fi | sv | eng

Lasten terveysfoorumi

Lasten terveysfoorumi on järjestöverkosto, jonka toiminta tukee ensisijaisesti ammattikasvattajia, terveystyötä tekeviä ja muita lasten kanssa toimivia. Eri tahojen jo olemassa olevia toimintoja sovitetaan yhteen, jolloin niiden yhteisvaikutus lisääntyy ja tavoitteet on helpompi saavuttaa.

Verkoston vahvuutena on nopea reagointi ajankohtaisiin lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin asioihin. LTF seuraa aktiivisesti tapahtumia, vastaanottaa viestejä eri tahoilta ja tarvittaessa niiden pohjalta tekee toimenpiteitä asioiden näkyväksi tekemiseksi.

LTF:n tavoitteena on:

  • edistää lasten ja nuorten terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä alan ammattilaisten kanssa
  • kannustaa kaikkia aikuisia toimimaan myönteisenä mallina lapsille ja nuorille
  • vaikuttaa päättäjiin, ottaa kantaa ja toimia yhteistyössä alan tutkimuslaitosten kanssa
  • järjestää tapahtumia, joissa lapsen ja nuoren ääni tulee kuulluksi.

Jäsenet

Järjestöjäsenet
Puheenjohtaja
toiminnanjohtaja Rami Luomanpää, WAU ry, 050 514 8778

Aseman Lapset ry
Diabetesliitto ry
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
Ensi- ja turvakotien liitto ry
Folkhälsans Förbund ry
Hengitysliitto Heli ry
Koulutus Elämään-säätiö
Lapsi 2000 ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Music Against Drugs
Raittiuden Ystävät ry
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Suomen Hammaslääkäriliitto ry
Suomen Mielenterveysseura
Suomen NMKY:n Liitto – YMCA Finland
Suomen Reumaliitto ry
Suomen Sydänliitto ry
Suomen Vanhempainliitto ry
Syöpäjärjestöt
Väestöliitto ry
WAU ry

Neuvoa antavina tukijäseninä Opetushallitus, Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Kuntaliitto.