fi | sv | eng

Aluetoiminnan kattaus

Oheinen kattausesimerkki tarjoaa monipuolisen katsauksen ammatillisen järjestötoimijan monipuoliseen tehtäväkenttään. Kouluttajina alan asiantuntijoita ja käytännön toimijoita järjestöistä ja muualta.

Järjestöt mukana kuntien hyvinvointityössä

Hyvinvointikertomus on kuntajohtamisen työväline, joka tukee hyvinvoinnin näkökulmien kytkemistä toiminnan ja talouden suunnitteluun, seurantaan ja arviointiin. Kertomus auttaa tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisuutena ja kantamaan yhdessä vastuuta hyvinvoinnista. Hyvinvointikertomuksia valmistellaan lähes kaikissa kunnissa, ja järjestöt halutaan mukaan kertomusten valmisteluun ja käytännön hyvinvointityön toteutukseen. Tule mukaan kuulemaan ja ideoimaan, miten järjestöjen ja kuntien yhteistyötä voidaan kehittää!

Järjestöt mukana sähköisen hyvinvointikertomuksen kehittämisessä
Sanna Salmela, TERPS2 –projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Järjestöjen kokemustiedon hyödyntäminen kaupunkien sähköisissä hyvinvointikertomuksissa – kokemuksia eri puolilta Suomea


• Oulu: asiantuntija Maarit Niva, Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut ja erityisasiantuntija (Pohjois-Suomi) Marjo Riitta Tervonen, SOSTE


• Kuopio: erityisasiantuntija (Itä-Suomi) Päivi Kiiskinen, SOSTE


• Jyväskylä: hyvinvointikoordinaattori Tytti Solankallio-Vahteri, Jyväskylän kaupunki ja erityisasiantuntija (Keski-Suomi) Anne Astikainen, SOSTE

Marjo Riitta TervonenPäivi Kiiskinen

Anne Astikainen

 Vapaaehtoistoiminnan johtaminen

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ei synny yhdistyksen toiminnassa vain itsestään - se vaatii resursseja, osaamista, suunnittelua ja johtamista. Hyvässä vapaaehtoistoiminnassa yhdistys paketoi tehtävänsä, rekrytoi vapaaehtoiset, perehdyttää, tukee, kiittää ja antaa myös mahdollisuuden lopettaa. Miten tässä onnistutaan?

Lari Karreinen, Vapaaehtoistoiminnan ja -johtamisen valmentaja fasilitaattori
Sanna Mällinen, järjestöasiantuntija, Suomen sairaanhoitajaliitto

 
Arvioinnista voimavaroja työssä jaksamiseen

SOSTE on mukana työelämä 2020 -hankkeessa, jonka tavoite on nostaa Suomen työelämä Euroopan parhaaksi seuraavassa kuudessa vuodessa. Tämä sessio kirkastaa itsearvioinnin voimavaralähtöistä ja tavoitteellista näkökulmaa oman työssäjaksamisen tukena. Täältä saat virikkeitä oman työhyvinvointisi arviointiin. Vetovastuussa ja itsearvioinnin tukea antamassa kehittämisasiantuntija Leena Räsänen Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta.

 
Työhyvinvointia arjen käytäntöjä kehittämällä

Työhyvinvointi kolmannella sektorilla puhuttaa. Miten vertaisuudella ja yhteisöllisyyden edistämisellä voidaan luoda työhyvinvointia. Tärkeänä osana on mm. oman työpaikan työhyvinvointia tukevien ja heikentävien tekijöiden tunnistaminen. Tule pohtimaan työhyvinvointia ja sen kehittämistä yksilön, työyhteisön ja työorganisaation tasolla.

Minna Rajalin, projektipäällikkö, Humak

Kokemuksesta vaikuttamiseen

Seminaarissa tuodaan esille erilaisia näkökulmia kokemusasiantuntijuuteen ja keskustellaan niistä. Tilaisuudessa esitellään erilaisia toimintamalleja, joissa kokemusasiantuntijuutta on hyödynnetty onnistuneesti. Seminaarissa pyritään rohkaisemaan kokemusasiantuntijuuden käyttöön ja antamaan vinkkejä kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen vaikuttamistoiminnassa.

