M/S SOSTE sessio: Vakuutuslääketiede – yhteiskunnan vai ihmisen asialla?

M/S SOSTE sessio: Vakuutuslääketiede – yhteiskunnan vai ihmisen asialla?

Etusivu / Suurtapahtuma / M/S SOSTE 2022 – kompassissa uusi suunta
Missä:
Silja Europa Helsinki-Tallinna-Helsinki
Milloin:
6.9.2022 18:00 – 7.9.2022 16:00

Ohjelma

Vakuutuslääketiede – yhteiskunnan vai ihmisen asialla?

Vakuutuslääketiede yhdistää etuusratkaisuissa lääketiedettä, juridiikkaa ja sosiaalisia elementtejä. Ihmiset törmäävät tähän esimerkiksi silloin, kun he hakevat Kelan vammais- tai kuntoutusetuuksia tai päätöstä työkyvyttömyyseläkkeestä. Vakuutuslääketieteen osaamista tarvitaan myös muutoksenhaussa. Ohjelman tavoitteena on lisätä tietoa, ymmärrystä ja luottamusta potilasjärjestöjen, kansalaisten ja sosiaalivakuuttajien kesken.

Asiantuntijalääkärityön nykyhaasteita ja tulevaisuuden tavoitteita

  • johtava ylilääkäri Janne Leinonen, Kansaneläkelaitos

Mikä kasvattaisi kansalaisten luottamusta?

  • lakimies Henrik Gustafsson, Invalidiliitto

Ihmisen elämän moninaisuus sosiaaliturvajärjestelmässä
-maallikon kokemuksia sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan jäsenenä

  • edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti, SOSTE

Lisätietoja