M/S SOSTE sessio: Järjestöt asiakkaiden ja potilaiden osallisuuden ja tasavertaisen toimijuuden tukena ja varmistajana

M/S SOSTE sessio: Järjestöt asiakkaiden ja potilaiden osallisuuden ja tasavertaisen toimijuuden tukena ja varmistajana

Etusivu / Suurtapahtuma / M/S SOSTE 2022 – kompassissa uusi suunta
Missä:
Silja Europa Helsinki-Tallinna-Helsinki
Milloin:
6.9.2022 18:00 – 7.9.2022 16:00

Ohjelma

Järjestöt asiakkaiden ja potilaiden osallisuuden ja tasavertaisen toimijuuden tukena ja varmistajana

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus kutsuu järjestöt ja sen toimijat yhteistyöhön toimeenpantaessa sosiaali- ja terveysministeriön 24.2.2022 julkaisemaa asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaa.

Keskus on saanut osana kansallisia koordinaatiotehtäviään ministeriöltä tehtäväksi toimeenpanna strategian vuosille 2022-2026. Strategian visiona on: Suomi asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026. Strategia koostuu neljästä strategisesta kärjestä: Yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa, Hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset, Turvallisuus ensin kaikissa organisaatioissa ja Parannamme olemassa olevaa. Kaikkia kärkiä läpileikkaavana teemana on kansallisen ja alueellisen turvallisuustyön vahvistaminen ja edellytysten luominen.

Ohjelmatunnin tavoitteena on antaa kuvaus strategian toimeenpanosta järjestöjen sekä asiakaan, potilaan ja läheisten näkökulmasta. Painopiste tunnissa on kuvata ja kutsua toimijat mukaan yhteistyöhön sekä kertoa konkreettisista keinoista asiakkaan, potilaan ja läheisten vaikuttamismahdollisuuksien ja osallisuuden vahvistamiseksi uudistuvassa sotessa ja uusien hyvinvointialueiden kehittämisessä ja niiden aloittaessa vuoden 2023 alussa.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia

Yhteinen matka kohti asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaata 2026.

  • Hanna Toiviainen, ohjelmapäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Lisäämme osallisuutta turvallisuuden parantamiseksi uudessa sotessa ja aloittavilla hyvinvointialueilla

  • Kati Myllymäki, asiantuntijalääkäri, SOSTE

Paneelikeskustelu: Järjestöt ja kokemusasiantuntijat aktiivisina kumppaneina

Mitä konkreettisesti tapahtuu?

  • Eeva-Liisa Peltonen, suunnitteluryhmän jäsen, kokemustoimija, Hengitysliitto ry
  • Mervi Puolanne, järjestöjohtaja, Hengitysliitto
  • Tarja Pajunen, erityisasiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Lisätietoja