fi | sv | eng

Jäseneksi hakeminen

SOSTEn varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset sosiaali- ja terveysalalla toimivat yhdistykset ja säätiöt. Valtakunnallisuus tarkoittaa sitä, että toiminta on kaikkien Suomessa asuvien saavutettavissa, eikä sitä ole rajattu jollekin tietylle alueelle. Valtakunnallisuutta harkittaessa otetaan huomioon esimerkiksi kielelliset ja kulttuuriset vähemmistöt. Varsinaisten jäsenien tulee ensisijaisesti edistää jonkun väestöryhmän terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.

Yhteistyöjäseniksi voivat liittyä muut sosiaali- ja terveysalan toimijat, esimerkiksi kunnat tai sosiaali- ja terveysalaa lähellä olevia yhdistykset. Jäsenyyden ehtona julkisoikeudellinen tai yleishyödyllinen asema. SOSTEn hallitus päättää valittavista jäsenistä.

SOSTEn jäsenet käyttävät ylintä päätösvaltaa kolmen vuoden välein kokoontuvassa yhdistyksen kokouksessa. Seuraava yhdistyksen kokous on vuonna 2018. Lisätietoa päätöksentekoprosessista voi lukea SOSTEn säännöistä.

Jäsenmaksut

SOSTEn jäsenmaksut on porrastettu jäsenten liikevaihdon mukaan. Yhteistyöjäsenille ja varsinaisille jäsenille on erilaiset jäsenmaksutaulukot.

Jäsenet

Yhteistyöjäsenet

1. < 100t€
2. 0,1-1 M€
3. 1-3 M€
4. 3-5 M€
5. 5-10 M€
6. > 10 M€

50 €
300 €
600 €
900 €
1200 €
1500 €

1. < 1 M€
2. 1-5 M€
3. > 5 M€

500 €
1000 €
1500 €

 Lisätietoja: pääsihteeri Vertti Kiukas, vertti.kiukas@soste.fi, puh. 040 592 4287

Jäsenhakemus lähetetään postitse osoitteella:
Hallitus, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Tulosta jäsenhakemuslomake

Mitä saan jäsenenä?

SOSTEn jäsenet saavat yhteisen, aiempaa vahvemman kanavan vaikuttamiseen sote-järjestöille tärkeissä asioissa:

  • Yhteisissä sosiaali- ja terveyspolitiikan kysymyksissä
  • Niihin myötävaikuttavissa muissa politiikka-alueissa
  • Järjestötoiminnan tulevaisuuteen ja rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä vaikuttamista tehdään kansallisella, kansainvälisellä ja alueellisella tasolla

Lisäksi SOSTE järjestää koulutusta ja tarjoaa tukea

  • järjestötoiminnan kannalta olennaisista sosiaali-, terveys- ja muiden politiikkojen alan sisällöistä
  • ihmisten osallistumiseen ja muihin terveyden taustatekijöihin vaikuttavista asioista
  • järjestötoiminnan kehittämiseen

>> Tutustu jäsenpalveluihin

Käytännön tasolla edut näkyvät esimerkiksi  erilaisten verkostojen työnä, koulutuspalvelujen kautta jäsenhintoina, kehittämisen tukipalveluina, juridisena neuvontanajulkisina kannanottoina, viestinnässä verkkopalvelussa ja SOSTEkirjeessä.