Skip to content

Sosiaalibarometri 2019

Suuntaviivoja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen

Sosiaalibarometri kuvaa hyvinvoinnin, julkisten palvelujen ja palvelujärjestelmän tilaa ja kehityssuuntia. Tämän vuoden tutkimuksen yhtenä teemana on sote-uudistus, jota vuoden 2019 alussa joka kolmas sote-johtaja ja joka kymmenes sosiaalityöntekijä piti hyvänä.

Koko julkaisu maksutta verkossa: Sosiaalibarometri 2019

Vaikka hyvinvoinnin arvioidaan parantuneen viime vuosina, kohennukset ovat kohdentuneet alueellisesti vaihtelevasti tai tuki on ollut riittämätöntä haasteisiin nähden, sillä edelleen eniten huolta kannetaan tukea tarvitsevista nuorista ja lapsiperheistä sekä monia ongelmia kokevista. Viiden viime vuoden aikana monia palveluja tarvitsevien hyvinvointi ei ole juuri kohentunut.

Johtopäätös: Yhä huolta eriarvoistumisesta | Johtopäätös: Kun yksi palvelu tai etuus ei riitä

SOSTE suosittelee

Eriarvoistumiskehitystä katkaistava määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti

Lue suositus eriarvoisuuden vähentämiseksi

Monia palveluja ja etuuksia tarvitsevien tuki koottava asiakkaalle järkeväksi kokonaisuudeksi

Lue suositus palveluiden parantamiseksi

Asiakaslähtöinen neuvonta ja palveluohjaus varmistettava kaikille

Lue suositus palveluohjauksen varmistamiseksi

Ihmisten hyvinvointia ja työllisyyttä tuettava järjestöjen osaamisella ja toiminnalla

Lue suositus työllisyyden tukemiseksi

Infograafit tuloksista

Sosiaalibarometri 2019 sisältää useita havainnollistavia infograafeja. Jaa niitä sosiaalisessa mediassa ja hyödynnä esitysmateriaaleissasi.

Katso kaikki sote-uudistukseen liittyvät infograafit

Tutkimuksen mukaan 73 %:n mielestä:

”Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on erittäin kannatettava keino hillitä kustannuksia.”

Onnistunut sote-malli tuottaa terveyshyötyjä mahdollisimman monelle

Terveyttä kaikille – ei harvoille, huomauttaa EHYT ry:n toiminnanjohtaja Juha Mikkonen.

Lue asiantuntijahaastattelu

Yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sote-palvelut

Sote-uudistus on välttämätön palvelujärjestelmän yhdenvertaisuuden, perusoikeuksien toteutumisen ja kestävän kustannustason turvaamiseksi. Järjestöillä on uudistuksessa keskeinen rooli osallisuuden vahvistajina sekä palveluiden tuottajina ja kehittäjinä.

Muualla SOSTEn sivuilla: tutustu sote-järjestöjen näkemyksiin sote-uudistuksesta

Ajankohtaista sote-uudistuksesta

Blogi
erityisasiantuntija

24.5.2022 09:00

SOSTE Akatemia: 2020-luvun hyvinvointihaasteet kohdataan ja ratkaistaan yhteistyöllä

Sote-uudistus Sote-uudistus on siirtymässä seuraavaan hyvin konkreettiseen vaiheeseen, jossa siirrytään uudistuksen käytännön toteutukseen. Monet eri tahot ovat tehneet paljon työtä vuosien ajan, jotta muutos sujuisi niin hyvin kuin mahdollista, kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa 1.1.2023. Yhteistyötä on tehty tähänkin asti, mutta yhteistyön merkitys korostuu jatkossa entisestään. Yhteistyötä kannattaa syventää ja laajentaa Sosiaalibarometrin 2022 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen […]

Tapahtuma
6.9.2022 18.00 - 16.00

M/S SOSTE sessio: Tiedolla parempaa järjestötoimintaa

M/S SOSTE