fi | sv | eng

Järjestöjen tulosten, vaikutusten ja kustannusten arviointi ja näkyväksi tekeminen

7.2. Oulu, 7.3. Jyväskylä, 21.3. Vantaa, 6.4. Joensuu, 14.11. Turku, 12.12. Helsinki

Koulutuksessa perehdytään vaikutusten arvioinnin ja kustannusvaikuttavuuden osoittamisen menetelmiin. Erityisesti keskitytään SROI-menetelmään (Social Return On Investment) ja sen hyödyntämiseen järjestöjen työn taloudellisen vaikuttavuuden osoittamisessa. Osallistujat pääsevät tutustumaan menetelmään ja soveltamaan sitä oman taustaorganisaationsa toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa. Osallistujat saavat maksutta Järjestöt, vaikuttavuus ja raha SROI -arviointimenetelmä -oppaan (myyntihinta 20 euroa).

Koulutus toteutuu osana Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertuetta 2017. Tilaisuudet ovat samansisältöisiä kaikilla paikkakunnilla.

OHJELMA

 

9.30

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

 

10.00

Päivän avaus ja esittäytyminen

 

SROI – malli järjestötoiminnan yhteiskunnallisten hyötyjen mittaamiseen ja arviointiin

 

12.00

 Lounas (omakustanteinen)

 

13.00

Harjoitellaan SROI-arvioinnin toteuttamista yhdessä / ryhmissä

 

14.30

Iltapäiväkahvi

14.45

Harjoitusten viimeistely ja yhteenveto

16.00

Koulutus päättyy

Kouluttajat

Antti Pelto-Huikko on toiminut sekä ulkoisena arvioitsijana että arviointikoulut-tajana lähes 15 vuoden ajan. Hänellä on kokemusta niin järjestötyöstä kuin työskentelystä yksityisissä konsulttiyrityksissä. Anttia kiehtovat arviointimene-telmät ja niiden monipuolinen sovellettavuus erilaisissa arviointitehtävissä sekä arvioinnin tuottaman tiedon hyödynnettävyys. Vuorovaikutteiset koulutustilai-suudet ovat Antin mielestä tärkeitä etenkin koulutuksiin osallistuville, mutta yhtä lailla myös kouluttajalle - jokainen koulutustapahtuma haastaa myös kouluttajan ja tämän ammattiosaamisen kehittymään.
Juha Klemelä on sosiologi ja valtiotieteiden maisteri Turusta. Klemelä on perehtynyt niin teorian kuin käytännönkin kautta yhteiskunnallisten vaikutusten arvioimiseen SROI-menetelmällä. Uunituore SOSTE:n julkaisema johdatusopas SROI:hin “Järjestöt, vaikuttavuus & raha — SROI-menetelmä” on Klemelän kirjoittama. Koulutustilaisuuksissa Klemelä esittelee menetelmän keskeiset periaatteet ja johdattaa osallistujat menetelmän käytäntöön itse tehtävin harjoituksin.

12.12.2017 Helsinki

Huom!
Järjestöjen tulosten, vaikutusten ja kustannusten arviointi ja näkyväksi tekeminen – SROI-arviointimallin koulutus

25.1.2018 Rovaniemi

14.3.2018 Tampere

Lue lisää >>