fi | sv | eng

Yhteystiedot


Toimisto

  • Helsinki (Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki)

Alueelliset työpisteet

  • Kuopio (PL 1188, 70211 Kuopio)
  • Mikkeli (Lönnrotinkatu 7, 2. krs, 50100 Mikkeli)
  • Oulu (Kansankatu 53, 90100 Oulu)
  • Seinäjoki (Koskenalantie 16, 60220 Seinäjoki)
  • Tampere (Pinninkatu 51, 33100 Tampere)
  • Turku (Yliopistonkatu 24 A, 20100 Turku)
  • Vaasa, Vasa (Rådhusgatan 23-25), 65100 Vasa

Henkilökunta

Henkilöstön sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@soste.fiSOSTElaisten Twitter-tili ja kielitaito on kuvattu työnkuvien perässä: EN= englanti, RU= ruotsi, SA= saksa, RA =ranska.


Esikunta

Vertti Kiukas, pääsihteeri

040 592 4287

SOSTEn johtaminen, sisältöohjaus, 
vaikuttaminen, sidosryhmätyö, EN, RU, SA, @vkiukas

Emily Strohm, hallinnon asiantuntija

+358 50 3670 263

Luottamushallinto, SOSTEkirje, pääsihteerin sihteeri

Kiril Häyrinen, kehitysjohtaja

040 051 6163

sisäinen arviointi, strategia, toiminnan suunnittelu
henkilöstöhallinto, EN, @kirilhayrinen


Heli Pehkonen
, toimivapaalla


Sote- ja maakuntauudistus

Anne Knaapi, johtaja, varapääsihteeri

040 194 2518

sote- ja maakuntauudistus, @anneknaapi

Tarja Bergström, johtava erityisasiantuntija

040 530 2221

sote-uudistus

Ritva Varamäki, erityisasiantuntija

040 530 2223

Järjestöt mukana muutoksessa -hanke, EN, RU, @varamaki


Taloustiimi

Kirsi Anttila, talousjohtaja

040 131 7216

Eila Enden, assistentti

050 591 4697

toimistoassistentin tehtävät

Päivi Korventausta, taloussihteeri

050 339 3960

osto- ja myyntireskontra, laskutus


Hyvinvointitalous-tiimi

Jussi Ahokas, pääekonomisti, tiimipäällikkö

050 308 6870

talousanalyysit, talouspoliittinen vaikuttaminen, hyvinvointitalouden kehittäminen, EN, @ahokasjaj

Päivi Rouvinen-Wilenius, erityisasiantuntija

040 519 4092

hyvinvointitalouden kehittäminen: hyvinvointi-investoinnit, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja järjestönäkökulma, ennakointi, EN, RU, @prw1hvt

Erica Mäkipää, erityisasiantuntija

050 544 5771

järjestötoiminnan vaikuttavuus, yhteiskunnallinen markkinointi @EricaMkip

Mervi Aalto-Kalliotoimivapaalla


Järjestöjen elinvoima -tiimi

Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö

050 308 6868

verkostotoiminta, järjestöjen johtaminen ja työelämä, järjestöjen varainhankinta ja yritysyhteistyö, EN, RU, @RiittaKittila

Tuula Kolari, koordinaattori

040 754 5903

Innokylä-yhteistyön koordinointi

Ulrika Krook, specialsakkunnig

040 631 1651

ruotsinkielinen toiminta, svenskspråkig verksamhet

Tuula Peltoniemi, erityisasiantuntija

050 540 0655

järjestölähtöinen auttamistyö, järjestöosaamisen vahvistaminen sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa, työpiste Seinäjoki, @peltoniemituula

Maarit Päivike, lakimies

040 571 1314

järjestötoimintaan liittyvä juridinen ohjaus ja neuvonta, järjestöjen yhteishankinnat, EN

Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija

050 592 2802, marjoriitta.tervonen@soste.fi

järjestöjen palvelutoiminta, järjestö-kunta –yhteistyö, työpiste Oulu, EN, RU, @TiittaT

Kirsi Väätämöinen, lakimies

040 839 7913

hankinnat, valtiontuet, SGEI, sisämarkkinasääntely, EN, RU

Vesa Salmi, erityisasiantuntija

040 820 3302

verkostot, järjestöjen strategiatyön ja johtamisen tuki, työelämä 2020 -ohjelma, EN, RU, @vjsalmi


Niina Haake
, toimivapaalla

Maria Helsing-Johansson, toimivapaalla


Hyvinvoivat ihmiset -tiimi

Aki Siltaniemi, kehittämispäällikkö

050 367 3447

tiimin johtaminen ja kehittäminen, sosiaali- ja terveyspolitiikka ja -palvelut, EN, RU

Jaana Joutsiluoma, erityisasiantuntija

050 564 8571

kuntoutus, kuntoutusuudistus sekä asiakkaiden palveluprosessit, työpiste Tampere, @JJoutsiluoma

