fi | sv | eng

SOSTEtalk! - I spetsen för diskussionen om välmående

SOSTEtalk!-evenemanget är en samlingsplats för alla professionella och beslutsfattare som befrämjar ett gott liv för sina medmänniskor.

Det mångsidiga utbildnings- och seminarietillfället erbjuder såväl aktuellt och visionärt innehåll från social- och hälsovårdssektorn som samhälleliga teman. Programmet är uppbyggt runt tre olika teman. Det nya utbildningsutrymmet erbjuder utbildning, verktyg och tankar.

Programmet genomförs enligt den nya 3+1-modellen:

  • Investeringar i välmående och uppbyggnad av välmående i lokalekonomin
  • Välmående människor – ett välmående samhälle
  • Detta land, dessa kommuner, hurudana landskap?
  • Utbildningsutrymme: Vitalitet för samarbete, utveckling och reformer

SOSTEtalk! är ett nationellt seminarie- och nätverksevenemang som riktar sig till social- och hälsovårdsorganisationer, övriga organisationer, kommuner, landskap, statsförvaltning, och privata aktörer som samarbetar med organisationer och med den offentliga sektorn. Evenemanget erbjuder program för såväl beslutsfattare och chefer som för experter och medarbetare.

Följ oss i social media: #sostetalk @soste10