fi | sv | eng

Asiakaslähtöisen toiminnan kehittäminen

14.11. Turku, 12.12. Helsinki

Työpajassa tutustutaan markkinoinnin työkaluihin ja niiden hyödyntämiseen järjestötoiminnan kehittämisessä. Yhteiskunnallisen markkinoinnin päämääränä ei ole bisneksen maksimointi vaan kohderyhmän käyttäytymiseen liittyvien tavoitteiden saavuttaminen mahdollisimman järkevällä tavalla. Päivän aikana käsitellään seuraavia asioita käyttäen lähtökohtana osallistujien omia organisaatiota ja muita käytännön esimerkkejä:
- Johdanto yhteiskunnallisen markkinoinnin haasteisiin
- Asiakaslähtöisyys yhteiskunnallisella /NP (Nonprofit) –sektorilla: tehdään SMCO-testi
- Asiakaslähtöinen tavoitteiden määrittely ja segmentointi
- Asiakaskokemus palvelusuunnittelun keskiössä.

Koulutus toteutuu osana Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertuetta 2017. Tilaisuudet ovat samansisältöisiä kaikilla paikkakunnilla.

OHJELMA

 

9.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

 

10.00

Päivän avaus ja esittäytyminen

 

Mitä voimme oppia markkinoinnista?

Asiakkuus ja asiakaslähtöisyys markkinoinnissa.

Markkinoinnin tavoitteet ja kohderyhmät

 

12.00

Lounas (omakustanteinen)

 

13.00

Miten voimme hyödyntää markkinointia?

Asiakkaan kuunteleminen ja ymmärtäminen

Palvelusuunnittelu ja linkittäminen toimintaan

 

Iltapäiväkahvi työskentelyn lomassa

16.00

Koulutus päättyy

Kouluttaja

Virpi Näsänen on pitkään työskennellyt ei-kaupallisesti suuntautuneen markkinoinnin parissa projektipäällikkönä, konsulttina ja opettajana. Hän opettaa markkinointia Aalto yliopiston avoimessa korkeakoulussa ja valmistelee väitöskirjaansa asiakkuuden muodostumisesta taidemuseon diskursseissa. Virpi on Helsingissä toimivan, taiteilijoiden perustaman Osuuskunta Forum Boxin jäsen ja mukana sen hallitus- ja varainhankintatyössä. Aiempina vuosina hän on oman konsulttitoimintansa ohessa opettanut liiketalousaineita myös kulttuurialan koulutusohjelmissa mm. Turun taideakatemiassa ja Yrkeshögskolan Noviassa.

Ilmoittautuminen:

12.12.2017 Helsinki >>