fi | sv | eng

Yhteystiedot

Henkilöstön sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@soste.fi.

Keskustoimistomme sijaitsee Helsingissä, osoitteessa Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki.

Alueelliset työpisteemme sijaitsevat:

  • Kuopiossa (PL 1188, 70211 Kuopio)
  • Oulussa (Kansankatu 53, 90100 Oulu)
  • Seinäjoella (Koskenalantie 16, 60220 Seinäjoki)
  • Tampereella (Pinninkatu 51, 33100 Tampere)
  • Turussa (Yliopistonkatu 24 A, 20100 Turku)
  • Vaasa, Vasa (Rådhusgatan 23-25, 65100 Vasa)

Esikunta

Talousyksikkö

 

Yhteiskuntapoliitinen yksikkö:

Hyvinvointitalous -tiimi

Järjestöjen elinvoima -tiimi

Hyvinvoivat ihmiset -tiimi

 

Vaikuttamisen tuen yksikkö:

Viestintätiimi

Tutkimustiimi

Koulutustiimi


Esikunta

Vertti Kiukas, pääsihteeri

040 592 4287

SOSTEn johtaminen,
vaikuttaminen, sidosryhmätyö, EN, RU, SA, @vkiukas

Tarja Bergström, henkilöstö- ja hallintopäällikkö

040 530 2221

yleishallinto sekä henkilöstön kehittäminen

Heli Pehkonen, johdon assistentti

Toimivapaalla 31.12.2017 saakka.

Sijaisena toimii Laura Ylitalo

Vesa Salmi, erityisasiantuntija

040 820 3302

strategiaprosessi, sisäinen arviointi, EN, @vjsalmi


Talousyksikkö

Kirsi Anttila, talousjohtaja

040 131 7216

Eila Enden, assistentti

050 591 4697

toimistoassistentin tehtävät

Päivi Korventausta, taloussihteeri

050 339 3960

osto- ja myyntireskontra, laskutus


Yhteiskuntapoliittinen yksikkö

Anne Knaapi, johtaja

040 194 2518

yksikön johtaminen, sosiaali- ja terveyspolitiikka, muut politiikat, kehittäminen ja vaikuttaminen, @anneknaapi

Hyvinvointitalous-tiimi

Jussi Ahokas, pääekonomisti

050 308 6870

tiimipäällikkö, talousanalyysit, talouspoliittinen vaikuttaminen, hyvinvointitalouden kehittäminen, EN, @ahokasjaj

Mervi Aalto-Kallio

toimivapaalla

Päivi Rouvinen-Wilenius, erityisasiantuntija

040 519 4092

hyvinvointitalouden kehittäminen: hyvinvointi-investoinnit, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja järjestönäkökulma, ennakointi, EN, RU, @prw1hvt

Kaarina Tamminiemi, erityisasiantuntija

040 577 4614

 kansainvälisen työn koordinointi, hyvinvointitalouden kehittäminen: terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvointitalouden kansainvälinen edistäminen, EN, RU, RA, @KTamminiemi

Antti Pelto-Huikko, erityisasiantuntija

050 553 0736

taloudellinen arviointi ja hyvinvointitalouden kehittäminen, EN, @anttiph

Järjestöjen elinvoima -tiimi

Kiril Häyrinen, järjestöpäällikkö

040 051 6163

tiimipäällikkö, järjestökehittäminen ja toimintaedellytykset, EN, @kirilhayrinen

Riitta Kittilä, erityisasiantuntija

050 308 6868

verkostotoiminta, järjestöjen johtaminen ja työelämä, järjestöjen varainhankinta ja yritysyhteistyö, EN, RU, @RiittaKittila

Tuula Kolari, koordinaattori

040 754 5903

Innokylä-yhteistyön koordinointi

Erica Mäkipää, erityisasiantuntija

050 544 5771

maakunnallisten järjestöverkostojen koordinointi, järjestötoiminnan rakenteet, yhteiskunnallinen markkinointi @EricaMkip

Maria Helsing-Johansson, specialsakkunnig

040 631 1651

ruotsinkielinen toiminta, svenskspråkig verksamhet
Arbetsstation på Rådhusgatan 23-25, 65100 Vasa

Tuula Peltoniemi, erityisasiantuntija

050 540 0655

maakunnallisten järjestöverkostojen koordinointi, järjestötoiminnan rakenteet, oppilaitosyhteistyö, työpiste Seinäjoki, @peltoniemituula

Maarit Päivike, lakimies

040 571 1314

järjestötoimintaan liittyvä juridinen ohjaus ja neuvonta, järjestöjen yhteishankinnat, EN

Marjo Riitta Tervonen, erityisasiantuntija

050 592 2802, marjoriitta.tervonen@soste.fi

järjestöjen palvelutoiminta, järjestö-kunta –yhteistyö, työpiste Oulu, EN, RU, @TiittaT

