Skip to content

Aktiivimalliin tehtävät korjaukset ovat tervetulleita, mutta eivät riittäviä

28.6.2018 16.21

Työllisyys
AktiivimalliTyöllisyys

Sipilän hallituksen aktiivimalliin tekemät korjaukset ovat tervetulleita ja mahdollistavat aktiivisuuden osoittamisen aiempaa laajemmalle joukolle. Kuitenkaan nyt esitetyt muutokset eivät vielä takaa kaikille työttömille yhdenvertaisesti tosiasiallisia mahdollisuuksia täyttää aktiivisuusedellytyksiä. Aktiivimalliin soveltamisen yhteydessä esiin tulleet puutteet tulisi nyt korjata kerralla. Jos laajennusta vapaaehtoistoimintaan harkitaan, tulisi myös se käsitellä yhdessä tämän esityksen kanssa.

Kirjaus toimintaa järjestävien toimijoiden piirin laajentamisesta on tulkinnanvarainen ja jättänee yhä osan keskeisistä järjestötoimijoista ulkopuolelle. SOSTE katsoo, että kirjausta tulisi laajentaa niin, että järjestäjänä voi olla myös muu sellainen rekisteröity yhdistys tai säätiö, jolla on ammattimaisesti tuotettua työllistymistä tukevaa valmennusta ja muuta toimintaa.

Aktiivisuutta osoittavan toiminnan määrittely vaatii selkeyttämistä. Työkyvyn tutkimusten ja arviointien, työ- ja toimintakykyä vahvistavan toiminnan sekä omatoimisen työnhaun tulisi kerryttää aktiivisuutta.

Viranomaisen on laadittava selkokieliset ohjeet ja viestittävä aktiivisesti muutoksesta työttömille. Osallistumisen tutkimisen käytäntöjen yhdenmukaisuus on varmistettava selkeällä ohjeistuksella. Aktiivimallin toimeenpanoon on varattava riittävästi resursseja, jotta ihmiset eivät joudu kärsimään pitkittyneistä käsittelyajoista.

Lue lausunto kokonaisuudessaan: Lausuntopyyntö ehdotuksesta eräiden järjestöjen ja kuntien sekä työnantajien järjestämien työllistymistä tukevien toimien sisällyttämisestä työttömyysturvalain niin kutsutun aktiivimallin mukaiseen aktiivisuuteen.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.6.2020 07:58

Ennakkotieto Sosiaalibarometri 2020: Korona heikensi vaikeasti työllistyvien palveluja

Pitkäaikaistyöttömillä, osatyökykyisillä ja iäkkäillä työttömillä työnhakijoilla oli Sosiaalibarometri 2020 tuoreiden tulosten mukaan eniten vaikeuksia saada tarvitsemaansa työ- ja elinkeinotoimiston (TE) palvelua koronaepidemian aikana. Kyselyssä TE-toimistojen johdosta 47 prosenttia arvioi, että pitkäaikaistyöttömien palvelutarpeisiin vastattiin huonosti tai melko huonosti. Uusien lomautettujen kohdalla näin arvioi vain seitsemän prosenttia vastanneista. ”Lomautusten räjähdysmäisen kasvun myötä TE-palvelun resurssit kohdistettiin uusien työnhakijoiden […]

Uutinen

5.6.2020 16:28

Myös palveluita tuottaville yhdistyksille mahdollisuus saada tukea koronan aiheuttamiin vahinkoihin

Hallitus on antanut odotetun esityksensä yritysten määräaikaisesta kustannustuesta. SOSTE on tyytyväinen, että myös liiketoimintaa harjoittavat yhdistyksen ja säätiöt ovat tuen piirissä. Lakiesityksessä todetaan erikseen, että myös voittoa tavoittelemattomat yksiköt, kuten yhdistykset ja säätiöt, sekä luonnolliset henkilöt, voivat harjoittaa taloudellista toimintaa ja ovat siksi kustannustuen piirissä. ”Oli erittäin tärkeää saada myös palveluita tuottavat sote-järjestöt kustannustukeen mukaan. […]

Uutinen

20.5.2020 16:03

Komission suosituksissa Suomelle piilee hyvinvointi-investointien laiminlyönnin vaara

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 20.5. eurooppalaisen ohjausjakson maakohtaiset suositukset Suomelle. Luonnollisesti tänä vuonna suosituksia määrittelee koronaepidemia ja siihen vastaamiseksi tarvittavat talous- ja yhteiskuntapoliittiset toimet. Komissio toivoo Suomen tekevän kaikkensa, jotta koronakriisistä noustaan mahdollisimman vähin vaurioin. Euroopan vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjen laittaminen hetkellisesti hyllylle tukee Suomea näissä ponnisteluissa. Komission suosittelema finanssipoliittinen linja on hyvin samantyyppinen kuin […]