Skip to content

SOSTEtalk! sessio: Hyvinvointitaloutta käytännössä

7.10.2019 14.00 - 7.10.2019 15.00
Tampere-talo
SOSTEtalk! on monipuolinen koulutus- ja seminaaritapahtuma.

Tapahtuman etusivulle

 

Ohjelma | Hinnat ja ryhmät | Majoitus Näyttelypisteet | Hyvät tavat | Peruutusehdot

Ilmoittaudu tapahtumaan

Session ohjelma

Hyvinvointitaloutta käytännössä

Hyvinvointitalous on yhteiskunnan alue, jossa toimitaan hyvinvointilähtökohdista – päämääränä on kaikkien ihmisten hyvinvoinnin lisääminen ja turvaaminen sekä hyvän elämän edellytysten vahvistaminen. Järjestöjen tuottama tuki ja palvelut ovat keskeisiä hyvinvointitaloudessa.

Sessiossa tarkastellaan omaishoidon, hoivapalveluiden ja järjestölähtöisen auttamistyön yhteiskunnallista merkitystä sekä sen taloudellista roolia (osana kansantaloutta ja suhteessa julkistalouteen). Siis sitä, miten järjestöt ovat käytännössä rakentamassa hyvinvointitaloutta Suomessa.

SOSTEn avaussanat
Päivi Rouvinen-Wilenius, erityisasiantuntija, SOSTE

Omaishoito ja hyvinvointitalous
Sari Tervonen, toiminnanjohtaja, Omaishoitajaliitto

Vanhuspalvelut ja hyvinvointitalous
Marja Vuorinen, Järjestöpäällikkö, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry

Ennaltaehkäisevä lastensuojelu, vaikuttavuus ja hyvinvointitalous
Nina Forsström, projektipäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto

Sosiaalipoliittisia näkökulmia hyvinvointitalouteen
Anneli Anttonen, sosiaalipolitiikan professori, Tampereen yliopisto