Skip to content

Arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen työryhmä estämään eriarvoisuuden lisääntymistä koronan jälkeisessä jälleenrakennuksessa

11.5.2020 11.00

Hyvinvointi ja terveys
KoronavirusKoronavirus ihmisten arjessaHyvinvointi ja terveysHyvinvointitalousKansalaisyhteiskunta

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö asettivat korkean profiilin ryhmän hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseksi koronaepidemian vuoksi asetettujen rajoitusten poistamisen sekä yhteiskunnan jälleenrakennuksen valmisteluun. Työryhmän puheenjohtajana toimii SOSTEn valtuuston puheenjohtaja arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen.

                             Lue lisää: STM:n ja TEM:n asettamispäätös työryhmän perustamiseksi (pdf)

– Koko yhteiskunta toimii nyt poikkeustilanteen keskellä ylikuormittuneessa tilassa eikä vielä hahmotu, mitä kaikkia vaikutuksia tällä on sosiaalisen hyvinvoinnin sekä yhteiskunnan kannalta. Joudutaan kulkemaan sumeassa tilanteessa, arvioi arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen.

                             Seuraa Twitterissä: Arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen

Työryhmän tavoitteena on estää sosiaalisten ongelmien pitkittyminen, syrjäytyminen ja eriarvoisuuden lisääntyminen sekä nostaa keskusteluun ihmisten hyvinvointiin ja tasa-arvoon liittyviä näkökulmia. Tässä hyödynnetään myös järjestöjen asiantuntemusta ja kokemusta aiemmista taantumista. Työryhmän toimikausi päättyy toukokuun lopussa.

Epidemia kohtelee ihmisiä hyvin eri tavalla ja siten myös huolet ovat erilaisia, mutta kaikille tämä on mieltä kuormittava tilanne. ”Tällä tilanteella on kahdenlaisia seuraamuksia: akuutteja, tämän poikkeustilan aiheuttamia, kuten lisääntyneet lomautukset ja yksinyrittäjien ahdinko ja sitten ovat syvenevät vaikeudet niille, jotka ovat muutenkin jo heikoilla.”, toteaa Mäkinen.

– Perusasia on, että niin kauan kuin on arjen vastuunkantoa ja arjen työtä tässä ja nyt, niin kauan pysyy toivo yllä huomisesta. On tilanne mimmoinen tahansa, sen kestää paremmin, kun ei ole yksin.

”On ne tavat millaisia tahansa, ihminen kestää vaikeuksia paremmin, jos ei tarvitse olla yksin”

Nyt tulee panostaa yhteiskunnan kaikkein hauraimpiin kohtiin

Mäkinen korostaa pitkän tähtäimen toimenpiteiden merkitystä ja näkee, että kaikkien hyvinvointiin satsaamalla vältetään pahimmat karikot. Hyvinvointitalousajattelun mukaisesti on investoitava ihmisten hyvinvointiin.

– Jos nyt ei panosteta riittävästi siihen, missä hyvinvoinnin kaikkein hauraimmat kohdat ovat, niin seuraukset ovat inhimillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vakavat.

Suomen valmiuksia selvitä koronakriisistä on pidetty kansainvälisesti hyvinä ja kaikkein pahimmat skenaariot onkin vältetty. Mäkinen nostaa esiin tässä Suomen vahvan kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan instituutiot, joista yksi on terveydenhuolto. Niitä ohjaa yhdensuuntainen eettinen pohja.

Mäkinen antaa tunnustusta toimiville järjestöille: ”Kansalaiset ja järjestöt ovat varsin nopeasti lähteneet hakemaan uusia toimintatapoja tukemaan ihmisten hyvinvointia.” Monet järjestöt ovatkin samaan aikaan lujilla epidemian itsensä vuoksi, mutta myös palvelutarpeen lisääntymisen toimintaedellytysten heikkenemisen vuoksi. ”Vallitsevassa tilanteessa tarvitaan paljon voimia ja kestävyyttä. Järjestöt ovat alkaneet toimia yhdessä kuntien ja seurakuntien kanssa tavalla, joka ansaitsee suuren kiitoksen.”, hän jatkaa.

”Pohja on varsin luja.” Arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen Suomen lähtökohdista koronakriisistä selviämisestä

– Vahvojen instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan ansiosta olemme vahvempia. Mitä vahvempia ne ovat, sitä vahvempi on myös yhteiskuntaa yhdessä pitävä luottamus. Koronakriisin hellitettyä otettaan ratkaisevaa on se, miten oikeudenmukaiseksi jälleenrakennus koetaan.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

3.7.2020 07:58

Sosiaalibarometri 2020: Korona vahvisti kolmannen sektorin roolia viranomaistoiminnan kumppanina

Sosiaalibaro Tuore Sosiaalibarometri 2020 osoittaa, että muun muassa seurakuntien, järjestöjen ja kansalaisten omalla aktiivisuudella oli tärkeä rooli kevään koronaponnisteluissa. Viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyö toimi Sosiaalibarometrin mukaan erinomaisesti. Vastauksissa korostettiin erityisesti kolmannen sektorin toimijoiden nopeutta, ketteryyttä ja aitoa auttamisen halua. Kuntien sosiaali- ja terveysjohtajista peräti 64 prosenttia kertoi, että korona-aikana käynnistettiin uusia toimintamuotoja kolmannen sektorin toimijoiden […]

Uutinen

3.7.2020 07:54

Socialbarometern 2020: Corona förstärkte den tredje sektorns roll som myndighetsverksamhetens partner

Sosiaalibaro Den färska Socialbarometern 2020 visar att bland annat församlingarnas, organisationernas och medborgarnas egen verksamhet har haft en viktig roll i vårens coronakamp. Myndigheters och andra aktörers samarbete fungerade utmärkt enligt Socialbarometern. I svaren betonades särskilt den tredje sektorns aktörers snabbhet, smidighet och genuina vilja att hjälpa. Av kommunernas social- och hälsochefer uppgav upp till 64 […]

Artikkeli

Riittävän toimeentulon turvaaminen kaikille on hyvinvointi-investointi tulevaisuuteen

Toimeentulo Artikkelisarjasta Koronan jälkeen 30.6.2020 Anna Järvinen erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Koronakriisi vaati nopeasti sosiaaliturvan kattavuuden laajentamista Kun koronapandemia tavoitti Suomen maaliskuussa, seurasi terveyskriisiä nopeasti monien ihmisten kohdalla myös toimeentulon kriisi. Koronarajoitusten astuttua voimaan ja ihmisten eristäytyessä koteihinsa, monelta yksinyrittäjältä ja freelancerilta loppuivat työt kuin seinään. Näiden ryhmien sosiaaliturva on heikompi kuin palkansaajilla. […]