaukset näyttävät pienituloisen arjen näkökulmasta? Tilaisuudessa kuullaan myös Sosiaalibarometrin tuoreita tuloksia.

Maksuton
Uutinen

4.11.2019 13:00

Vuokrarästejä, vaikeita valintoja ja toivottomuutta – pienituloisen oltava sinnikäs ja perehtynyt pärjätäkseen

Sosiaalibarometrin 2019 tulokset kertovat karua kieltä sosiaaliturvajärjestelmän kitsaudesta silloin, kun ihmisen toimeentulo on niukimmillaan. Perusturvan* taso on tällä hetkellä riittämätön: moni joutuu anomaan harkinnanvaraista toimeentulotukea, vaikka sen tulisi olla viimeinen oljenkorsi eikä paikata ensisijaisten etuuksien alhaista tasoa. Perusturvalla elävien ihmisten kanssa työskentelevät ammattilaiset pitävät yhtenä ratkaisuna ensisijaisten etuuksien tason nostoa. Tätä mieltä oli 73 % […]

Uutinen

4.10.2019 10:01

Tuore Sosiaalibarometri 2019: Toimeentulotuki nyt läpinäkyvämpi ja leimaa vähemmän – huoli eniten tukea tarvitsevista ihmisistä on edelleen kova

Juuri julkaistu Sosiaalibarometri 2019 kuvaa muun muassa sitä, miten toimeentulotuki, viimesijainen taloudellinen turva, toimii kaksi vuotta sen jälkeen, kun perustoimeentulotuki siirrettiin Kelaan. Sosiaalibarometrissa on seurattu toimeentulotukea sekä Kelan että sosiaalitoimen näkökulmasta vuodesta 2016. Kaikkien Sosiaalibarometrin vastaajien mielestä asiakkaiden on vaikea erottaa, milloin toimeentulotukea haetaan Kelasta ja missä asioissa sosiaalitoimesta. Uudistuksen ajateltiin tuovan työajan säästöä sosiaalityöhön, […]