fi | sv | eng

SOSTEn Strategia 2014-2021

SOSTEn strategian pääkohdat

SOSTEn visio

SOSTEn visio on Yhdessä tehty hyvä elämä – kaikille. Edistämme yhteistä pyrkimystä taata hyvän elämän perusta yhdenvertaisesti kaikille Suomessa asuville.

SOSTEn pitkän aikavälin tavoitteet

Hyvinvointitaloudessa ihminen ja talous voivat hyvin

  • Hyvinvointi ja talous vahvistavat toisiaan
  • Hyvinvointi on vakaasti tuottava investointi
  • Pohjoismainen hyvinvointimalli ajan tasalle

Järjestötoiminta luo hyvinvointia ja osallisuutta sekä vahvistaa sosiaalista pääomaa

  • Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta luo hyvinvointia
  • Järjestöt vastaavat tulevaisuuden haasteisiin
  • Järjestöillä on vahva rooli palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa

Kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet hyvinvointiin ja terveyteen

  • Palvelut ovat ihmislähtöisiä, yhdenvertaisia ja perustuvat julkiseen vastuuseen
  • Työ- ja toimintamahdollisuudet sekä riittävä toimeentulo kuuluvat kaikille
  • Terveyserot, eriarvoisuus ja huono-osaisuus vähenevät


SOSTEn strategiaan voit tutustua tarkemmin alla olevista linkeistä:

SOSTEn strategia 2014 — 2021 (pdf)

SOSTE strategi 2014-2021 på svenska (pdf)

SOSTEn jäsenkuntaan kuuluvat kattavasti sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä laaja joukko yhteistyöjäseniä. SOSTEn strategia vuosille 2014–2021 määrittelee liiton toiminnalle puitteet sekä itsenäisenä yhteiskunnallisena toimijana että jäsenkenttänsä palvelu- ja edunvalvontaorganisaationa.  

Pitkän aikavälin strategia ja kolmivuotiseksi liittokokouskaudeksi määritellyt suuntaviivat ohjaavat vuositason toimintaa. .

SOSTEn ydintoiminnot on järjestetty strategian painoalueiden tapaan kolmeksi tiimiksi. On huomattava, että strategian painoalueet eivät rajoitu samaan tapaan nimettyihin tiimeihin, vaan ne kaikki ohjaavat koko SOSTEn toimintaa.

Strategian kolme painoaluetta on jaettu tavoitteisiin ja ne puolestaan toimenpidekokonaisuuksiin. Kullekin toimenpidekokonaisuudelle on määritelty tulos- ja vaikutustavoitteet sekä indikaattorit.