fi | sv | eng

Järjestöjohtamisen koulutukset

SOSTE tarjoaa erilaisia kohtaamisen paikkoja ja koulutusta järjestöjen johtajille.

Järjestöjohdon foorumit

SOSTE järjestää vuosittain kaksi jäsenjärjestöjen johdolle tarkoitettua foorumia. Alkuvuoden kaksipäiväinen tammifoorumi on tarkoitettu SOSTEn jäsenjärjestöjen toiminnanjohtajille ja puolen päivän mittainen syysfoorumi sekä jäsenjärjestöjen puheenjohtajille että toiminnanjohtajille.

Foorumit tarjoavat ajankohtaista ja tulevaisuutta ennakoivaa tietoa keskeisistä vaikuttamistoiminnan kysymyksistä ja yhteiskunnallisesti merkittävistä muutossuunnista järjestöjohtamisen näkökulmasta. Ne antavat mahdollisuuden verkostoitua järjestöjen johtajien ja yhteiskunnan eri vaikuttajien kanssa. Foorumit mahdollistavat hyvien järjestöjohtamisen käytäntöjen leviämisen sekä vertaissparrauksen.

Lue lisää

Järjestöjohtamisen koulutusohjelma

SOSTE, Allianssi ja Suomen Olympiakomitea toteuttavat yhdessä Rastorin kanssa Järjestöjohtamisen koulutusohjelmia. Koulutus valmistaa suorittamaan virallisen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan johtamisen tai yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Käytännönläheinen ja johtamisen haasteisiin paneutuva koulutusohjelma antaa työkalupakin päivittäiseen työhön. Se tarjoaa mahdollisuuksia kehittää järjestön toimintaa ja omaa johtamisosaamista sekä verkostoitua muiden osallistujien kanssa.

Lue lisää

Luottamusjohdon oppimispajat

Valtakunnallisen järjestön luottamushenkilö on tärkeä päätöksentekijä ja vaikuttaja järjestön näköalapaikalla. Kuinka tehtävässä johdetaan ja rakennetaan järjestön tulevaisuutta? Oppimispajat ovat muutaman tunnin pituisia, tehokkaita luento- ja työskentelyiltapäiviä. Tilaisuuden luento-osuutta voi seurata myös videon välityksellä. Yhteistyössä Opintokeskus Sivis.

Lue lisää

Muista myös

Johtamista koskevat verkostotapaamiset:

7.3.2017 Toiminnanjohtajaverkosto, Helsinki

9.5.2017 Toiminnanjohtajaverkosto, Helsinki

26.9.2017 Toiminnanjohtajaverkosto, Helsinki

12.12.2017 Toiminnanjohtajaverkosto, Helsinki