Skip to content

SOSTEn liittokokous 2021

Keskiviikkona 20.1.2021 klo 13.00 etäkokouksena

Tapahtumaan voi osallistua vain kutsusta ja osallistumislinkki lähetetään kutsutuille ennen kokousta.

Asialista

SOSTEn sääntöjen 13 §:n mukaiset kokouksessa käsiteltävät asiat: ​

  • arvioidaan järjestön toimintaa ja taloutta edelliseltä kolmivuotiskaudelta ​
  • hyväksytään järjestön toiminnan ja talouden lähivuosien suuntaviivat (strategia) ​
  • valitaan valtuuston puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa välittömästi liittokokouksen jälkeen alkavaksi toimikaudeksi, ​
  • valitaan valtuuston varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ​
  • valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja yksi (1) varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi on valintahetkellä kulumassa oleva tilikausi ja kaksi (2) sitä seuraavaa tilikautta ​
  • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Muina asioina kokouksessa käsitellään sääntömuutos ja julkilausuma.​

Materiaalit