Välfärds­områdes­turnén och förhand­lingarna om främjande av välfärd och hälsa färgar Järjestöjen sote-muutostuki: s senvår

Kasvokuvassa hymyilee Anita Hahl-Weckström.

Etusivu / Blogi / Välfärds­områdes­turnén och förhand­lingarna om främjande av välfärd och hälsa färgar Järjestöjen sote-muutostuki: s senvår

Välfärdsområdena inledde sin verksamhet vid årsskiftet då de tog över ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Även om områdena nu är i gång fortsätter uppbyggnaden av samarbetet mellan organisationerna och välfärdsområdena och utvecklingen av tjänsterna i områdena.

För att stärka dialogen och samarbetet mellan organisationerna och välfärdsområdena kommer en grupp bestående av representanter för SOSTE, regionala organisationer och Järjestöjen sote-muutostuki att besöka alla välfärdsområden under våren. Under områdesturnén träffar vi välfärdsområdenas centrala tjänstemän och förtroendemannaledning.

I det här skedet har fyra områdesturnémöten hållits: Birkaland, Norra Karelen, Norra Savolax och Södra Savolax. Det har varit en god anda under mötena och deltagarna har gett positiv feedback.

Mötena har fokuserat på att få med organisationernas stöd i kund- och tjänstehandledningen, hur arbetet med servicestrategin framskrider och att skapa strukturer för samarbete med organisationer i områdena. Välfärdsområdena anser att det är viktigt med ett verkligt partnerskap med organisationerna.

Ny information om kommunala organisationsbidrag och rekommendationer för förhandlingarna om främjande av välfärd och hälsa kommer snart

Utöver områdesturnén färgas Järjestöjen sote-muutostuki: s senvår av arbetet med organisationernas centrala påverkansteman, såsom organisationsbidrag, årliga förhandlingarna om främjande av välfärd och hälsa samt upprättandet av rutiner för organisatoriskt samarbete som följer varje områdes behov.

I månadsskiftet februari och mars gjorde Järjestöjen sote-muutostuki en enkät för att utreda situationen med organisationsbidragen i kommunerna. I enkäten utreds framför allt hur kommunerna och välfärdsområdena har lyckats komma överens om samarbete och arbetsfördelning i bidragsfrågor. Mer exakta resultat väntas i april.

I mars ordnade Järjestöjen sote-muutostuki två webbworkshops tillsammans med SOSTE, Kommunförbundet och välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab, som fördjupade sig på förhandlingarna om främjande av välfärd och hälsa. På basis av det material som samlats in i webbworkshopparna ska rekommendationer för organisationer som berör förhandlingarna om främjande av välfärd och hälsa tas fram.

Snart är det dags att påverka budgetarna för 2024

Beredningen av offentliga aktörers budgetar för 2024 inleds i sommar, så det kommer snart att bli aktuellt att påverka tryggandet av organisationernas verksamhetsförutsättningar. Inom ramen för Finlands program för hållbar tillväxt görs framsteg när det gäller att definiera det nationella mångsektoriella servicekonceptet för främjande av välfärd och hälsa och att bygga regionala plattformar där olika aktörers tjänster samlats.

Nyheter om samarbetet mellan organisationerna och välfärdsområdena kommer också att finnas tillgängliga direkt från Järjestöjen sote-muutostuki:s team i slutet av april, då Järjestöjen sote-muutostuki är med på SOSTEtalk! -evenemanget i Jyväskylä. Vi hälsar dig varmt välkommen att träffa oss i vår monter och att delta i vår programtimme ”Järjestöt hyvinvointialueiden kumppaneina ja palvelujen kehittäjinä”!