Skip to content

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat merkittäviä palveluntuottajia

Sote-järjestöt
Järjestöjen palvelutuotantoSote-järjestöt

Yleishyödyllisyys, voittoa tavoittelemattomuus, pitkät perinteet sekä vahva erityisasiantuntijuus omasta asiakasryhmästä ovat järjestöjen palvelujen erityispiirteitä.

Järjestöjen tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut numeroina

SOSTEn vuonna 2018 tekemän selvityksen mukaan Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 1 029 sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavaa järjestöä. Sosiaalipalveluja tuottavia järjestöjä oli yhteensä 860 ja niillä 1646 toimintayksikköä. Terveyspalveluja tuottavia järjestöjä oli yhteensä 204 ja niillä 363 toimintayksikköä.

Sosiaalipalveluissa järjestöt tuottavat eniten päivätoimintaa ja asumispalveluja toimintayksiköiden määrällä mitaten. Vanhukset sekä lapset ja nuoret ovat järjestöjen sosiaalipalvelujen yleisin asiakasryhmä, kun lasketaan toimintayksiköiden nimeämät omien palvelujensa kohderyhmät yhteen.  Muita merkittäviä asiakasryhmiä ovat kehitysvammaiset ja muut vammaiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä lapsiperheet.

Vuonna 2017 järjestöjen osuus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajista oli 20 prosenttia ja yritysten 80 prosenttia. Yksityisiä sosiaalipalveluita tuottavista toimintayksiköistä järjestöjen osuus oli 22 prosenttia ja yritysten 78 prosenttia.

Järjestöjen osuus yksityisistä sosiaalipalveluista asiakasryhmittäin tarkasteltuna on yrityksiin verrattuna erityisen suuri kuntouttavassa työtoiminnassa (86 % palveluista) ja turvakotitoiminnassa (83 %).

Terveyspalveluissa järjestöt tuottavat eniten sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja/tai kätilön palveluja, fysioterapeuttista ja terapeuttista toimintaa, avohoidon lääkäripalveluja ja laboratoriotoimintaa. Yksityisissä terveyspalveluissa järjestöjen rooli on selvästi pienempi kuin sosiaalipalveluissa. Tuottajista vain neljä prosenttia on järjestöjä ja toimintayksiköistä kaksi prosenttia on järjestöjen ylläpitämiä. Merkittävin osuus järjestöillä on kuntoutuslaitostoiminnassa, joihin laskettavista palveluista järjestöillä on peräti 45 prosenttia.

SOSTEn selvityksen mukaan järjestöjen sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelee lähes 40 000 ihmistä.

Järjestöjen palveluntuotanto on erityistä

Yleishyödyllisyys, voittoa tavoittelemattomuus, pitkät perinteet sekä vahva erityisasiantuntijuus omasta asiakasryhmästä ovat järjestöjen palvelujen erityispiirteitä.

Järjestöillä on pitkät perinteet sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajina. Ne ovat vuosikymmenten kuluessa ryhtyneet kehittämään ja tuottamaan ja palveluja toimintansa kannalta keskeisille ihmisryhmille paikatakseen vallitsevia palveluvajeita ja -puutteita.  Jäsenistönsä edunvalvojina ja sen tarpeet tuntien järjestöillä on ollut tähän hyvät edellytykset.

Mikäli järjestöjen palveluista saadaan tuottoja, ne ohjataan palvelujen ja muun järjestötoiminnan kehittämiseen eikä osakkeenomistajille. Voittoa tavoittelemattomina toimijoina järjestöt ovat pystyneet tarjoamaan palveluja myös pienille erityisryhmille, joiden palveleminen ei ole vähäisten tuotto- ja volyymiodotusten puolesta houkuttelevaa voittoa tavoitteleville yrityksille. Järjestöihin on vuosien ja vuosikymmenten kuluessa kerääntynyt yhdistelmä tieteellistä tietoa, ammatillista tietoa sekä kokemus- ja vertaistietoa, johon palvelut ja niiden kehittäminen pohjautuvat. Palvelujen rinnalla on kyetty tarjoamaan asiakkaille myös muuta järjestölähtöistä apua ja tukea, esimerkiksi vertaistoimintaa.

