Skip to content

SOSTEtalk! – Kestävä tulevaisuus

sostetalk2021 logoTurvallinen alue – Code of Conduct

SOSTEtalk!-tapahtuman etusivulle

Haluamme, että tapahtumassa kaikilla on samanlaiset mahdollisuudet osallistua ja nauttia olostaan taustastaan riippumatta. Vasta, kun tapahtuman ympäristö ja ilmapiiri on jokaiselle turvallinen, on avoin vuorovaikutus, oppiminen ja aito kohtaaminen mahdollista.

Esteettömyys

Sibeliustaloon pääsee esteettömästi. Lue lisää tilojen esteettömyydestä.

SOSTEtalk! on syrjinnästä ja häirinnästä vapaa alue

1. Ole avoin

Kohtaa uudet aiheet ja henkilö ennakkoluulottomasti. Ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

2. Keskustele

Yhteistyössä on voimaa. Käytä SOSTEtalk! -tapahtumaa tilaisuutena tutustua toisiin sote-alan toimijoihin ja löydä uutta inspiraatiota. Etsi uusia yhteistyöverkostoja ja suunnittele yhteisiä hankkeita.

3. Kunnioita

Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus. Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia.

4. Puutu

Mikäli todistat häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi.

5. Kannusta

Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele, ja kannusta, aktivoi ja auta.

6. Nauti

Hyödynnä tapahtumaa oppimisen lisäksi rentoutumiseen, irtaudu arjesta ja voimaannu uusista kohtaamisista ja opeista!

Häirintäyhdyshenkilö

Tapahtumassa toimii häirintäyhdyshenkilöitä, joiden tehtävänä on neuvoa, tukea ja auttaa tapahtuman osallistujia. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia, eikä häirintäyhdyshenkilö ryhdy koskaan toimenpiteisiin ilman asianomaisen lupaa.