fi | sv | eng

Järjestöjen tuloksellisuus ja vaikuttavuus

SOSTE tukee järjestötyön tuloksellisuuden näkyväksi tekemistä tarjoamalla valmennusta ja koulutusta tulosten, vaikutusten, vaikuttavuuden ja kustannusvaikutusten arviointiin.

Järjestöjen Vaikuttavuuskiihdyttämö

SOSTE, Allianssi ja Valo järjestävän Sitran fasilitoimana Järjestöjen Vaikuttavuuskiihdyttämön. Yhteistyökumppaneina ovat myös STM, OKM ja RAY.

Taustaa ja tavoitteet

Vaikuttavuuskiihdyttämö perustuu start-up maailmalle tuttuun 3 kuukauden yrityskiihdyttämö-käsitteeseen (koulutusohjelma, joka yhdistelmä luentoja, pienryhmätyöskentelyä, mentorointia sekä vertaisoppimis- ja verkottumismahdollisuuksia). Kiihdyttämö soveltuu nopean testauksen, oppimisen ja sparrauksen toiminta-alustaksi. Perinteisesti se yhdistää toimijoita ja näiden rahoittajia sekä ekosysteemiä laajemminkin toimien erityisesti muutosjohtamisen välineenä ja systeemisen muutoksen ajurina.

Järjestöjen Vaikuttavuuskiihdyttämö on tulosperusteisen toiminnan koulutusohjelma, jonka tavoitteena on

   • tulosperusteisen toiminnan ymmärryksen ja sitä edistävien työkalujen (toiminta- ja ohjausmallien) kehittäminen
   • tulosperusteisen ja entistä vaikuttavamman toiminnan edellytysten vahvistaminen
   • toiminnan vaikuttavuusketjun ja tuloksellisuuden todentamisessa käytettävän mittariston alustava määrittely vaikutusten ja vaikuttavuuden seuraamiselle ja kehittämiselle.

Ohjelma


Järjestöjen Vaikuttavuuskiihdyttämö järjestetään kaksiosaisena. Syksyllä 2016 järjestetään Vaikuttavuusvalmentamo, joka sisältää

   • Vaikuttavuusvalmennusviikonlopun 29.-30.10.2016
   • Vaikuttavuuden mallintamisen koulutuspäivän 1.11.2016
   • Slush Impact Day -päivän 28.11.2016

Lisätiedot

Kiril Häyrinen, järjestöpäällikkö, kiril.hayrinen@soste.fi, p. 0400-516163
Järjestöjen vaikuttavuuskiihdyttämölle on luotu työtila Innokylään.