Järjestöjen palveluntuotannon haasteita

Monet järjestöt tunnistavat edelleen riittämättömän liiketoiminta-, markkinointi- ja kilpailuttamisosaamisen heikkoudekseen. Erityisesti kilpailuttaminen ja sen seuraukset ovat ajaneet järjestöjen palveluja ahtaalle. Taloudellisessa mielessä järjestöjen heikkoutena on myös kyvyttömyys kestää taloudellisesti heikkoja toimintavuosia, koska voittoa tavoittelemattomina yhteisöinä niillä ei ole puskureita tappioiden kattamiseksi. Lisäksi pienille erityisryhmille on kallista tuottaa palveluita, mikä lisää erikoistumisen taloudellista riskiä. Järjestöissä on myös edelleen tehtävää niiden palvelujen erityisyyden, laadun ja ihmislähtöisyyden näkyväksi tekemisessä.

Yritysten rooli sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajina on vahvistunut viime vuosikymmeninä. Yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kasvu on ollut voimakasta ja se selittyy pitkälti yritysmuotoisten palvelujen lisääntymisellä ja laajenemisella uusilla palvelualueilla. Erimerkiksi yritystaustaisten kotipalvelujen tuottajien määrä on kasvanut viime vuosina tuhansilla.

Järjestöbarometrissa (linkki) lähes kaikki järjestöjohtajat ja myös sosiaali- ja terveysjohtajat ennakoivat sote-uudistuksen parantavan suurten yritysten asemaa. Vastaavasti kaksi kolmesta järjestöjohtajasta arvioi, että palveluntuottajajärjestöjen asema tulee heikkenemään uudistuksen myötä. Uudistuvassa toimintaympäristössä menestyäkseen järjestöjen on kyettävä tuomaan näkyvämmin esiin palvelujensa laatu ja erityisyys. Järjestöjen vahvuuksien markkinointi on entistä tärkeämpää kilpailtaessa asiakkaista yritysten kanssa ja pyrittäessä saamaan valinnanvapauttaan käyttävät palvelujen ostajat ottamaan ne huomioon.

Lue lisää Järjestöbarometri 2018:sta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

3.4.2020 09:00

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen lomautusnäkymät yli viisinkertaistuneet alkuvuodesta – Jo 41 prosenttia järjestöistä on sulkenut toimipisteitään

Koronaepidemia on muuttanut sosiaali- ja terveysjärjestöjen tilannetta suuresti. Vielä tammi-helmikuussa vain kuusi prosenttia järjestöistä ennakoi kuluvalle vuodelle lomautuksia. Nyt määrä on jo yli viisinkertainen. SOSTEn jäsenjärjestöilleen tekemä kysely osoittaa, että valtakunnallisissa sosiaali- ja terveysjärjestöissä lomautukset ovat jo käynnistyneet. Jatkossa lomautuksiin arvioi päätyvänsä vielä useampi järjestö. Jo nyt 41 prosenttia järjestöistä on sulkenut toimintapisteitään, palvelujaan keskeyttänyt […]

Uutinen

30.3.2020 15:13

STM, STEA ja SOSTE vetoavat järjestöihin: Järjestökentän apua tarvitaan, jotta kukaan ei jää yksin

Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä työskentelevät ja järjestöjen luottamushenkilöt ja vapaaehtoistoimijat – kiitos, että olette mukana auttajien ketjussa! Koko Suomi elää nyt poikkeuksellisissa olosuhteissa koronavirusepidemian vuoksi. Tilanne on vaikea, mutta ei ylitsepääsemätön. Me selviämme tästä. Sosiaali- ja terveysalan järjestömme tunnetaan osaamisestaan ja ketteryydestään auttaa erityisesti heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Järjestöt, niiden aktiivit ja vapaaehtoiset, toimivat lähellä […]

Artikkeli

Järjestöt vastaavat ketterästi koronavirusepidemian haasteisiin

Järjestöt ovat ketteriä toimijoita. Uusien toimintatapojen ja palvelumuotojen kehittäminen on osa järjestöjen perusarkea ja poikkeusoloissa sen arvo korostuu. Miten järjestöt tarjoavat tukea, toimintaa tai palveluja myös nyt koronavirusepidemian aikana, kun ihmisiä ei voi kohdata fyysisesti? SOSTE kokoaa jo hyviksi havaittuja toimintatapoja ja uusia oivalluksia siitä, miten järjestötyötä voi tehdä koronavirusepidemian kaltaisissa poikkeusoloissa. Bloggauksia julkaistaan epidemian […]