fi | sv | eng

Yhteystiedot


Toimisto

  • Helsinki (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki)

Alueelliset työpisteet

  • Kuopio (PL 1188, 70211 Kuopio)
  • Oulu (Kansankatu 53, 90100 Oulu)
  • Seinäjoki (Koskenalantie 16, 60220 Seinäjoki)
  • Tampere (Pinninkatu 51, 33100 Tampere)
  • Turku (Yliopistonkatu 24 A, 20100 Turku)
  • Vaasa, Vasa (Rådhusgatan 23-25, 65100 Vasa

Henkilökunta

Henkilöstön sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@soste.fiSOSTElaisten Twitter-tili ja kielitaito on kuvattu työnkuvien perässä: EN= englanti, RU= ruotsi, SA= saksa, RA =ranska.


Esikunta

Vertti Kiukas, pääsihteeri

040 592 4287

SOSTEn johtaminen, sisältöohjaus, 
vaikuttaminen, sidosryhmätyö, EN, RU, SA, @vkiukas

Anni Autti, hallintosihteeri

040 091 4225

pääsihteerin sihteeri

Kiril Häyrinen, kehitysjohtaja

040 051 6163

sisäinen arviointi, strategia, henkilöstöhallinto, EN, @kirilhayrinen


Heli Pehkonen
, toimivapaalla


Sote- ja maakuntauudistus

Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri

040 194 2518

sote- ja maakuntauudistus, @anneknaapi

Tarja Bergström, johtava erityisasiantuntija

040 530 2221

sote-uudistus

Ritva Varamäki, erityisasiantuntija

040 530 2223

Järjestöt mukana muutoksessa -hanke, EN, RU, @varamaki


Taloustiimi

Kirsi Anttila, talousjohtaja

040 131 7216

Eila Enden, assistentti

050 591 4697

toimistoassistentin tehtävät

Päivi Korventausta, taloussihteeri

050 339 3960

osto- ja myyntireskontra, laskutus


Hyvinvointitalous-tiimi

Jussi Ahokas, pääekonomisti, tiimipäällikkö

050 308 6870

talousanalyysit, talouspoliittinen vaikuttaminen, hyvinvointitalouden kehittäminen, EN, @ahokasjaj

Päivi Rouvinen-Wilenius, erityisasiantuntija

040 519 4092

hyvinvointitalouden kehittäminen: hyvinvointi-investoinnit, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja järjestönäkökulma, ennakointi, EN, RU, @prw1hvt

Kaarina Tamminiemi, erityisasiantuntija

040 577 4614

 kansainvälisen työn koordinointi, hyvinvointitalouden kehittäminen: terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvointitalouden kansainvälinen edistäminen, EN, RU, RA, @KTamminiemi

Antti Pelto-Huikko, erityisasiantuntija

050 553 0736

taloudellinen arviointi ja hyvinvointitalouden kehittäminen, EN, @anttiph

Mervi Aalto-Kalliotoimivapaalla


Järjestöjen elinvoima -tiimi

Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö

050 308 6868

verkostotoiminta, järjestöjen johtaminen ja työelämä, järjestöjen varainhankinta ja yritysyhteistyö, EN, RU, @RiittaKittila

Tuula Kolari, koordinaattori

040 754 5903

Innokylä-yhteistyön koordinointi

Erica Mäkipää, erityisasiantuntija

050 544 5771

maakunnallisten järjestöverkostojen koordinointi, järjestötoiminnan rakenteet, yhteiskunnallinen markkinointi @EricaMkip

Maria Helsing-Johansson, specialsakkunnig

040 631 1651

ruotsinkielinen toiminta, svenskspråkig verksamhet
Arbetsstation på Rådhusgatan 23-25, 65100 Vasa

Tuula Peltoniemi, erityisasiantuntija

050 540 0655

maakunnallisten järjestöverkostojen koordinointi, järjestötoiminnan rakenteet, oppilaitosyhteistyö, työpiste Seinäjoki, @peltoniemituula

Maarit Päivike, lakimies

040 571 1314

järjestötoimintaan liittyvä juridinen ohjaus ja neuvonta, järjestöjen yhteishankinnat, EN

Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija

050 592 2802, marjoriitta.tervonen@soste.fi

järjestöjen palvelutoiminta, järjestö-kunta –yhteistyö, työpiste Oulu, EN, RU, @TiittaT

Kirsi Väätämöinen, lakimies

040 839 7913

hankinnat, valtiontuet, SGEI, sisämarkkinasääntely, EN, RU

Vesa Salmi, erityisasiantuntija

040 820 3302

verkostot, järjestöjen strategiatyö ja työyhteisökehittäminen, työelämä 2020 -ohjelma, EN, RU, @vjsalmi


Niina Haake
, toimivapaalla


Hyvinvoivat ihmiset -tiimi

Aki Siltaniemi, kehittämispäällikkö

050 367 3447

tiimin johtaminen ja kehittäminen, sosiaali- ja terveyspolitiikka ja -palvelut, EN, RU

