Skip to content

Arkkipiispa emeritus Kari Mäkisen työryhmä estämään eriarvoisuuden lisääntymistä koronan jälkeisessä jälleenrakennuksessa

11.5.2020 11.00

Hyvinvointi ja terveys
KoronavirusKoronavirus ihmisten arjessaHyvinvointi ja terveysHyvinvointitalousKansalaisyhteiskunta

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö asettivat korkean profiilin ryhmän hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseksi koronaepidemian vuoksi asetettujen rajoitusten poistamisen sekä yhteiskunnan jälleenrakennuksen valmisteluun. Työryhmän puheenjohtajana toimii SOSTEn valtuuston puheenjohtaja arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen.

                             Lue lisää: STM:n ja TEM:n asettamispäätös työryhmän perustamiseksi (pdf)

– Koko yhteiskunta toimii nyt poikkeustilanteen keskellä ylikuormittuneessa tilassa eikä vielä hahmotu, mitä kaikkia vaikutuksia tällä on sosiaalisen hyvinvoinnin sekä yhteiskunnan kannalta. Joudutaan kulkemaan sumeassa tilanteessa, arvioi arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen.

                             Seuraa Twitterissä: Arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen

Työryhmän tavoitteena on estää sosiaalisten ongelmien pitkittyminen, syrjäytyminen ja eriarvoisuuden lisääntyminen sekä nostaa keskusteluun ihmisten hyvinvointiin ja tasa-arvoon liittyviä näkökulmia. Tässä hyödynnetään myös järjestöjen asiantuntemusta ja kokemusta aiemmista taantumista. Työryhmän toimikausi päättyy toukokuun lopussa.

Epidemia kohtelee ihmisiä hyvin eri tavalla ja siten myös huolet ovat erilaisia, mutta kaikille tämä on mieltä kuormittava tilanne. ”Tällä tilanteella on kahdenlaisia seuraamuksia: akuutteja, tämän poikkeustilan aiheuttamia, kuten lisääntyneet lomautukset ja yksinyrittäjien ahdinko ja sitten ovat syvenevät vaikeudet niille, jotka ovat muutenkin jo heikoilla.”, toteaa Mäkinen.

– Perusasia on, että niin kauan kuin on arjen vastuunkantoa ja arjen työtä tässä ja nyt, niin kauan pysyy toivo yllä huomisesta. On tilanne mimmoinen tahansa, sen kestää paremmin, kun ei ole yksin.

”On ne tavat millaisia tahansa, ihminen kestää vaikeuksia paremmin, jos ei tarvitse olla yksin”

Nyt tulee panostaa yhteiskunnan kaikkein hauraimpiin kohtiin

Mäkinen korostaa pitkän tähtäimen toimenpiteiden merkitystä ja näkee, että kaikkien hyvinvointiin satsaamalla vältetään pahimmat karikot. Hyvinvointitalousajattelun mukaisesti on investoitava ihmisten hyvinvointiin.

– Jos nyt ei panosteta riittävästi siihen, missä hyvinvoinnin kaikkein hauraimmat kohdat ovat, niin seuraukset ovat inhimillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vakavat.

Suomen valmiuksia selvitä koronakriisistä on pidetty kansainvälisesti hyvinä ja kaikkein pahimmat skenaariot onkin vältetty. Mäkinen nostaa esiin tässä Suomen vahvan kansalaisyhteiskunnan ja julkisen vallan instituutiot, joista yksi on terveydenhuolto. Niitä ohjaa yhdensuuntainen eettinen pohja.

Mäkinen antaa tunnustusta toimiville järjestöille: ”Kansalaiset ja järjestöt ovat varsin nopeasti lähteneet hakemaan uusia toimintatapoja tukemaan ihmisten hyvinvointia.” Monet järjestöt ovatkin samaan aikaan lujilla epidemian itsensä vuoksi, mutta myös palvelutarpeen lisääntymisen toimintaedellytysten heikkenemisen vuoksi. ”Vallitsevassa tilanteessa tarvitaan paljon voimia ja kestävyyttä. Järjestöt ovat alkaneet toimia yhdessä kuntien ja seurakuntien kanssa tavalla, joka ansaitsee suuren kiitoksen.”, hän jatkaa.

”Pohja on varsin luja.” Arkkipiispa emeritus Kari Mäkinen Suomen lähtökohdista koronakriisistä selviämisestä

– Vahvojen instituutioiden ja kansalaisyhteiskunnan ansiosta olemme vahvempia. Mitä vahvempia ne ovat, sitä vahvempi on myös yhteiskuntaa yhdessä pitävä luottamus. Koronakriisin hellitettyä otettaan ratkaisevaa on se, miten oikeudenmukaiseksi jälleenrakennus koetaan.

Muut teeman artikkelit

Uutinen

25.5.2020 14:52

Avoin kirje Suomen hallitukselle: Järjestöt ovat osa koronaratkaisua – niiden toimintaedellytykset turvattava

Koronakriisi on koetellut Suomea ja koko maailmaa ja sen vaikutukset tulevat näkymään pitkään. Pandemian aiheuttamat kriisit mittaavat yhteiskuntien kestävyyttä ja kykyä toimia vaikeissakin olosuhteissa yhteisen hyvän ja yksittäisten ihmisten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Vahva ja dynaaminen kansalaisyhteiskunta luo ja ylläpitää vahvaa yhteenkuuluvuutta ja yhteisvastuuta silloinkin, kun yhteisen edun vuoksi joudumme tinkimään yksilöllisistä oikeuksistamme. Kansalaisjärjestöt tarjoavat kriisissä ja […]

Uutinen

18.5.2020 14:15

SOSTEn kyselyn tuloksia: Jäsenjärjestöt osallistuvat aktiivisesti yhteiseen vaikuttamistoimintaan

SOSTE tekee vaikuttamistyötä sosiaali- ja terveyspolitiikan kehittämisessä, sote-politiikkaan myötävaikuttavissa muissa politiikka-alueissa sekä järjestötoiminnan tulevaisuuteen ja toimintaedellytyksiin liittyvissä kysymyksissä. Se kokoaa yhteen noin 230 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä, jotka  edustavat moninaista joukkoa ihmisiä ja elämäntilanteita. Yhdessä tehtävänämme on varmistaa, että näiden ihmisten ääni kuuluu, kun heitä ja heidän elämäänsä koskevia päätöksiä tehdään. SOSTE kokoaa sote-järjestöt kannanmuodostukseen […]

Uutinen

15.5.2020 12:02

SOSTE Hetemäen työryhmälle: Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan toimintaedellytykset varmistettava

Järjestötoiminta ja järjestöjen auttamistoiminta varmistavat ihmisten osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia ja huomioi ne ihmisryhmät, joihin julkiset palvelut eivät yllä. SOSTEn mukaan kuntia tulisi kannustaa järjestölähtöisen auttamistoiminnan avustamiseen. Järjestöjen yleishyödyllisen toiminnan toimintaedellytykset on varmistettava sekä paikallisella, että alueellisella tasolla. ”Järjestöjen toiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan ja vertaistukeen kannustamiseen. Järjestöt voivat ottaa koppia osattomuuden uhreista vain, jos niillä on […]