Skip to content

Tur att det finns nån

Onneksi on joku / suomeksi

Tur att det finns nån -kampanjen visar värdet på social- och hälsovårdsorganisationerna

Inom social- och hälsovårdsorganisationerna verkar 550 000 frivilliga och arbetstagare. Utan dessa, skulle det inte finnas många stödjande tjänster för finländarnas välmående.

SOSTEs Tur att det finns nån -kampanj synliggör detta arbete. Kampanjen lyfter på hatten åt alla som med sitt avlönade eller oavlönade organisationsarbete är med och tryggar finländarnas välmående. SOSTEs över 200 medlemsorganisationer garanterar att man i varje livssituation hittar någon som stöder, lyssnar, sköter om eller främjar välmående i vardagen.

Kampanjens frontfigurer är aktiva inom SOSTEs medlemsorganisationer. Sinikka och Joonas arrangerar karaokegrupper inom Kehitysvammatuki 57, Milja är aktiv i en stödgrupp för unga cancersjuka, Jani dejourerar för Kriisipuhelin och Katja jobbar i ett grupphem för åldringar. Läs allas historier här.

“Vi ville skapa en kampanj, som visar värdet på social- och hälsovårdsorganisationernas arbete, samt hur mycket och mångsidig verksamhet det finns. Alla vet säkert inte att funktionshindrade har en egen karaokegrupp, att man kan ringa nästan när som helst till Kriisipuhelin, att man har utvecklat en stödgrupp som stöd för unga cancersjuka eller att det finns grupphem för äldringar där personalen är aktiv med idéer och ordnar verksamhet för de inneboende”, säger SOSTEs Vertti Kiukas.

Många social- och hälsovårdsorganisationer fungerar helt eller delvis med hjälp av frivilliga. Inom social- och hälsovårdsorganisationerna verkar ca en halv miljon frivilliga. Milja, som utvecklar vårdformer för unga cancerpatienter, blev aktiv som frivillig i Sylvas Fuck Cancer-grupp efter att hennes syster gått bort i cancer.

“När min syster var sjuk saknade jag människor runt mej som förstod hur det var att leva på sidan av cancer. Det bästa med gruppen är stödet som jag har fått. Jag gick med i verkamheten för att unga cancerpatienter skulle tas på allvar”, berättar Milja.

Social- och hälsovårdsorganisationerna vidrör varje finländares liv i något skede. En del av organisationerna stöder i livskriser, till exempel i form av kamratstöd, men en stor del av verksamheterna är förebyggande och aktiviteter för att öka välmåendet i olika gruppers vardag.

Kehitysvamma 57:s karaokegrupp träffas en gång i månaden på en bar för att sjunga karaoke. Det handlar om en kamratgruppsverksamhet baserad på erfarenhetsexpertis, där de funktionshindrade själva väljer aktiviteter.

“Det är roligare att sjunga tillsammans än ensam, eftersom man träffar sina kompisar där”, säger Joonas som leder karaokegruppen.

“Vi hoppas, att kampanjen påminner oss alla om hur viktigt det är att det finns nån som är närvarande i vardagen. Det viktigaste är att man inte är ensam. Människor behöver alltid andra människor, inte bara i kriser”, konstaterar Kiukas.

Vem är din nån?

Tur att det finns nån-kampanjen ber allmänheten att berätta om sin egen nån och vem som har varit en värdefull person för dej i någon livssituation?  Historierna kan berättas i somekanalerna under hashtaggen #turattdetfinnsnån

Onneksi on joku / suomeksi

Kontakt

Milla Halme

Onneksi on joku