Jouko Karjalainen, tutkija, THL
Tiina Saarela, asiantuntija, Kirkon diakonia ja sielunhoito
Kaj Colin, koulutuskoordinaattori, Mielenterveyden keskusliitto
Kari Lehtonen, koordinaattori, EAPN-Fin
Hannu Ylönen, kokemusasiantuntija, Mielen avain –hanke, Korson terveysasema
Satu Kokkonen, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto

 
Mahdottomasta unelmasta totta
Marko Vuoriheimo eli Signmark on tehnyt joidenkin mielestä mahdottomasta unelmastaan totta. Hän on maailman ensimmäinen kuurona syntynyt artisti, joka on tehnyt levytyssopimuksen kansainvälisen levy-yhtiön kanssa. Räppäri Signmark haluaa rikkoa rajoja ja ennakkoluuloja sekä muuttaa ihmisten mielipiteitä. Signmark on ollut ulkoministeriön erityisedustajana vuodesta 2010 ja toimii myös nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Signmark kertoo matkastaan kohti onnistumista. Hänen tarinansa on esimerkki rohkeudesta, sitkeydestä ja yhteistyön merkityksestä sekä haasteiden ylittämisestä

        Signmark

Verkostojohtaminen

Perehdy The World cafe -menetelmään ja kuule näkemyksiä ja kokemuksia verkostojen toiminnasta.

Puhujina ovat KTT, tutkija Timo Järvensivu, kouluttaja Teija Fontell Hyvinvointipalvelujen verkostojohtamisen täydennyskoulutuksesta, KTM jatko-opiskelija Katri Nykänen, VTM, KTM, lehtori Soili Vento, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Työpajan tuottaa Laurean Hyvinvointi-palveluiden verkostojohtamisen koulutusohjelma.

KTT Timo Järvensivu toimii verkostotyön tutkijana ja asiantuntijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Timo toimii kouluttajana Hyvinvointialan verkostojohtamisen koulutuksessa ja on viime vuosina sparrannut useita eri sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämisverkostoja.

TaM Teija Fontell toimii kouluttajana käyttäen taidelähtöisiä työskentelymenetelmiä. Teija työskentelee kouluttajana Hyvinvointipalvelujen verkostojohtamisen täydennyskoulutuksessa sekä Aalto -yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa ja erilaisissa yrityksissä.


KTM jatko-opiskelija Katri Nykänen tutkii verkostojohtamista sosiaali- ja terveysalan kontekstissa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Katri on ollut vuodesta 2012 lähtien vierailevana tutkijana Berliinin teknillisessä yliopistossa ja toimii kouluttajana Hyvinvointialan verkostojohtamisen koulutuksessa Laurea ammattikorkeakoulussa.

VTM, KTM Soili Vento toimii lehtorina Laurea-ammattikorkeakoulussa. Lehtorin työssään hän on toiminut monissa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Vuodesta 2011 lähtien Soili on luotsannut Hyvinvointipalvelujen verkostojohtamisen täydennyskoulutusta, jossa opiskelee jo kolmas koulutusryhmä.

Vaikuttava someyhteisö

Mitä tarkoittaa yhteisöllisyys sosiaalisessa mediassa ja miten sitä hoidetaan? Miten järjestön johtaja, asiantuntija tai hanke hyötyy sosiaalisen median erilaisista kanavista ja vie aktiivisesti eteenpäin organisaation sanomaa verkossa? Tule pohtimaan omaa ja organisaatiosi läsnäoloa sosiaalisessa mediassa ja sen lukuisia mahdollisuuksia. Pian meissä kaikissa asuu pieni yhteisömanageri!

Piritta Seppälä, kouluttaja, Viestintä Piritta
Anne Lindfors, toiminnanjohtaja, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Pia Hytönen, toiminnanjohtaja, Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry

Piritta Seppälä

SOTE-uudistus - faktaa vai fiktiota?

Haluatko olla ajan hermolla SOTE -uudistuksesta, mutta et tiukkapipoisesti? Tule testaamaan tietojasi uudistuksen keskeisistä kysymyksistä! Vastaamalla laivalla jaettaviin SOTE -kysymyskortteihin olet jo osallisena vuorovaikutteisessa sessiossa, jossa SOTE -tuomarit ja yleisö arvioivat vastausten fakta-/fiktiopitoisuutta. Samalla kartoitat tietämystäsi SOTEalan suurimmasta uudistuksesta; mikä muuttuu, miten se vaikuttaa järjestöjen toimintaan ja miten järjestöt voivat vaikuttaa käytännön toteutukseen.

Tuomareina johtaja Anne Knaapi, SOSTE ja
neuvotteleva virkamies Kari Haavisto, sosiaali- ja terveysministeriö
Juontajana SOSTEn hallituksen jäsen Harri Jokiranta

Anne Knaapi

 

Lisätietoja muusta ohjelmasta täällä

Risteilyinfo

Risteilyinfo kertoo tarkkaan mitä, missä ja mihin aikaan tapahtuu. Siitä löytyvät seminaarit, näyttely, Hyvinvointivyöhyke, Viestintäpuutarha, tietoiskut ja monet muut tärkeät asiat. Infossa on karttoja ja aikatauluja, joiden mukaan voit helposti navigoida laivalla.

Risteilyinfo (pdf)


Risteilyaikataulu

Tutustu ohjelman aikatauluihin ja paikkoihin täällä (pdf).