fi | sv | eng

Suomen Sosiaalifoorumi: Hyvinvointitalous ja investoinnit

26.4.2015 klo 13-15

Helsingin ruotsinkielinen työväenopisto, Dagmarinkatu 3, luokka 45


Seminaarissa pohditaan investointien merkitystä hyvinvoinnin ja hyvän elämän edellytysten luomisessa. Pohdinnan lähtökohtina ovat viime vuosina yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa yleistynyt ajatus sosiaalisista investoinneista sekä investointiajattelu SOSTEn rakentamassa hyvinvointitaloudessa.

Sosiaalisten investointien tärkeyttä on korostettu viime vuosina monissa politiikkaohjelmissa Euroopan komission ohjelmista kansallisiin sosiaali- ja talouspoliittisiin ohjelmiin. Sosiaalisten investointien perusajatus on se, että panostukset tiettyihin hyvinvointipalveluihin ja sosiaaliturvan muotoihin tukevat pidemmällä tähtäimellä talouskasvua. Näin esimerkiksi sosiaali- ja koulutuspolitiikkaa voidaan perustella niiden aikaansaamalla taloudellisella hyödyllä.

SOSTEn hyvinvointitaloudessa investointiajattelu on myös keskeisessä asemassa. Hyvinvointitaloudessa hyvinvointi ja hyvän elämän edellytykset on asetettu päämääräksi ja talous ymmärretään välineenä tai yhtenä viitekehyksenä, jossa hyvinvointia yhdessä tuotetaan.

Keskustelemassa hyvinvointi-investoinneista ja sosiaalisista investoinneista ovat erityisasiantuntija Päivi Rouvinen-Wilenius SOSTEsta, puheenjohtaja Tero Ristimäki Talentiasta ja projektitutkija Antti Alaja Kalevi Sorsa Säätiöstä. Rouvinen-Wilenius käsittelee alustuksessaan virheinvestointeja, jotka voivat muodostua esteeksi hyvinvointitalouden rakentumiselle. Ristimäki kertoo Talentian Apua ajoissa -kampanjasta, joka perustuu sosiaalisten investointien ajattelulle. Antti Alaja pohtii esityksessään sosiaalisten investointien ja työllisyyspolitiikan välistä yhteyttä.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimii SOSTEn pääekonomisti Jussi Ahokas.

Tilaisuuden järjestävät SOSTE ja Kalevi Sorsa Säätiö.

Tapahtumaan on vapaa pääsy.


Katso kaikki tapahtumat ›