M/S SOSTE sessio: Vaikutusketjun teoriaa ja vaikutusten todentaminen arjessa

M/S SOSTE sessio: Vaikutusketjun teoriaa ja vaikutusten todentaminen arjessa

Etusivu / Suurtapahtuma / M/S SOSTE 2022 – kompassissa uusi suunta
Missä:
Silja Europa Helsinki-Tallinna-Helsinki
Milloin:
6.9.2022 18:00 – 7.9.2022 16:00

Ohjelma

Vaikutusketjun teoriaa ja vaikutusten todentaminen arjessa

Esityksessä kuulet vaikutusketjun hyödyistä. Vaikutusketju auttaa muun muassa toimimaan tuloksellisemmin ja johdonmukaisemmin. Lisäksi tunnin aikana esitellään asiakastyön vaikutuksia todentava mittari. Ohjelmatunti sopii kaikille sosiaali- ja terveysalan toimijoille, mutta erityisesti johdolle.

Kohti vaikuttavuutta – vaikutusketju johtamisen välineenä

Vaikutusketju antaa toiminnalle tai hankkeelle selkärangan. Se jäsentää työtä, helpottaa suunnittelua ja antaa työkalun toiminnan tai hankkeen johtamiseen. Vaikutusketju suuntaa työtä ja helpottaa sen arviointia. Turha hapuilu vähenee ja resurssit kohdentuvat paremmin.

  • arviointipäällikkö Nina K. Hietakangas, Sininauhaliitto ry

Näkymätön muuttuu näkyväksi

ETKL:ssä on kehitetty asiakastyön vaikutuksia todentava mittari, joka mahdollistaa asiakkaiden kokeman hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja elämäntilanteen muutosten näkyväksi tekemisen palvelun aikana ja sen jälkeen. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää asiakastyössä, johtamisessa ja vaikuttamisessa.

  • projektipäällikkö Nina Forsström ja kehitysjohtaja Sari Laaksonen, Ensi – ja turvakotien liitto

Lisätietoja