Anna Järvinen, erityisasiantuntija

050 586 5677

toimeentulo, tuloerot, perusturvan kehittäminen, EN, @anjarvinen

Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija

040 051 6018

työllisyys, asunto- ja elinkeinopolitiikka, vammaispolitiikka, työpiste Kuopio, EN, @pkiiskinen

Ulla Kiuru, erityisasiantuntija

040 744 0888

sosiaali –ja terveyspolitiikka, sote-uudistus ja valinnanvapauslainsäädäntö, EN, @UllaKiuru

Päivi Nykyri, erityisasiantuntija

045 657 6769

nuorten hyvinvointi, sivistys-, kulttuuri- ja koulutuspolitiikka, EN, RU

Minttu Ojanen, erityisasiantuntija

050 462 3347

maakuntauudistus, aluehallintouudistus, hyvinvointi kaikissa politiikoissa maakunnissa, työpiste Turku, @MinttuOjanen

Päivi Opari, erityisasiantuntija

040 588 6154

terveyspolitiikka ja -palvelut, osallisuus ja kokemusasiantuntijuus, EN, RU, SA, @PaiviOpari

Tuuli Lahti, erityisasiantuntija

050 591 8307

kansanterveys, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Erja Saarinen, erityisasiantuntija

050 433 4202

köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisy, sosiaalityöEN, RU, @erjasaarinen


Uwe Ottka
, toimivapaalla


Yhteiskuntasuhdetiimi

Timo Lehtinen, yhteiskuntasuhdepäällikkö

040 158 2212

tiimin johtaminen, toiminnan kehittäminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, EN, RU, @tjleht

Kirsi Marttinen, erityisasiantuntija

050 531 4244

yhteiskunnallinen vaikuttaminen, sidosryhmätyö ja vaikuttajaviestintä, @kimarttinen

Kaarina Tamminiemi, erityisasiantuntija

040 577 4614

kansainvälisen vaikuttamistyön koordinointi, EN, RU, RA, @KTamminiemi


Viestintätiimi

Milla Halme, viestintäpäällikkö

050 567 6361

tiimin johtaminen

Eija Tynnilä, viestinnän asiantuntija

050 522 6475

mediaviestintä, EN, RU, @ETynnila

Sami Suominen, viestinnän asiantuntija 

050 524 8452

verkkoviestintä, EN

Jenna Karas, viestinnän asiantuntija

050 462 8838

sosiaalinen media, EN, RU


Tutkimustiimi

Anne Perälahti, tutkimuspäällikkö

050 4111734

toimeentuloturvaetuudet, tulonsiirtoja ja verotusta mallintava SISU-mikrosimulointimalli, järjestöjen tutkimusverkosto, muu tutkimuksen sidosryhmäyhteistyö, @AnnePeralahti

Pia Londén, tutkimuksen asiantuntija

050 552 0790

aineistonkeruiden koordinaatio, erilliskyselyt, tilastopoiminnat, tutkimusgrafiikka, tiedontuotantoprosessien tuki, EN, @PiaLonden

Juha Peltosalmi, erikoistutkija

040 829 8959

Järjestöbarometri, jäsenjärjestöjen teemakyselyt, muu järjestöjä koskeva tutkimus

Ari-Matti Näätänen, tutkija

044 505 5974

Sosiaalibarometri, EN, @AriNaatanen


Anne Eronen
, toimivapaalla
Heikki Parviainen, toimivapaalla


Koulutus- ja tapahtumatiimi

Sirpa Sulku, koulutuspäällikkö

040 842 3678

tiimipäällikkö, koulutustoiminnan ja tapahtumatuotannon koordinointi ja kehittäminen, EN, @SirpaSulku

Anni Autti, tapahtuma-assistentti

040 091 4225

koulutusten ja tapahtumien käytännön järjestelyt, EN

Riitta Ikonen, koulutussuunnittelija

050 531 3556

järjestötoiminnan kehittäminen -koulutukset: kiertueet, verkkoluennot ja järjestötreenit. SOSTEn koulutus- ja kokouskeskuksen tilojen koordinointi, EN

Jussi Perämäki, tapahtumatuottaja

044 722 2313

suurtapahtumat SOSTEtalk! ja M/S SOSTE -koulutusristeily, EN

Outi Majanen, koulutussuunnittelija

040 593 5350

Järjestöjohdon foorumit, Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät, Talous- ja hallintopäivät, tapahtumien näyttelyt ja viestintäpaketit.

Okko Karvonen, siviilipalvelushenkilö

koulutus- ja kokouskeskuksen aulaisäntä


Järjestö 2.0: mukana muutoksessa -hanke

Järjestöt Etelä-Savo – yhdessä uutta

Anita Hahl-Weckström, hankepäällikkö

044 770 0491

Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli

Tuula Narvola, hankekoordinaattori

044 340 1817

Lönnrotinkatu 7, 50100 Mikkeli