fi | sv | eng

Hyvinvointi-investoinnit ja hyvinvoinnin rakentuminen paikallistaloudessa

3.-4.10.2017, Oulu, Oulun kaupunginteatteri, Kaarlenväylä 2

Vuoden 2017 Hyvinvointitalousfoorumissa pureudutaan hyvinvointi-investointien moninaisuuteen sekä siihen, miten paikallistaloudet ja paikallisyhteisöt tuottavat hyvinvoinnin ja hyvän elämän edellytyksiä. Pohdimme eri väestöryhmiin kohdistuvien hyvinvointi-investointien merkitystä ja etsimme esimerkkejä uusista ja innovatiivisista hyvinvointi-investoinneista. Lisäksi tarkastelemme hyvinvoinnin rakentumista paikallistalouksissa.

Miten paikallistaloudet tuottavat voimavaroja ja osallisuutta? Onko paikallistalouksien rooli hyvinvointiyhteiskunnassa ymmärrettyä suurempi?

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.

OHJELMA

 

9.00-10.00
Ilmoittautuminen alkaa, näyttely aukeaa
10.00-11.30
Avajaiset
11.30-12.30
Lounas, näyttely avoinna
 
Rinnakkaisseminaarit:
Hyvinvointi-investoinnit ja hyvinvoinnin rakentuminen paikallistaloudessa
 12.30-13.30
LAPSIIN INVESTOINTI KANNATTAA - NYT PUHEISTA TEKOIHIN!

Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi ovat keinoja vähentää lasten eriarvoisuutta. Miten on mahdollista seurata kuntien resurssien jakaantumista lasten oikeuksien näkökulmasta ja osallistaa mm. nuoria ja ammattilaisia budjettisuunnitteluun? Miten vahvistaa tietopohjaa lapsille suunnattujen palveluiden vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta.

Puheenjohtajana lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila

Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi

Lapsen etu on otettava ensisijaisesti huomioon lapsia koskevissa päätöksissä. Väline lasten edun selvittämiseen on lapsivaikutusten arviointi. Tule kuulemaan, miksi ja miten lapsivaikutusten arviointi kannattaa tehdä. Lapsibudjetoinnissa kunnan, maakunnan tai valtion talousarviota seurataan lapsen oikeuksien näkökulmasta. Esityksessä kerrotaan lapsibudjetoinnin periaatteet ja mitä hyötyä lapsibudjetoinnista on.

johtava asiantuntija Esa Iivonen, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lapsibudjetointi ja varhainen tuki

Sekä lapsibudjetointi että tulevaisuuteen suuntaava päätöksenteko tarvitsevat hyvän tietopohjan perustakseen. Eila Kankaanpää kertoo miten ja minkälaisia tietoja ITLA:n lapsibudjetointihankkeessa kerättiin kunnissa käytävään keskusteluun. Usein keskustelussa nousi esille kysymys: mitä meidän sitten kannattaisi tehdä? Siihen vastaavat näyttöön perustuva toiminta ja taloudellinen arviointi. Kankaanpää esittelee myös taloudellisen arvioinnin tuloksia vanhemmuuden varhaisen tuen kirjallisuuskatsauksesta.

yliopistonlehtori Eila Kankaanpää, Itä-Suomen yliopisto

Kokemuksellisen hyvinvointitiedon hyödyntäminen

Oulussa kehitetyllä kokemuksellisen hyvinvointitiedon arvioinnilla ja toimintamallilla tavoitellaan lapsilähtöistä ajattelua ja toimintaa kouluihin, päiväkoteihin ja lukioihin. Lasten ja nuorten ympärillä olevien asiantuntijoiden ja aikuisten keskeinen tehtävä on edistää lasten ja nuorten oppimista ja hyvinvointia. Kouluarkeen ja hyvinvointiin vaikuttavia ratkaisuja tehdään tietopohjaisesi ja osallistetaan prosessiin ne tahot, joita tieto koskee.

sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, Oulun kaupunki

Vaikuttaa hyvältä!

johtava asiantuntija Sari Rautio, SITRA

14.00-15.00
KYLÄTOIMINTA HYVINVOINNIN TUOTTAJANA

Miten kylätoiminta tuottaa hyvinvointia? Millaisia hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuuksia kylätoiminta pitää sisällään ja miten ne saadaan käyttöön? Tule kuulemaan ja keskustelemaan teemasta.

Kylätoiminta maaseutuyhteisöjen hyvinvoinnin tuottajana

yhteiskuntatieteiden tohtori Kaisu Kumpulainen, Jyväskylän yliopisto

Kommenttipuheenvuoro

varapuheenjohtaja Anita Sievänen, Pohjois-Pohjanmaan kylät ry

15.30-16.30
PAIKALLISTALOUS YHTEISÖN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

Paikallistalouden merkitys yhteisön hyvinvoinnin edistämisessä – esimerkkinä porotalous. Tule kuulemaan ja keskustelemaan paikallistalouden merkityksestä yhteisön hyvinvoinnin edistämisessä.

Porotalous sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin lähteenä

dosentti Asta Kietäväinen, Lapin yliopisto

Kommenttipuheenvuoro

toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga, SámiSoster

16.30-17.00
Näyttely avoinna
8.30-9.00
Näyttely aukeaa
 
Rinnakkaisseminaarit:
Hyvinvointi-investoinnit ja hyvinvoinnin rakentuminen paikallistaloudessa
9.00-10.15
MONINAISET HYVINVOINTI-INVESTOINNIT

Mitä on hyvinvointi-investointi järjestöissä? Sessiossa esitellään lyhyesti useita erilaisia hyvinvointi-investointeja.

