Skip to content

Alla inlägg

Uutinen

20.1.2021

SOSTE:s förbundsmöte kräver åtgärder för att förhindra delning av samhället

SOSTE:s förbundsmöte påminner att alla befolkningsgruppers välfärd och delaktighet är avgörande ur samhällets sociala och ekonomiska hållbarhets synvinkel. Det förhindrar en delning av samhället och osynlighet, som i värsta fall kan leda till våldsamheter och extremrörelser. Alla politiska partier har ett ansvar för att samhällsdiskussionen inte skapar motsättningsförhållanden mellan olika befolkningsgrupper. Beslutsfattarna måste visa värdeledarskap […]

Uutinen

20.1.2021

Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen fortsätter som SOSTE:s fullmäktigeordförande

SOSTE Finlands social och hälsa r.f.:s förbundsmöte valde idag 20.1.2021 nytt fullmäktige och godkände ny strategi för åren 2022–2024. Ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen fortsätter som fullmäktigeordförande. Mäkinen fungerar som fullmäktigeordförande under en treårsperiod 2021–2024. Mäkinen betonar civilsamhällets centrala roll som byggare av det finländska samhället. Förra våren ledde Mäkinen social- och hälsovårdsministeriets samt arbets- och […]

Uutinen

7.1.2021

Finland tar över ordförandeklubban för Nordiska rådet 2021

Finland är ordförande för Nordiska ministerrådet 2021 och detta år firar dessutom rådet 50 år. Slogan för Finlands ordförandeskapsprogram är Norden, tillsammans. I ordförandeskapsprogrammet lyfter man fram följande teman: ett grönt Norden, ett socialt hållbart Norden och ett konkurrenskraftigt Norden.  Målen med Finlands ordförandeprogram är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Pandemin […]

Blogi

20.11.2020

Viktigt med trygga kurser i dessa utmanande tider

Psykosociala förbundets anpassningskurs- och rådgivningsverksamhets syfte är att stöda deltagarnas rehabiliterings- och återhämtningsprocess genom gruppbetonad aktivitet, samt erbjuda kamratstöd. Genom vår verksamhet vill vi erbjuda möjlighet att finna extra kraft i återhämtningen, genom våra kurser. Ett mycket bra komplement som ger möjlighet att träffas i grupp och utbyta tankar, erfarenheter med personer som befinner sig […]

Blogi

22.10.2020

Mera rättvist, flexibelt och begripligt – reformen av social trygghet är igång

Ett täckande och begripligt system för social trygghet är en bas för det nordiska välfärdssamhället. Vår finländska modell har utvecklats under årtionden och består idag av en invecklad helhet av förmåner, skatter, tjänster och avgifter. Vi har ett lapptäcke, där konsekvenser och samband är svåra att förstå för vem som helst. Ännu svårare blir det […]