fi | sv | eng

SOSTEn liittokokous

14.2.2018, Helsinki

SOSTEssa ylintä valtaa käyttää kolmen vuoden välein kokoontuva liittokokous, joka seuraavan kerran järjestetään 14.2.2018. Siellä päätetään toiminnallisista linjoista tulevalle kaudella sekä valitaan näitä toteuttamaan uusi valtuusto. Vaaleja valmistelemaan on asetettu vaalivaliokunta sekä määritelty valinnoille kriteerit. Ehdollepano on avoin kaikille jäsenille ja yhteistyöjäsenille.

Valtuustovaalit

Liittokokouksen vaalivaliokunnan tehtävät

Vaalivaliokunta tekee liittokokoukselle esityksen valtuuston ja tilintarkastajien vaaleihin. Lisäksi vaalivaliokunta valitun valtuuston puheenjohtajistoa konsultoituaan tekee valtuustolle ehdotuksen hallituksen valinnasta. Katso vaalivaliokunnan esitys (pdf).

Tilintarkastajien valinnan osalta esitys pohjautuu joka toinen liittokokouskausi tehtävään kilpailutukseen.

Muiden vaalien osalta esitys perustuu jäsenjärjestöiltä pyydettyihin esityksiin sekä seuraavien kriteerien pohjalta tehtävään kokonaisharkintaan:

 • yhteiskunnallinen vaikuttavuus
 • hyvinvoinnin eri osatekijöiden huomioiminen
 • eri jäsenyysryhmien edustavuus
 • eri jäsentoimialojen edustavuus
 • alueellinen edustavuus
 • laaja-alainen ammatillinen osaaminen

Hallituksen valinnan suhteen vaalivaliokunnan on huomioitava sääntöjen määräys siitä, että hallituksessa on oltava edustettuna kunnallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä tutkimuksen asiantuntemusta.

Vaalivaliokunnan jäsenet

 • Kristiina Kumpula, puheenjohtaja
 • Veli-Matti Ahtiainen
 • Hilkka Heiskanen
 • Pentti Lemmetyinen
 • Hanna Markkula-Kivisilta
 • Stefan Mutanen
 • Sari Tervonen