fi | sv | eng

Tunne kohderyhmäsi, osallista porukkasi, tunnista tuloksesi

Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertue 2017

Koulutuskiertue tarjoaa ideoita ja näkökulmia 1) Asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseen, 2) Osallistaviin menetelmiin kouluttamisessa ja 3) Järjestöjen tulosten, vaikutusten ja kustannusten arviointiin ja näkyväksi tekemiseen.

Tilaisuudet toteutuvat samansisältöisinä kaikilla paikkakunnilla.

Ohjelma sisältää alustuksia, keskustelua ja ryhmätöitä. Ilmoittautuessa tulee valita yksi teema, jota koskevaan työskentelyyn osallistuu koko päivän ajan.

Koulutuspaikkakunnat ovat:
  • 7.2. Oulu
  • 7.3. Jyväskylä
  • 21.3. Vantaa
  • 6.4. Joensuu
  • 14.11. Turku
  • 12.12. Helsinki

OHJELMA

 

9.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

10.00

Ohjelma alkaa teemapoluttain

- Asiakaslähtöinen toiminta

- Osallistavat menetelmät kouluttamisessa

- Järjestöjen tulosten, vaikutusten ja kustannusten arviointi ja
  näkyväksi tekeminen

12.00

Lounas (omakustanteinen)

13.00

Ohjelma jatkuu

 

Iltapäiväkahvi työskentelyn lomassa

16.00

Koulutus päättyy

Teemakohtaiset polut


Asiakaslähtöinen toiminta

Asiakaslähtöisyys on noussut tärkeään asemaan monissa ei-kaupallisissa organisaatioissa. Mutta mitä asiakaslähtöisyys käytännössä tarkoittaa ja millä tavalla sitä edistetään toiminnan eri tasoilla? Koulutuksessa asiakaslähtöisyyttä tarkastellaan yhteiskunnallisen markkinoinnin viitekehyksessä, joka korostaa asiakasymmärrystä sekä –prosessia keskeisinä käyttäytymisen muutokseen tähtäävinä toimintaperiaatteina.

Osallistavat menetelmät kouluttamisessa

Koulutuspäivän aikana harjoitellaan erilaisia toiminnallisia menetelmiä, joita voi käyttää koulutuksessa osallistujien ryhmäytymiseen ja tutustumiseen, asiasisällön oppimiseen ja oppimisen arviointiin sekä palautteen antamiseen. Lisäksi pohditaan niiden sovellettavuutta erilaisiin koulutustilanteisiin ja aiheisiin.

Lisätietoja:
asiantuntija Hanna Alaniska, Opintokeskus Sivis, hanna.alaniska@ok-sivis.fi ja
asiantuntija Mia Valanne Opintokeskus Sivis, mia.valanne@ok-sivis.fi

Järjestöjen tulosten, vaikutusten ja kustannusten arviointi ja näkyväksi tekeminen

Koulutuksessa perehdytään vaikutusten arvioinnin ja kustannusvaikuttavuuden osoittamisen menetelmiin. Erityisesti keskitytään SROI-menetelmään (Social Return On Investment) ja sen hyödyntämiseen järjestöjen työn taloudellisen vaikuttavuuden osoittamisessa. Osallistujat pääsevät tutustumaan menetelmään ja soveltamaan sitä oman taustaorganisaationsa toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa. Osallistujat saavat  maksutta Järjestöt, vaikuttavuus ja raha SROI -arviointimenetelmä -oppaan (myyntihinta 20 euroa).

Lisätietoja:
Antti Pelto-Huikko, SOSTE, antti.pelto-huikko@soste.fi

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen äärellä toimiville järjestötoimijoille.

Kouluttajat

Asiakaslähtöinen toiminta

 

Virpi Näsänen on pitkään työskennellyt ei-kaupallisesti suuntautuneen markkinoinnin parissa projektipäällikkönä, konsulttina ja opettajana. Hän opettaa markkinointia Aalto yliopiston avoimessa korkeakoulussa ja valmistelee väitöskirjaansa asiakkuuden muodostumisesta taidemuseon diskursseissa. Virpi on Helsingissä toimivan, taiteilijoiden perustaman Osuuskunta Forum Boxin jäsen ja mukana sen hallitus- ja varainhankintatyössä. Aiempina vuosina hän on oman konsulttitoimintansa ohessa opettanut liiketalousaineita myös kulttuurialan koulutusohjelmissa mm. Turun taideakatemiassa ja Yrkeshögskolan Noviassa.

