Skip to content

M/S SOSTE sessio: #We Too – Yhteisiä keinoja ehkäistä häirintää ja seksuaaliväkivaltaa

6.9.2022 18.00 - 7.9.2022 16.00
Silja Europa, Helsinki-Tallinna-Helsinki
M/S SOSTE on koulutus- ja verkostoitumisristeily sosiaali- ja terveysjärjestöille sekä yhteistyökumppaneille.

Tapahtuman etusivulle

Kompassissa uusi suunta – Ny riktning på kompassen

 

Osallistumismaksut | Hyttikuvaukset | Liityntäbussit | Peruutusehdot | Näyttely

 

Ilmoittaudu mukaan

 

Session ohjelma

#We Too – Yhteisiä keinoja ehkäistä häirintää ja seksuaaliväkivaltaa

Häirinnän eri muotojen yleisyys jättää monesti hämmennyksen valtaan – tiedetään, että se on väärin ja silti sitä tapahtuu. Mitä asialle pitäisi tehdä ja millaisia ajatusrakennelmia muuttaa, jotta kulttuuri saadaan muuttumaan?

Ohjelmatunnin toinen puolisko tarjoaa välineitä tunnistaa seksuaaliväkivalta ja kohdata sekä uhri että tekijä. Työpajan tavoitteena lisätä taitoja kohtaamiseen ja puheeksi ottoon kaikkien toimijoiden kesken, sekä antaa tietoa ja valmiuksia, miten toimia väkivaltaa ennaltaehkäisten.

Ohjelmatunti on suunnattu viranomaistoimijoille, sote-alan ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Miten häirintään tulisi puuttua – onko sukupuolella väliä?

Millaista ja miten yleistä häirintä on? Onko palveluissa tärkeää huomioida sukupuoli palvelutarpeeseen vaikuttavana tekijänä? Millaisia ajatusrakennelmia pitäisi purkaa, jotta häirintä saadaan loppumaan?

  • toiminnanjohtaja Anna Vuorio ja verkkotyön koordinaattori Veera Heinonen,  Naistenkartano ry

#We Too – Yhteisiä keinoja ehkäistä seksuaaliväkivaltaa

Työpaja antaa välineitä tunnistaa seksuaaliväkivalta ja kohdata sekä uhri että tekijä. Työpajan tavoitteena lisätä taitoja kohtaamiseen ja puheeksiottoon kaikkien toimijoiden kesken, sekä antaa tietoa ja valmiuksia miten toimia väkivaltaa ennaltaehkäisten. Tekijää auttamalla autetaan myös uhria.

  • seksuaaliväkivaltatyöntekijä Sini-Satu Kuninkala ja projektikoordinaattori Jukka Aho, Setlementti Tampere