fi | sv | eng

Muutosten ennakoinnin keinot sote-järjestössä

14.8.2018 klo 9–12 ja 4.9.2018 klo 9-12
SOSTE, koulutustila Jungman, Yliopistonkatu 5, Helsinki

Yhdistyksen tulevaisuutta on suunniteltava ja visioitava myös pidemmällä tähtäimellä. Millä keinoin yhdistyksen tulevaisuutta olisi parasta suunnitella samalla, kun tulipalot pitää sammuttaa ja vastata tämän hetken vaatimuksiin?

Koulutus tarjoaa erityisesti pienille sote-yhdistyksille vertaiskokemuksia ja työvälineitä suunnittelun avuksi sekä muutosten ennakointiin. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni pienjärjestö saisi konkreettista tukea lähivuosien strategiseen suunnitteluun.

Aihetta käsitellään kahdella koulutuskerralla: samat henkilöt osallistuvat molempiin. Koulutusten välissä työstetään omaa toimintaa hyödyttävää, ennakointiin tai strategiseen suunnitteluun liittyvää teemaa. Jälkimmäisellä kerralla keskitytään näiden kokemusten jakamiseen ja niistä oppimiseen.

Koulutus sopii pienen (alle kymmenen työntekijää) yhdistyksen johdolle tai kehittäjille, samoin yhdistysten puheenjohtajille ja muille toiminnan suunnittelussa aktiivisesti mukana oleville luottamusjohdon jäsenille.

OHJELMA

 

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

Koulutus alkaa ja orientaatio aamupäivään

• Esittäytyminen, alkukeskustelu

• Sote-yhdistysten suunta 2020-luvulle? Toimintaympäristön ja toimintamahdollisuuksien muutokset ja niiden ennakoinnin välineet.

Työtapa: luento keskustellen, sekä lyhyitä ryhmäkeskusteluja.

• Yhdistyksemme tulevaisuus 3-5 vuoden tähtäimellä? Case-pohjaista keskustelua osanottajien tarjoamin esimerkein.

Tehtäväksianto koulutuskertojen väliseksi ajaksi.

Tauko työskentelyn lomassa

12.00

Tilaisuus päättyy

8.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00

• Orientaatio päivään, yleiskeskustelua

• Case-työskentely ryhmissä: yhdistysten tulevaisuustyö osanottajien tuottaman materiaalin pohjalta.
Esim. mahdollisten strategiaprosessien kuvausta, ensimmäisen kerran ennakointi- tai skenaariotyöskentelyn välineiden käyttökokemuksia.

• Ryhmien purku, loppukeskustelu ja palaute.

Tauko työskentelyn lomassa

12.00

Tilaisuus päättyy

 

Kouluttaja

Vesa Salmi

erityistyisasiantuntija

vesa.salmi @ soste.fi

Koulutuspaikka

SOSTEn toimisto, Jungman, Yliopistonkatu 5, 6. kerros, Helsinki

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Ilmoittautuminen 10.8. mennessä täällä

Osallistujia otetaan maksimissaan 30 henkilöä.

Peruutusehdot >>

Osallistumismaksu

60 euroa/hlö sisältäen kaksi puolen päivän koulutuspäivää ja kahvitarjoilun molempina päivinä.

Lisätietoja

Riitta Ikonen

Koulutussuunnittelija

riitta.ikonen @ soste.fi