Osallistavat menetelmät kouluttamisessa

Kirsi Ahonen on sydämeltään järjestötyön ja vapaaehtoistoiminnan kehittäjä, joka on havainnut hyvin suunnitellun ja toteutetun koulutuksen olevan tehokas työkalu molemmissa. Kirsille koulutustilanteessa on tärkeää osallistujien aiemman osaamisen hyödyntäminen ja aito vuorovaikutus. Hän liputtaakin osallistavien menetelmien ja osallistujalähtöisyyden puolesta: kehittämiseen tarvittava osaaminen ja into tulee motivoituneilta toimijoilta.

Virpi Markkanen on Helsingin yliopistosta valmistunut kasvatustieteen maisteri. Tällä hetkellä hän toimii Opintokeskus Siviksessä asiantuntijana. Työurallaan hän on työskennellyt mm. Mannerheimin Lastensuojeluliitossa ja Lastensuojelun keskusliitossa. Järjestötyössä yhdessä tekemällä ja pohtimalla päästään parhaisiin tuloksiin. Tiedon jakaminen ja toisilta oppiminen ovat myös tärkeitä tapoja toimia. Osallistava ja luottamuksellinen ilmapiiri on paras kasvualusta yhteistyölle.

Järjestöjen tulosten, vaikutusten ja kustannusten arviointi ja näkyväksi tekeminen

 

Antti Pelto-Huikko on toiminut sekä ulkoisena arvioitsijana että arviointikoulut-tajana lähes 15 vuoden ajan. Hänellä on kokemusta niin järjestötyöstä kuin työskentelystä yksityisissä konsulttiyrityksissä. Anttia kiehtovat arviointimene-telmät ja niiden monipuolinen sovellettavuus erilaisissa arviointitehtävissä sekä arvioinnin tuottaman tiedon hyödynnettävyys. Vuorovaikutteiset koulutustilai-suudet ovat Antin mielestä tärkeitä etenkin koulutuksiin osallistuville, mutta yhtä lailla myös kouluttajalle - jokainen koulutustapahtuma haastaa myös kouluttajan ja tämän ammattiosaamisen kehittymään.

Juha Klemelä on sosiologi ja valtiotieteiden maisteri Turusta. Klemelä on perehtynyt niin teorian kuin käytännönkin kautta yhteiskunnallisten vaikutusten arvioimiseen SROI-menetelmällä. Uunituore SOSTE:n julkaisema johdatusopas SROI:hin “Järjestöt, vaikuttavuus & raha — SROI-menetelmä” on Klemelän kirjoittama. Koulutustilaisuuksissa Klemelä esittelee menetelmän keskeiset periaatteet ja johdattaa osallistujat menetelmän käytäntöön itse tehtävin harjoituksin.

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu: 50 euroa sisältäen aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas on omakustanteinen.

Jokainen huolehtii mahdollisista matkustus- ja majoituskuluista sekä niihin liittyvistä järjestelyistä itse.

Koulutuspaikka

7.2.2017 Oulu: Hotelli Lasaretti, Kasarminkatu13 b, 90130 Oulu

7.3.2017 Jyväskylä, Cumulus Resort Laajavuori, Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä

21.3.2017 Vantaa: Original Sokos Hotel Vantaa, Hertaksentie 2, 01300 Vantaa

6.4.2017 Joensuu: Hotelli Kimmel, Itäranta 1, 80100 Joensuu

14.11.2017 Turku: Orginal Sokos Hotel Hamburger Börs, Turku

12.12. 2017 Helsinki: Radisson Blue Hotel Seaside, Helsinki

Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, joten ole nopea! Teemakohtaisten polkujen osallistumismäärä on rajattu 30 osallistujaan.

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella paikkakuntakohtaisesti.

Oulu 7.2.2017. Ilmoittautuminen päättynyt.

Jyväskylä 7.3.2017. Teemapolut Asiakaslähtöinen toiminta ja Osallistavat menetelmät on peruttu. Tilaa Järjestöjen tulosten, vaikutusen ja kustannusten arviointi ja näkyväksi tekeminen -koulutuksessa. Ilmoittautuminen 21.2. mennessä - Päättynyt.

Vantaa 21.3.2017. Ilmoittautuminen (6.3. mennessä) - Päättynyt

Joensuu 6.4.2017. Teemapolut Asiakaslähtöinen toiminta ja Osallistavat menetelmät on peruttu. Tilaa Järjestöjen tulosten, vaikutusten ja kustannusten arviointi ja näkyväksi tekeminen -koulutuksessa. Ilmoittautuminen 3.4.2017 mennessä - Päättynyt.

Turku 14.11.2017. Ilmoittautuminen 27.10.2017 mennessä täällä

Helsinki 12.12.2017. Ilmoittautuminen 23.10.2017 mennessä täällä

Tutustu peruutusehtoihin.

Lisätietoja

Käytännön järjestelyistä:

Koulutussuunnittelija Riitta Ikonen, puh. 050 5313556, riitta.ikonen@soste.fi