Skip to content

M/S SOSTE sessio: Vakuutuslääketiede – yhteiskunnan vai ihmisen asialla?

6.9.2022 18.00 - 7.9.2022 16.00
Silja Europa, Helsinki-Tallinna-Helsinki
M/S SOSTE on koulutus- ja verkostoitumisristeily sosiaali- ja terveysjärjestöille sekä yhteistyökumppaneille.

Tapahtuman etusivulle

Kompassissa uusi suunta – Ny riktning på kompassen

 

Osallistumismaksut | Hyttikuvaukset | Liityntäbussit | Peruutusehdot | Näyttely

 

Ilmoittaudu mukaan

 

Session ohjelma

Vakuutuslääketiede – yhteiskunnan vai ihmisen asialla?

Vakuutuslääketiede yhdistää etuusratkaisuissa lääketiedettä, juridiikkaa ja sosiaalisia elementtejä. Ihmiset törmäävät tähän esimerkiksi silloin, kun he hakevat Kelan vammais- tai kuntoutusetuuksia tai päätöstä työkyvyttömyyseläkkeestä. Vakuutuslääketieteen osaamista tarvitaan myös muutoksenhaussa. Ohjelman tavoitteena on lisätä tietoa, ymmärrystä ja luottamusta potilasjärjestöjen, kansalaisten ja sosiaalivakuuttajien kesken.

Asiantuntijalääkärityön nykyhaasteita ja tulevaisuuden tavoitteita

  • johtava ylilääkäri Janne Leinonen, Kansaneläkelaitos

Mikä kasvattaisi kansalaisten luottamusta?

  • lakimies Henrik Gustafsson, Invalidiliitto

Ihmisen elämän moninaisuus sosiaaliturvajärjestelmässä
-maallikon kokemuksia sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan jäsenenä

  • edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti, SOSTE