Skip to content

Turvallinen alue – Code of Conduct

SOSTEtalk! -tapahtuma on syrjinnästä ja häirinnästä vapaa alue.

Haluamme, että tapahtumassa kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja nauttia olostaan taustastaan riippumatta. Vasta, kun tapahtuman ympäristö ja ilmapiiri on jokaiselle turvallinen, on avoin vuorovaikutus, oppiminen ja aito kohtaaminen mahdollista.

Tampere-taloon pääsee esteettömästi. Lue lisää tilojen esteettömyydestä.

1. Ole avoin.

Kohtaa uudet aiheet ja henkilö ennakkoluulottomasti. Ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

2. Keskustele.

Yhteistyössä on voimaa. Käytä SOSTEtalk! -tapahtumaa tilaisuutena tutustua toisiin sote-alan toimijoihin ja löydä uutta inspiraatiota. Etsi uusia yhteistyöverkostoja ja suunnittele yhteisiä hankkeita.

3. Kunnioita.

Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus. Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia.

4. Puutu.

Mikäli todistat häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi.

5. Kannusta.

Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele, ja kannusta, aktivoi ja auta.

6. Nauti.

Hyödynnä tapahtumaa oppimisen lisäksi rentoutumiseen, irtaudu arjesta ja voimaannu uusista kohtaamisista ja opeista!

Häirintäyhdyshenkilö

Tapahtumassa toimii kolme häirintäyhdyshenkilöä, joiden tehtävänä on neuvoa, tukea ja auttaa tapahtuman osallistujia. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia, eikä häirintäyhdyshenkilö ryhdy koskaan toimenpiteisiin ilman asianomaisen lupaa.

Häirintäyhdyshenkilönä toimii Milla Halme, Janne Haikari ja Laura Kaipia. Häirintäyhdyshenkilöä voi tavoitella tekstiviestitse numerosta 050 463 8166. Voit myös ilmoittaa häirintätilanteesta nimettömästi lomakkeella, jonka löydät täältä.

Takaisin SOSTEtalk! -tapahtumasivulle