Puheenjohtajana toimii pääekonomisti Jussi Ahokas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry.

Mobiilisovelluksella hyvinvointia ihmisille ja näkyvyyttä yhdistykselle

projektikoordinaattori Maija Borén, Suomen Endometrioosiyhdistys

Uudenlaista asumista vaativiin tilanteisiin

projektipäällikkö Paula Tapani, Validia Asuminen

Äijävirtaa – miesten oma juttu!

projektipäällikkö Antero Kupiainen, Eläkeliitto ry

Hyvinvointia elintavoista – muutos on mahdollisuus

projektipäällikkö Sari Kivimäki, VESOTE- kärkihanke

Juuri-hanke. Turvallisen vanhuuden puolesta

hankekoordinaattori Piia Tiilikallio, Suvanto ry

Hidas vanhemmuus tuo hyvinvointia ruuhkavuosiin

suunnittelija Minna Jaakkola, Kasper ry

Satukirja vainoa kohdanneille lapsille

Pirjo Ervasti, Oulun ensi- ja turvakoti ry

Oma kieli, oma elämä

Maarit Widberg-Palo, Viittomakielialan osuuskunta Via

Hyvä päivä - terveyttä edistävä ryhmämalli

kehittämispäällikkö Seppo Soine-Rajanummi, Suomen Syöpäyhdistys ry

10.15-10.45
Tauko, näyttely avoinna
10.45-12.00
Päätösshow
12.00-13.00
Lounas, näyttely avoinna, tapahtuma päättyy

Puhujat

Jussi Ahokas

pääekonomisti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

4.10. klo 9.00-10.15 - puheenjohtaja

Maija Borén

projektikoordinaattori, Suomen Endometrioosiyhdistys

4.10. klo 9.00-10.15 - Mobiilisovelluksella hyvinvointia ihmisille ja näkyvyyttä yhdistykselle

Pirjo Ervasti

Oulun ensi- ja turvakoti

4.10. klo 9.00-10.15 - Satukirja vainoa kohdanneille lapsille

Esa Iivonen

johtava asiantuntija, MLL

3.10. klo 12.30-13.30 - Lapsivaikutusten arviointi ja lapsibudjetointi

Ristenrauna Magga

toiminnanjohtaja, SámiSoster

3.10. klo 14.00-15.00 - kommenttipuheenvuoro

Minna Jaakkola

suunnittelija, Kasper ry

4.10. klo 9.00-10.15 - Hidas vanhemmuus tuo hyvinvointia ruuhkavuosiin

Eila Kankaanpää

professori, Itä-Suomen yliopisto

3.10. klo 12.30-13.30 - Lapsibudjetointi ja varhainen tuki

Asta Kietäväinen

dosentti, Lapin yliopisto

3.10. klo 14.00-15.00 - Porotalous sosiaalisen ja taloudellinen hyvinvoinnin lähteenä

Sari Kivimäki

projektipäällikkö, VESOTE- kärkihanke

4.10. klo 9.00-10.15 - Hyvinvointia elintavoista – muutos on mahdollisuus

Kaisu Kumpulainen

yhteiskuntatieteiden tohtori, Jyväskylän yliopisto

3.10. klo 15.30-16.30 - Kylätoiminta maaseutuyhteisöjen hyvinvoinnin tuottajana

Antero Kupiainen

projektipäällikkö, Eläkeliitto ry

4.10. klo 9.00-10.15 - Äijävirtaa – miesten oma juttu!

Tuomas Kurttila

lapsiasianvaltuutettu, STM

3.10. klo 12.30-13.30 - Lapsiin investointi kannattaa - nyt puheista tekoihin

Mika Penttilä

sivistys- ja kulttuurijohtaja, Oulun kaupunki

3.10. klo 12.30-13.30 - Kokemuksellisen hyvinvointitiedon hyödyntäminen

Sari Rautio

johtava asiantuntija, SITRA

3.10. klo 12.30-13.30 - Vaikuttaa hyvältä!

Seppo Soine-Rajanummi

kehittämispäällikkö, Suomen Syöpäyhdistys ry

4,10. klo 9.00-10.15 - Hyvä päivä - terveyttä edistävä ryhmämalli

Anita Sievänen

varapuheenjohtaja, Pohjois-Pohjanmaan kylät ry

3.10. klo 15.30-16.30 - kommenttipuheenvuoro

Paula Tapani

projektipäällikkö, Validia Asuminen

4.10. klo 9.00-10.15 - Uudenlaista asumista vaativiin tilanteisiin

Piia Tiilikallio

hankekoordinaattori, Suvanto ry

4.10. klo 9.00-10.15 - Juuri-hanke. Turvallisen vanhuuden puolesta

Maarit Widberg-Palo

Viittomakielen osuuskunta Via

4.10. klo 9.00-10.15 - Oma kieli, oma elämä

Lisätietoja

Jussi Ahokas, pääekonomisti

050 308 6870

etunimi.sukunimi@soste.fi

tiimipäällikkö, talousanalyysit, talouspoliittinen vaikuttaminen, hyvinvointitalouden kehittäminen, EN, @ahokasjaj

"Hyvinvointi-investoinnit ja hyvinvoinnin rakentuminen paikallistaloudessa" on osa SOSTEtalk! -tapahtumaa.

NÄYTTELYOSASTOT JA VIESTINTÄPAKETIT

Lue lisää ja varaa oma paikkasi tästä!


#sostetalk

SOSTEtalk Facebookissa

Sosiaalibatometri 2017 jaetaan kaikille osallistujille