Tukea johtamiseen


Etusivu / Artikkelit / Tukea johtamiseen

Johtamisen ja esimiestyön tukena voidaan hyödyntää monenlaisia menetelmiä. Johtamisen ja esimiestyön koulutukset antavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia johtamistehtävään. Lisäksi käytettävissä on erilaisia ohjauksellisia menetelmiä oman johtamisen kehittämiseen.

Työnohjaus on työhön liittyvien kysymysten, tunteiden ja kokemusten tarkastelua ja jäsentämistä yksilö- tai pienryhmäohjauksessa. Työnohjausprosessi voi olla muutaman tapaamiskerran lyhyt prosessi tai pitkäkestoisempi tutkiva prosessi. Työnohjauksen juuret ovat sosiaalityössä ja sitä käytetäänkin erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Lue lisää: Suomen Työnohjaat ry.

Mentorointi tarjoaa kokonaisvaltaista, henkilökohtaista ammatillista tukea johtamisosaamisen kehittämiseen. Mentorointi voi toteutua parimentorointina, jolloin keskeistä on mentorin substanssiosaaminen tai se voi toteutua vertaisryhmämentorointina, jolloin keskeistä on ryhmässä jaettu osaaminen ja kokemukset. Onnistunut mentorointiprosessi edellyttää luottamusta ja halua reflektoivaan työskentelyyn.  Mentoroinnin juuret ovat kisälli-oppipoika -mallissa. Lue lisää: Suomen Mentorit.

Coaching keskittyy usein rajatun tavoitteen tai suorituksen kehittämiseen. Valmentaja pyrkii sparraustapaamisissa nostamaan esiin ja vahvistamaan asiakkaan voimavaroja. Coachingin juuret ovat urheiluvalmennuksessa. Lue lisää: Suomen Coaching-yhdistys.

Miksi johtaja tarvitsee tukea?

SOSTEn toteuttamassa ryhmämentoroinnin prosessissa osallistujat kokivat prosessin tärkeimpinä hyötyinä sen, että

Järjestöjohtaminen on muuttuvassa ympäristössä entistä haastavampaa, joten itselle sopivaa johtamisen tukea kannattaa etsiä.

Lähteet