Jaana Joutsiluoma, erityisasiantuntija

050 564 8571

sote-uudistuksen alueellinen toimeenpano, kuntoutus, lastensuojelu, työpiste Tampere, @JJoutsiluoma

Anna Järvinen, erityisasiantuntija

050 586 5677

toimeentulo, tuloerot, köyhyys, EN, @anjarvinen

Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija

040 051 6018

työllisyys, asunto- ja elinkeinopolitiikka, vammaispolitiikka, työpiste Kuopio, EN, @pkiiskinen

Ulla Kiuru, erityisasiantuntija

040 744 0888

sosiaali –ja terveyspolitiikka, sote-uudistus ja valinnanvapauslainsäädäntö, EN, @UllaKiuru

Päivi Nykyri, erityisasiantuntija

045 657 6769

nuorten hyvinvointi, sivistys-, kulttuuri- ja koulutuspolitiikka, EN, RU

Minttu Ojanen, erityisasiantuntija

050 462 3347

sote-uudistuksen alueellinen toimeenpano, aluehallintopolitiikka, työpiste Turku, @MinttuOjanen

Päivi Opari, erityisasiantuntija

040 588 6154

terveyspolitiikka ja -palvelut, kuntoutusjärjestelmä, kokemusasiantuntijuus, EN, RU, SA, @PaiviOpari

Tuuli Lahti, kansanterveyden erityisasiantuntija

050 591 8307

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kansanterveys


Uwe Ottka
, toimivapaalla


Yhteiskuntasuhdetiimi

Timo Lehtinen, yhteiskuntasuhdepäällikkö

040 158 2212

tiimi johtaminen, toiminnan kehittäminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, EN, RU, @tjleht

Kirsi Marttinen, erityisasiantuntija

050 531 4244

yhteiskunnallinen vaikuttaminen, sidosryhmätyö ja vaikuttajaviestintä, @kimarttinen


Viestintätiimi

Milla Halme, viestintäpäällikkö

050 567 6361

tiimin johtaminen

Erja Saarinen, viestinnän asiantuntija

050 433 4202

julkaisut, järjestö- ja mediaviestintä, EN, RU, @erjasaarinen

Eija Tynnilä, viestinnän asiantuntija

050 522 6475

mediaviestintä, EN, RU, @ETynnila

Sami Suominen, viestinnän asiantuntija 

050 524 8452

verkkoviestintä, EN


Tutkimustiimi

Anne Perälahti, tutkimuspäällikkö

050 4111734

toimeentuloturvaetuudet, tulonsiirtoja ja verotusta mallintava SISU-mikrosimulointimalli, järjestöjen tutkimusverkosto, muu tutkimuksen sidosryhmäyhteistyö, @AnnePeralahti

Pia Londén, tutkimuksen asiantuntija

050 552 0790

aineistonkeruiden koordinaatio, erilliskyselyt, tilastopoiminnat, tutkimusgrafiikka, tiedontuotantoprosessien tuki, EN, @PiaLonden

Juha Peltosalmi, erikoistutkija

040 829 8959

Järjestöbarometri, jäsenjärjestöjen teemakyselyt, muu järjestöjä koskeva tutkimus

Ari-Matti Näätänen, tutkija

044 505 5974

Sosiaalibarometri, EN, @AriNaatanen

Aatu Puhakka, tutkija


Anne Eronen
, toimivapaalla
Heikki Parviainen, toimivapaalla


Koulutus- ja tapahtumatiimi

Sirpa Sulku, koulutuspäällikkö

040 842 3678

tiimipäällikkö, koulutustoiminnan ja tapahtumatuotannon koordinointi ja kehittäminen, EN, @SirpaSulku

Anni Autti, tapahtuma-assistentti

040 091 4225

koulutusten ja tapahtumien käytännön järjestelyt, EN

Riitta Ikonen, koulutussuunnittelija

050 531 3556

järjestötoiminnan kehittäminen -koulutukset: kiertueet, verkkoluennot ja järjestötreenit. SOSTEn koulutus- ja kokouskeskuksen tilojen koordinointi, EN

Jussi Perämäki, tapahtumatuottaja

044 722 2313

suurtapahtumat SOSTEtalk! ja M/S SOSTE -koulutusristeily, EN

Outi Majanen, koulutussuunnittelija

040 593 5350

Järjestöjohdon foorumit, Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät, Talous- ja hallintopäivät, tapahtumien näyttelyt ja viestintäpaketit.

Mikko Harju, siviilipalvelusmies

050 351 8655

koulutus- ja kokouskeskuksen aulaisäntä


Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -hanke

Järjestöt Etelä-Savo – yhdessä uutta

Anita Hahl-Wecström, hankepäällikkö

044 770 0491

Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

Tuula Narvola, hankekoordinaattori

044 340 1817

Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli