fi | sv | eng

Hyvinvoivat ihmiset - hyvinvoiva yhteiskunta

3.-4.10.2017, Oulu, Oulun kaupunginteatteri, Kaarlenväylä 2

Sosiaali- ja terveyspalveluissa ja sosiaaliturvajärjestelmässä tapahtuu ja on suunnitteilla merkittäviä muutoksia – miten muutokset heijastuvat ihmisiin ja ihmisten hyvinvointiin? Mistä ihmisten hyvinvointi ja onnellisuus syntyy, mikä on yhteiskunnan, palvelujen, järjestöjen ja ihmisten oma rooli hyvinvoinnin rakentumisessa? Miten rakennamme yhdenvertaista yhteiskuntaa ja vähennämme eriarvoisuutta?

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

OHJELMA

 

9.00-10.00
Ilmoittautuminen alkaa, näyttely aukeaa
10.00-11.30
Avajaiset
11.30-12.30
Lounas, näyttely avoinna
 
Rinnakkaisseminaarit:
Hyvinvoivat ihmiset - hyvinvoiva yhteiskunta
12.30-13.30
TYÖSTÄ HYVINVOINTIA - YHDENVERTAISESTI KAIKILLE

Työttömyys vaikuttaa eniten väestön hyvinvointiin. Osatyökykyiset, maahanmuuttajat ja pitkäaikaistyöttömät ovat valtava työvoimapotentiaali. Kuinka edistämme vaikeasti työllistyvien työllistymismahdollisuuksia? Löytyykö uusia keinoja työhön pääsyyn?

Kykyviisari työ- ja toimintakyvyn muutosta tukemassa

Kykyviisari on työ-ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille, myös työelämän ulkopuolella oleville. Mitkä ovat Kykyviisarin käyttötavat ja anti vastaajalle? Kuinka Kykyviisarin voi hyödyntää työelämän ulkopuolella olevien parissa tehtävässä asiakastyössä Mitä työ- ja toimintakyvyn muutostuloksia Kykyviisarin avulla on saatu aikaan?

tutkija Miia Wikström, Työterveyslaitos

Työtä julkisilla hankinnoilla

Julkisten hankintojen työllistämisehtoa soveltamalla luodaan työpaikkoja heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille, kuten osatyökykyisille ja pitkäaikaistyöttömille. Työllistämisehtoa on nyt ensimmäistä kertaa sovellettu laajamittaisesti ja systemaattisesti neljässä kaupungissa Hankinnoista duunia -hankkeen myötä. Kokemusten perusteella on luotu hankinnoilla työllistämisen toimintamalli valtakunnalliseen käyttöön sosiaalisesti kestävien hankintojen toteuttamiseksi. Tule kuulemaan, miten hoitaa työllisyyttä ja toteuttaa julkisia hankintoja!

projektikoordinaattori Outi Virtasalo, Hankinnoista duunia -hanke, Työllisyyspalvelut, Business Oulu

Järjestöt väylänä työelämään

Järjestöillä on vahva osaaminen vaikeasti työllistyvien tukemisesta sekä omissa työpaikoissaan että eteenpäin ohjaten ja valmentaen. Maakuntamalli ja kasvupalvelut merkitsevät järjestöille suuria haasteita ja mahdollisuuksia työllisyyden ja työllisyyspalvelujen kehittäjänä. Millä keinoin järjestöt voivat parhaiten vastata näihin haasteisiin?

kehittämispäällikkö Jukka Lindberg, Vates-säätiö sr

Kaikille koulutuksen avulla töitä - yhdenvertaisesti

Erityisopiskelijoiden oppisopimuskoulutus Suomessa on ollut pienimuotoista kokeilu- ja kehittämistoimintaa. Saksassa työnantajien lakisääteinen velvoite työllistää vammaisia yhdessä oppisopimuskoulutuksen valta-aseman kanssa antavat erityisopiskelijoille merkittävästi paremmat mahdollisuudet kuin Suomessa työllistyä avoimille työmarkkinoille kokopäivätyöhön. Vastikään tarkastetun väitöstutkimuksen aineisto muodostui Suomessa ja Saksassa oppisopimuskoulutuksen avulla ammattiin valmistuneita tai valmistuvia erityisopiskelijoiden haastatteluista sekä molempien maiden koulutusjärjestelmien kartoituksesta. Suurin osa haastatelluista oli sijoittunut koulutuksen jälkeen työsuhteeseen joko kokopäivä- ja erityisesti Suomessa osa-aikatyöhön.

tohtorikoulutettava, KM, ekonomi Marja Irjala Oulun yliopisto

14.00-15.00
MIELEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

Mielenterveys on ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn perusta. Mielenterveys ei ole staattinen tila vaan muovautuu koko elämän ajan persoonallisen kasvun ja kehityksen myötä. Suotuisissa olosuhteissa mielenterveyden voimavarat kasvavat ja epäsuotuisissa ne voivat kulua enemmän kuin uusiutuvat.

Suomessa mielenterveysongelmat ovat merkittävin yksittäinen, työkyvyttömyyseläkkeiden taustasyy ja kustannusten aiheuttaja yhteiskunnalle. Mielenterveyttä voidaan kuitenkin edistää ja mielenhyvinvointia tukea.

Väestön mielenterveystaitojen sekä ammattilaisten mielenterveysosaamisen lisääminen sisältyvät myös STM:n kärkihankkeeseen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta.

Seminaarissa keskustellaan myös siitä miten järjestöt ja eri vapaaehtoistoimijat vahvistavat yhteisöjen resilienssiä, kriisinsietokykyä, joustavuutta ja henkistä kestävyyttä

Mikä masentaa maailman onnellisinta kansaa?

100-vuotias Suomi menestyy hyvin kansainvälisissä onnellisuusvertailuissa. Suomalaisessa yhteiskunnassa on paljon tekijöitä, jotka suojaavat ja rakentavat hyvinvointia. Samaan aikaan suomalaiset kärsivät masennuksesta ja mielenterveysongelmien kustannukset lasketaan miljardeissa. Mikä suomalaisten mieltä painaa ja miten mielenterveyttä voidaan vahvistaa?

toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi, Suomen Mielenterveysseura

Resilienssi yhteisöjen näkökulmasta

Resilienssin käsite on vahvasti esillä tällä hetkellä, yhteiskunnallisessa keskustelussa. Usein ajatellaan, että resilienssi tarkoittaa vain yksilön joustavuutta. Mitä, resilienssi tarkoittaa yhteisöjen näkökulmasta? Tule pohtimaan miten järjestöt ja eri vapaaehtoistoimijat vahvistavat yhteisöjen resilienssiä, kriisinsietokykyä, joustavuutta, henkistä kestävyyttä.

yksikön päällikkö, Maria Viljanen, Suomen Punainen Risti

Itsemyötätunto ja armollisuus hyvinvoinnin lisääjänä

Ole armollinen itsellesi", on helppo sanoa toiselle. Itselle saman lausuminen ei ole välttämättä yhtä helppoa edes silloin, kun järki sanoo, että jotain olisi aiheellista tehdä toisin. Mitä tarkoittaa olla armollinen itselleen ja miten se ilmenee arjessa? Millaisia vaikutuksia itsemyötätunnolla on työyhteisöön ja yhteiskuntaan?

valmentaja, tietokirjailija Taru Hallikainen, Terapeuttitalo Oy

15.30-16.30
HYVINVOIVAT LAPSET, NUORET JA PERHEET - HYVINVOIVAT YHTEISÖT

Miten vähennetään lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuutta ja lisätään osallisuutta? Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmalla luodaan raamit sille, millaista toimintakulttuuria ja palveluita kunta- ja maakuntatasolle ollaan rakentamassa. Tärkeä rooli on järjestöillä. Järjestöesimerkein tuodaan esille lasten ja nuorten, perheiden sekä kokemusasiantuntijoiden osallisuutta palveluiden kehittämisessä ja toteuttamisessa eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Lapsille, nuorille ja perheille parempaa arkea!

LAPE ohjausryhmän puheenjohtaja Maria Kaisa Aula, STM

Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

Puheenvuorossa käydään läpi sitä, mikä on digitaalisen median rooli lasten seksuaalisessa hyväksikäytössä sekä tuodaan esiin se, mitä ammattilaiset voivat tehdä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi.

asiantuntija Laura Keisanen, Pelastakaa lapset ry

Miltä näyttää perheen arki, kun lapsi tarvitsee erityistä tukea?

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Älä missaa lapsuutta -hanke kysyi asiaa perheiltä itseltään. Kenttätutkimuksen tulokset kiteyttävät ja tuovat esiin tärkeimpiä asioita, jotka tulisi huomioida kehitettäessä palveluita erityislasten perheille ja etsittäessä vaihtoehtoja erityislasten laitoshoidolle.

projektipäällikkö Katri Hänninen, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Osallisuutta ja hyvinvointia Veturointi-toiminnasta

Puheenvuorossa esitellään kokemuksia ja konkretiaa Veturointi-hankkeesta, jossa kehitetään kokemusasiantuntijuuden ja vertaistuen yhdistävää toimintaa lastensuojelun jälkihuoltoon. Toimintaan osallistuva nuori saa ammatillisen tuen rinnalle kokemusasiantuntijan tukea, kannustusta ja rohkaisua yksilöllisesti esim. arjen asioihin, vapaa-aikaan, tulevaisuuden pohdintoihin tai muihin tärkeisiin asioihin.

kokemusohjaaja Niina Jääskeläinen ja projektipäällikkö Mervi Väisänen, Veturointi-hanke/Auta Lasta ry

Nuoret mielenterveyden buustaajina

Puheenvuorossa Yeesin Master of the Big Picture Heikki kertoo, miten Yeesissä nuoret on otettu mukaan mielenterveyden edistämiseen. Tarkoituksena on herättää uusia ajatuksia, kuinka nuorten osallisuutta voidaan lisätä sosiaali- ja terveysjärjestöissä.

toiminnanjohtaja Heikki Luoto, Nuorten Mielenterveysseura Yeesi ry

16.30-17.00
Näyttely avoinna
8.30-9.00
Näyttely aukeaa
 
Rinnakkaisseminaarit: Hyvinvoivat ihmiset - hyvinvoiva yhteiskunta
9.00-10.15
ONKO SOTE-UUDISTUKSELLA HAMPAITA TARTTUA ERIARVOISUUTEEN?

Sessiossa pohditaan sote-uudistuksen ja siihen kytketyn valinnanvapauden mahdollisuuksia pureutua hyvinvointi- ja terveyseroihin sekä edistää yhdenvertaisuutta.

Sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat 18 maakuntaa tulevat olemaan väestörakenteeltaan ja taloudelliselta kantokyvyltään hyvin erilaisia. Samanaikaisesti palvelu- ja rakennemuutoksen kanssa luodaan suomalaista valinnanvapausmallia, jossa perustason palveluista vastaavat eri tuottajien sote-keskukset.

Voidaanko sote-uudistuksella todella kaventaa väestöryhmien eroja? Entä miten Suomeen luotava valinnanvapausmalli turvaa yhdenvertaisuuden, kun valinnanvapauden todellisuus tulee vaihtelemaan maakunnittain ja jopa maakuntien sisällä?

Ohjelmassa esitellään tuoreimman sosiaalibarometrin tuloksia.

Juontajana toimii johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi, SOSTE.

Toteutuuko yhdenvertaisuus sote-uudistuksessa?

tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Valinnanvapaus - lisääkö vai vähentääkö se eriarvoisuutta?

toimitusjohtaja Eija Koivuranta, Väestöliitto

Kuntien keinot edistää yhdenvertaisuutta – case päihdehaittojen ehkäisy

johtava  erityisasiantuntija Tuomas Tenkanen, EHYT ry

10.15-10.45
Tauko, näyttely avoinna
10.45-12.00
Päätösshow
12.00-13.00
Lounas, näyttely avoinna, tapahtuma päättyy

Puhujat

Sari Aalto-Matturi

toiminnanjohtaja, Suomen Mielenterveys ry

3.10. klo 14.00-15.00 - Mikä masentaa maailman onnellisinta kansaa?

Maria Kaisa Aula

LAPE ohjausryhmän puheenjohtaja, STM

3.10. klo 15.30-16.30 - Lapsille, nuorille ja perheille parempaa arkea!

Taru Hallikainen

valmentaja, tietokirjailija, Terapeuttitalo Oy

3.10. klo 14.00-15.00 - Itsemyötätunto ja armollisuus hyvinvoinnin lisääjänä

Katri Hänninen

projektipäällikkö, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

3.10. klo 15.30-16.30 - Miltä näyttää perheen arki, kun lapsi tarvitsee erityistä tukea?

Marja Irjala

tohtorikoulutettava, KM, ekonomi, Oulun yliopisto

3.10. klo 12.30-13.30 - Kaikille koulutuksen avulla töitä - yhdenvertaisesti

Niina Jääskeläinen

kokemusohjaaja, Veturointi-hanke/Auta Lasta ry

3.10. klo 15.30-16.30 - Osallisuutta ja hyvinvointia Veturointi-toiminnasta

Laura Keisanen

asiantuntija, Pelastakaa Lapset ry

3.10. klo 15.30-16.30 - Digitaalinen media ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö

Ilmo Keskimäki

tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

4.10. klo 9.00-10.15 - Toteutuuko yhdenvertaisuus sote-uudistuksessa?

Anne Knaapi

johtava, varapääsihteeri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

4.10. klo 9.00-10.15 - juontaja

Eija Koivuranta

toimitusjohtaja, Väestöliitto

4.10. klo 9.00-10.15 - Valinnanvapaus - lisääkö vai vähentääkö se eriarvoisuutta?

Jukka Lindberg

kehittämispäällikkö, Vates-säätiö sr

3.10. klo 12.30-13.30 - Työstä hyvinvointia yhdenvertaisesti kaikille

Heikki Luoto

toiminnanjohtaja, Nuorten Mielenterveysseura Yeesi ry

3.10. klo 15.30-16.30 - Nuoret mielenterveyden buustaajina

Tuomas Tenkanen

johtava erityisasiantuntija, EHYT ry

4.10. klo 9.00-10.15 - Kuntien keinot edistää yhdenvertaisuutta – case päihdehaittojen ehkäisy

Maria Viljanen

yksikön päällikkö, Suomen Punainen Risti

3.10. klo 14.00-15.00 - Resilienssi yhteisöjen näkökulmasta

Outi Virtasalo

projektikoordinaattori, Hankinnoista duunia -hanke, Työllisyyspalvelut, Business Oulu

3.10. klo 12.30-13.30 - Työstä hyvinvointia yhdenvertaisesti kaikille

Mervi Väisänen

projektipäällikkö, Veturointi-hanke/Auta Lasta ry

3.10. klo 15.30-16.30 - Osallisuutta ja hyvinvointia Veturointi-toiminnasta


Miia Wikström

tutkija, Työterveyslaitos

3.10. klo 12.30-13.30 - Työstä hyvinvointia yhdenvertaisesti kaikille

Lisätietoja

Aki Siltaniemi, kehittämispäällikkö

050 367 3447

etunimi.sukunimi@soste.fi

tiimin johtaminen ja kehittäminen, sosiaali- ja terveyspolitiikka ja -palvelut, EN, RU

"Hyvinvoivat ihmiset - hyvinvoiva yhteiskunta" on osa SOSTEtalk!-tapahtumaa

NÄYTTELYOSASTOT JA VIESTINTÄPAKETIT

Lue lisää ja varaa oma paikkasi tästä!


#sostetalk

SOSTEtalk Facebookissa

Sosiaalibarometri 2017 jaetaan kaikille osallistujille