fi | sv | eng

Järjestöjohtamisen koulutusohjelma

Allianssi, SOSTE ja Suomen Olympiakomitea toteuttavat jäsenilleen yhteistyössä Rastorin kanssa järjestöjohtamisen koulutusohjelmia. Seuraava ryhmä käynnistyy 22.--23.11.2018.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden johtamisosaamisen ajantasaistamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksessa voit lisätä taitoja, joilla vastaat toimintakentän muuttumiseen ja vaatimustason kasvuun. Saat arvokkaita taitoja päivittäiseen johtamistyöhön ja henkilöstön tukemiseen. Lisäksi voit verkostoitua ja jakaa kokemuksia muiden järjestötoimijoiden kanssa.

Koulutusohjelman sisältö

Koulutuksesta saat uutta osaamista

  • Järjestön toiminnan tavoitteelliseen kehittämiseen
  • Omien johtamisvalmiuksien parantamiseen
  • Jäsentoiminnan sekä varainhankinnan johtamiseen ja kehittämiseen
  • Verkostojen hallintaan
  • Järjestöviestintään
  • Talouden johtamiseen järjestössä
  • Muutoksen johtamiseen
  • Valmentavaan johtamiseen, työhyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseen

Kohderyhmä

Koulutusohjelma on tarkoitettu Allianssin, SOSTEn ja Suomen Olympiakomitean jäsenille.

Koulutus sopii sinulle, joka olet jo kartuttanut johtamiskokemustasi ja haluat kehittää monialaista johtamisosaamistasi uudelle tasolle. Koulutuksen aikana suoritat joko johtamisen erikoisammattitutkinnon tai yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.

Johtamisen erikoisammattitutkinto on suunnattu yksikön tai vastuualueen toiminnasta ja sen kehittämisestä vastaaville. Tutkinto soveltuu esimerkiksi järjestön päälliköille ja asiantuntijoille.

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on suunnattu pienten ja keskisuurten organisaatioiden johtotehtävissä toimiville. Tutkinto soveltuu esimerkiksi järjestön toiminnanjohtajille, pääsihteereille ja johtoryhmän jäsenille.

Toteutus

Koulutus muodostuu käytännönläheisistä koulutuspäivistä, etätehtävistä verkko-oppimisympäristössä sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Koulutus sisältää laajimmillaan 11 lähikoulutuspäivää, jotka jakaantuvat noin vuoden ajalle.

Koulutus tukee oman järjestön kehittämistä ja tieto on sovellettavissa käytäntöön omassa työssä. Koulutus tarjoaa myös erinomaisen verkostoitumismahdollisuuden muiden järjestökentän toimijoiden kanssa.

Ennen koulutuksen alkua kartoitetaan jokaisen osallistujan kehittymistarpeet ja laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisempi osaaminen ja sen pohjalta määritellään koulutuksen laajuus sekä tutkinnon suoritustapa.

Ilmoittautuminen ja haku koulutukseen

Hae koulutukseen 12.11.2018 mennessä tästä.

Osallistumismaksu

Koulutuksen hinta valtion tukemana on Etelä-Suomen alueella 1 500 € ja Keski- ja Pohjois-Suomen alueella 960 €. Kysy myös oppisopimuspaikkoja! Huom. valtion tukemia paikkoja ja oppisopimuspaikkoja on rajoitetusti.

Hintoihin sisältyy monimuoto-opetus, sähköinen luentoaineisto, verkko-oppimisympäristön käyttö, tutkinnon suorittaminen ja ohjaus sekä osaamisen arviointi.

Aika ja paikka

Koulutusprosessi alkaa 22.-23.11.2018 ja kestää 16.12.2019 saakka.

Lähipäivät järjestetään Espoossa.

Lisätiedot

Rastor:

koulutuspäällikkö Mia Ingman, puh. 040 6306 916
sähköposti etunimi.sukunimi@rastor.fi

SOSTE:

järjestöpäällikkö Riitta Kittilä, puh. 050 308 6868
koulutuspäällikkö Sirpa Sulku, puh. 040 842 3678
sähköposti etunimi.sukunimi@soste.fi

Koulutusohjelmat

Tulossa

Ryhmä 5: 11/2018 - 12/2019

Käynnissä

Ryhmä 4: 11/2017 - 6/2019

Päättynyt

Ryhmä 3: 9/2016 - 4/2018
Ryhmä 2: 9/2015 - 4/2017
Ryhmä 1: 9/2014 - 5/2016