Kirsi Väätämöinen, lakimies

040 839 7913

hankinnat, valtiontuet, SGEI, sisämarkkinasääntely, EN, RU

Niina Haake

toimivapaalla

Hyvinvoivat ihmiset -tiimi

Aki Siltaniemi, kehittämispäällikkö

050 367 3447

tiimin johtaminen ja kehittäminen, sosiaali- ja terveyspolitiikka ja -palvelut, EN, RU

Jaana Joutsiluoma, erityisasiantuntija

050 564 8571

sote-uudistuksen alueellinen toimeenpano, kuntoutus, lastensuojelu, työpiste Tampere, @JJoutsiluoma

Anna Järvinen, erityisasiantuntija

050 586 5677

toimeentulo, tuloerot, köyhyys, EN, @anjarvinen

Päivi Kiiskinen, erityisasiantuntija

040 051 6018

työllisyys, asunto- ja elinkeinopolitiikka, vammaispolitiikka, työpiste Kuopio, EN, @pkiiskinen

Ulla Kiuru, erityisasiantuntija

040 744 0888

sosiaali –ja terveyspolitiikka, sote-uudistus ja valinnanvapauslainsäädäntö, EN, @UllaKiuru

Päivi Nykyri, erityisasiantuntija

045 657 6769

nuorten hyvinvointi, sivistys-, kulttuuri- ja koulutuspolitiikka, EN, RU

Minttu Ojanen, erityisasiantuntija

050 462 3347

sote-uudistuksen alueellinen toimeenpano, aluehallintopolitiikka, työpiste Turku, @MinttuOjanen

Päivi Opari, erityisasiantuntija

040 588 6154

terveyspolitiikka ja -palvelut, kuntoutusjärjestelmä, kokemusasiantuntijuus, EN, RU, SA, @PaiviOpari

Ritva Varamäki, erityisasiantuntija

040 530 2223

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kansanterveys, EN, RU, @varamaki

Uwe Ottka

toimivapaalla


Vaikuttamisen tuen yksikkö

Timo Lehtinen, johtaja

040 158 2212

yksikön johtaminen, toiminnan kehittäminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, EN, RU, @tjleht

Viestintätiimi

Erja Saarinen, viestinnän asiantuntija

050 433 4202

julkaisut, järjestö- ja mediaviestintä, EN, RU, @erjasaarinen

Eija Tynnilä, viestinnän asiantuntija

050 522 6475

mediaviestintä, @eija_tynnila

Sami Suominen, viestinnän asiantuntija 

050 524 8452

sosiaalinen media, verkkoviestintä, EN

 

Tutkimustiimi

Anne Eronen

toimivapaalla

Anne Perälahti, tutkimuspäällikkö

050 4111734

toimeentuloturvaetuudet, tulonsiirtoja ja verotusta mallintava SISU-mikrosimulointimalli, järjestöjen tutkimusverkosto, muu tutkimuksen sidosryhmäyhteistyö, @AnnePeralahti

Pia Londén, tutkimuksen asiantuntija

050 552 0790

aineistonkeruiden koordinaatio, erilliskyselyt, tilastopoiminnat, tutkimusgrafiikka, tiedontuotantoprosessien tuki, EN, @PiaLonden

Juha Peltosalmi, erikoistutkija

040 829 8959

Järjestöbarometri, jäsenjärjestöjen teemakyselyt, muu järjestöjä koskeva tutkimus

Ari-Matti Näätänen, tutkija

044 505 5974

Sosiaalibarometri, EN, @AriNaatanen

Heikki Parviainen

toimivapaalla

 

Koulutus- ja tapahtumatiimi

Sirpa Sulku, koulutuspäällikkö

040 842 3678

tiimipäällikkö, koulutustoiminnan ja tapahtumatuotannon koordinointi ja kehittäminen, EN, @SirpaSulku

Anni Autti, tapahtuma-assistentti

040 091 4225

koulutusten ja tapahtumien käytännön järjestelyt, EN

Riitta Ikonen, koulutussuunnittelija

050 531 3556

järjestötoiminnan kehittäminen -koulutukset: kiertueet, verkkoluennot ja järjestötreenit. SOSTEn koulutus- ja kokouskeskuksen tilojen koordinointi, EN

Jussi Perämäki, tapahtumatuottaja

044 722 2313

suurtapahtumat SOSTEtalk! ja M/S SOSTE -koulutusristeily, EN

Laura Ylitalo, koulutussuunnittelija

045 165 5011

Järjestöjohdon foorumit, Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivät, Talous- ja hallintopäivät, tapahtumien näyttelyt ja viestintäpaketit.

Outi Majanen, perhevapaalla

Mikko Harju, siviilipalvelusmies, koulutus- ja kokouskeskuksen aulaisäntä

050 351 8655

SOSTElaisten kielitaito on kuvattu työnkuvien perässä: EN= englanti, RU= ruotsi, SA= saksa, RA =ranska