fi | sv | eng

Selkokieltä järjestöihin!

10.4.2017 klo 13-16 ja 22.5.2017 klo 13-15, Helsinki

Selkotreenit tarjoavat ideoita ja inspiraatiota, kuinka suunnitella ja kehittää selkokielistä viestintää ja selkotoimintaa omassa järjestössä. Treeneihin ovat tervetulleita kaikki selkokielestä kiinnostuneet, osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta selkokielestä. Iltapäivätreeneistä hyötyvät erityisesti järjestöjen viestinnästä sekä kehittämistoiminnasta vastaavat henkilöt.

Selkotreenien sisällön tuottaa Selkokeskus. Treenit tarjoavat keskustelun pohjaksi tiiviin kattauksen selkokielen teoriaa. Treenien pääpaino on ideoiden ja kokemusten jakamisessa sekä käytännön harjoituksissa.

Selkotreenien vastuukouluttaja on FM Leealaura Leskelä. Leskelä toimii Selkokeskuksen kehittämispäällikkönä ja on Selkosanomien päätoimittaja. Selkokieliset verkkopalvleut -treenejä ohjaa Kehitysvammaliiton Papunet-verkkopalvelun kehittämispäällikkö Timo Övermark.

Selkokieli on saavutettavaa kieltä ja yleiskieltä helpompaa suomea. Selkokielen tarkoitus on auttaa selkokieltä tarvitsevia ihmisiä tiedon saamisessa, lukemisessa, omien ajatusten ilmaisemisessa ja osallistumisessa. Selkokeskuksen arvion (2014) mukaan noin puoli miljoonaa suomalaista tarvitsee selkokieltä. Selkokielestä hyötyvät monet iäkkäät, muistisairaat ja kehitysvammaiset henkilöt sekä maahanmuuttajat, jotka opiskelevat suomen kieltä.


Selkokielinen järjestöviestintä 10.4. klo 13-16

Miten järjestöt voivat edistää selkokielen käyttäjien tiedonsaantia ja osallisuutta? Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun suunnittelee järjestön selkoviestintää?   
Treeni-iltapäivä on suunnattu erityisesti järjestöjen viestinnästä vastaaville henkilöille. Treeneihin sisältyy kirjoitusharjoituksia, joissa selkokielen periaatteita sovelletaan heti käytäntöön. Osallistuja saa mukaansa selkokirjoittajan muistilistan.

Selkokieliset verkkopalvelut 22.5. klo 13-15

Miten järjestöt voivat toimia suunnannäyttäjinä saavutettavien verkkopalveluiden kehittämisessä? Kuinka suunnitella helppokäyttöiset selkosivut? Treeni-iltapäivässä pureudutaan kognitiivisen saavutettavuuden käsitteeseen. Ideointia ja visiointia siivittävät runsaat esimerkit erilaisista verkkosivuista ja -sisällöistä. Osallistuja saa mukaansa muistilistan selkosivuston suunnittelun periaatteista.

Lisätietoa:
selkokeskus.fi
http://papunet.net/saavutettavuus

Paikka: SOSTEn toimisto, koulutustila Jungman, 6. kerros (Yliopistonkatu 5, Helsinki)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen treeneihin tästä. Lomakkeella voit ilmoittautua yhtä aikaa molempiin treeneihin tai jompaan kumpaan. Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Lisätiedot

Koulutussuunnittelija Riitta Ikonen, riitta.ikonen@soste.fi

Lealaura Leskelä
Timo Övermark