Skip to content

Alla inlägg

Uutinen

12.5.2022

Socialbarometern: Arbetet som främjar välfärd och hälsa i fara i välfärdsområdena – en del människor hamnar i skuggan

Enligt den färska Socialbarometern 2022 ser upp till en tredjedel av de kommunala social- och hälsovårdscheferna samt koordinatorerna för främjande av välfärd och hälsa, en risk för att arbete som främjar vissa befolkningsgruppers välfärd och hälsa försämras när välfärdsområdena kommer i gång.  I början av 2023 fördelas ansvaret för arbete som främjar välfärd och hälsa […]

Uutinen

11.5.2022

SOSTE:s riksdagsvalsmålsättningar: Med tillit och jämlikhet mot hållbar tillväxt

SOSTE:s valmålsättningar har publicerats. De betonar välfärdsekonomi: investeringar i socialskyddet, byggnad av ekonomisk tillväxt genom att förbättra sysselsättningen för alla, klientavgifternas rimlighet och den sociala rättvisan i klimatåtgärderna. Det är också viktigt att trygga organisationernas självständighet och verksamhetsförutsättningar, för att stärka nationens motståndskraft. SOSTE föreslår att man främjar folkhälsan genom att införa en hälsoskatt, för […]

Uutinen

6.4.2022

SOSTE kräver att regeringen påskyndar indexöversynen av socialskyddsförmånerna

Finlands regering förberedde ekonomin för de kommande åren under mycket exceptionella omständigheter. Rysslands invasionskrig i Ukraina påverkar också Finland genom högre levnadskostnader, såsom energi, mat och rörlighet, samt ökad mental belastning och prövning av kristoleransen. Utöver förra årets nedskärningar och nedskärningarna i de offentliga finanserna på 370 miljoner euro, kommer man att blåsa nytt liv […]

Uutinen

22.3.2022

Social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet stöder välfärdsområdena – nytt introduktionsmaterial berättar vad en välfärdsområdesfullmäktigeledamot bör veta om organisationer

Hur stort är antalet människor i social- och hälsovårdsorganisationerna? Hur kan organisationer stöda välfärdsområdena i sina viktiga uppgifter? Bland annat de här frågorna besvaras i introduktionsmaterialet som riktar sig till de nya välfärdsområdesfullmäktigena. Materialet har utarbetats av projektet ”Järjestöjen sote-muutostuki”, som grundats av paraplyorganisationen SOSTE och regionala organisationspartners. Organisationers kompetens och verksamhet till nytta för […]

Uutinen

21.3.2022

SOSTE kräver av ramförhandlingarna en extra indexökning av socialskyddet

Regeringen förbereder ekonomin för de kommande åren under mycket exceptionella omständigheter. Rysslands invasionskrig i Ukraina påverkar också Finland genom högre levnadskostnader, såsom energi, mat och rörlighet, samt ökade mentala belastningar och prövningar av kristolerans. ”Nu behövs det snabba åtgärder av regeringen för att hjälpa människor, vars fattigdom fördjupas på grund av stigande priser. Vi väntar […]