fi | sv | eng

Modernin järjestötyön kattaus

Oheinen kattausesimerkki tarjoaa maukkaan katsauksen vaikuttavan toiminnan keinoihin asiantuntijoiden toimiessa kokkeina. Miten suunnitella toimintaa kohderyhmän näkökulmasta ja toteuttaa sellaista toimintaa, joka otetaan vastaan ja johon lähdetään mukaan? Tule ja virity nykyaikaisiin toimintatapoihin!

Sosiaalinen markkinointi

Sosiaalinen markkinointi – toiselta nimeltään yhteiskunnallinen markkinointi. Ihmiset eivät muuta käyttäytymistään perinteisellä valistuksella. Siksi tarvitaan uudenlaista lähestymistapaa.

Eeva Honkanummi, ohjelmapäällikkö, Kaste Etelä-Suomi
Virve Laivisto, kehittämispäällikkö, Syöpäjärjestöt
Heidi Löflund-Kuusela, projektikoordinaattori, Syöpäjärjestöt
Erica Mäkipää, erityisasiantuntija, SOSTE
Johannes Parkkonen, aluekoordinaattori, Suomen Mielenterveysseura
Sini Toikka, kehittämiskoordinaattori, RAY
Elina Varjonen, kehittämispäällikkö, RAY

Palvelumuotoilu - väylä käyttäjälähtöisyyteen

Haluatko tietää miten asiakkaita osallistamalla saadaan tuoretta näkemystä ja miten palveluiden tuottajia osallistamalla viedään näkemyksiä käytäntöön? Palvelumuotoilu on yksi tämän hetken vaikuttavimpia julkisten palveluiden kehittämisen keinoja. Osallistumalla saat tietää, mitä palvelumuotoilu tarkoittaa sote-alalla ja millaisia keinoja se tarjoaa toiminnan kehittämiseen.

Juha Kronqvist, Palvelumuotoilija (senior), Diagonal

Uusi kansalaistoiminta

Minkälaista on uusi isoja massoja liikuttava järjestöjen ulkopuolella tapahtuva kansalaistoiminta on ja miten se eroaa järjestöjen kansalaistoiminnasta? Kallio-liikkeen ja Yhteismaan Jaakko Blomberg kuvailee liikkeen toimintaa ja sen onnistumisen reunaehtoja sekä sitä, miten ihmiset saadaan osallistumaan. Hanna Koppelomäki esittelee aikapankkiperiaatteella toimivaa tovitukea, Kirje tuntemattomalle -kampanjaa ja haastaa pohtimaan, miten järjestöt ja muut yhteisöt voisivat aikapankin potentiaalia hyödyntää.

Jaakko Blomberg, tuottaja, Yhteismaa ja Kallio-liike
Hanna Koppelomäki, koordinaattori, Tovituki tunnetuksi –hanke

Vaikuttava someyhteisö

Mitä tarkoittaa yhteisöllisyys sosiaalisessa mediassa ja miten sitä hoidetaan?
Miten järjestön johtaja, asiantuntija tai hanke hyötyy sosiaalisen median erilaisista kanavista ja vie aktiivisesti eteenpäin organisaation sanomaa verkossa? Tule pohtimaan omaa ja organisaatiosi läsnäoloa sosiaalisessa mediassa ja sen lukuisia mahdollisuuksia. Pian meissä kaikissa asuu pieni yhteisömanageri!

Piritta Seppälä, kouluttaja, Viestintä Piritta
Anne Lindfors, toiminnanjohtaja, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry
Pia Hytönen, toiminnanjohtaja, Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami ry

Verkostojohtaminen

Perehdy The World cafe -menetelmään ja kuule näkemyksiä ja kokemuksia verkostojen toiminnasta.

Timo Järvensivu, KTT, tutkija
Teija Fontell, kouluttaja, Hyvinvointipalvelujen verkostojohtamisen täydennyskoulutus
Katri Nykänen, KTM:n jatko-opiskelija
Soili Vento, lehtori,  VTM, KTM, Laurea-ammattikorkeakoulu.

Työpajan tuottaa Laurean Hyvinvointi-palveluiden verkostojohtamisen koulutusohjelma.

Kokemuksesta vaikuttamiseen

Seminaarissa tuodaan esille erilaisia näkökulmia kokemusasiantuntijuuteen ja keskustellaan niistä. Tilaisuudessa esitellään erilaisia toimintamalleja, joissa kokemusasiantuntijuutta on hyödynnetty onnistuneesti. Seminaarissa pyritään rohkaisemaan kokemusasiantuntijuuden käyttöön ja antamaan vinkkejä kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen vaikuttamistoiminnassa.

Jouko Karjalainen, tutkija, THL
Tiina Saarela, asiantuntija, Kirkon diakonia ja sielunhoito
Kaj Colin, koulutuskoordinaattori, Mielenterveyden keskusliitto
Kari Lehtonen, koordinaattori, EAPN-Fin
Hannu Ylönen, kokemusasiantuntija, Mielen avain –hanke, Korson terveysasema
Satu Kokkonen, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto

Skenaariotyöskentelyä tulevaisuuden arviointiin

Maailma muuttuu, järjestöjen toimintaympäristö sen mukana. Voiko muutoksiin varautua ennalta? Voiko heikkoja signaaleja arvioida? Miten saada skenaariotyöskentelystä tukea luovaan ajatteluun, toimintaan ja päätöksentekoon?
Janne Marniemi, director, Ramboll Finland Oy

Yrittäjyysajattelu ja hyvinvointipalvelun suunnittelu

Tämä on konkreettinen sukellus yrittäjämäiseen ajatteluun järjestösektorilla, palvelutuotannon perustelujen ja perusedellytysten pohdintaan sekä hyvinvointipalvelun suunnitteluun.

Pureudutaan mm. seuraaviin kysymyksiin: Mitä tarkoittaa yrittäjyys/yrittäjämäinen ajattelu järjestössä? Miten hyvinvointipalvelujen tuotannon voi yhdistää järjestön perustoimintaan? Miten järjestön tahtotilaa palveluiden tuottamisen suhteen voi kartoittaa ja ylläpitää? Millaista osaamista hyvinvointipalveluiden tuotannossa tarvitaan? Miten palveluita kehitetään? Millaisia työkaluja järjestöjen palvelutuotannon kehittämiseen on olemassa? Millaisia hyviä hyvinvointipalvelu-esimerkkejä jo löytyy?

Osallistujat harjoittelevat yrittäjämäistä ajattelua ja hyvinvointipalvelun kehittämistä käytännössä asiantuntija-alustuksen, kehittämisen työkalujen ja fasilitoinnin avulla. Ryhmätöinä muodostuu kolme uutta hyvinvointipalveluratkaisua.

Elina Vanhapiha, projektipäällikkö, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus / Kolmas lähde.

 

Lisätietoja muusta ohjelmasta täällä

Risteilyinfo

Risteilyinfo kertoo tarkkaan mitä, missä ja mihin aikaan tapahtuu. Siitä löytyvät seminaarit, näyttely, Hyvinvointivyöhyke, Viestintäpuutarha, tietoiskut ja monet muut tärkeät asiat. Infossa on karttoja ja aikatauluja, joiden mukaan voit helposti navigoida laivalla.

Risteilyinfo (pdf)


Risteilyaikataulu

Tutustu ohjelman aikatauluihin ja paikkoihin täällä (pdf).